Tuomiolla Sipilän hallituksen talousosaaminen – ”Liian optimistisia, erityisen ongelmallisia, epävarmalla pohjalla”

Jari Soini
Jari Soini

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvostelee hallituksen finanssipolitiikan tavoitteenasettelua. Arviointineuvosto suhtautuu tänään julkistetussa raportissa kriittisesti hallituksen linjaukseen, jonka mukaan veroaste ei nouse vaalikauden aikana, ja tästä seuraavaan päätökseen sopeuttaa julkista taloutta vain menoja leikkaamalla.

”Verotus on Suomessa kansainvälisesti verrattuna kireää, mutta veroaste on huono mittari julkisen talouden koolle tai verotuksen aiheuttamille vääristymille. Lisäksi julkisten menojen leikkauksilla ja erityisesti julkisten investointien vähentämisellä on suurempi negatiivinen vaikutus talouskasvuun kuin veronkorotuksilla”, neuvosto arvioi raportissaan.

”Esimerkiksi koulutuksen laatuun ja tutkimukseen sekä julkiseen infrastruktuuriin
kohdistuvat menojen vähennykset vaikuttavat negatiivisesti tuottavuuteen ja tulevaan talouskasvuun. Tällaisia leikkauksia pitäisikin siksi välttää.”

Arviointineuvosto pitää myös hallituksen laskelmia kilpailukykypaketin työllisyysvaikutuksista liian optimistisina. Erityisen ongelmallisina arviointineuvosto pitää laskelmien oletuksia, joiden mukaan palkkataso ei reagoi työehtojen muutoksiin sekä oletuksia palkkakustannusten työllisyysvaikutuksen suuruudesta. Myös kilpailukykypaketin rahoitus julkisen sektorin säästöjen avulla on epävarmalla pohjalla.

Neuvosto kuitenkin pitää sopeutuksen mitoitusta ja aikataulua oikeansuuntaisena. Finanssipolitiikan kiristäminen heikentää talouskasvua, mutta on neuvoston mielestä välttämätöntä, koska julkiset menot ja tulot eivät ole tasapainossa pitkällä aikavälillä.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on koottu yliopistojen taloustieteen laitosten ja Suomen Akatemian ehdotusten perusteella. Arviointineuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimii professori Roope Uusitalo.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat