Työnantajan kannattaa tukea irtisanottua – ”Irtisanomiset tärvelevät mainetta”

Irtisanotuista kannattaa pitää huolta, sillä irtisanomiset tärvelevät yrityksen ja organisaation mainetta.
Irtisanotuista kannattaa pitää huolta, sillä irtisanomiset tärvelevät yrityksen ja organisaation mainetta.
Irtisanotuista kannattaa pitää huolta, sillä irtisanomiset tärvelevät yrityksen ja organisaation mainetta.

Irtisanottujen työntekijöiden tukemisesta on hyötyä myös työnantajalle, mutta Suomessa harva työnantaja on sitä oivaltanut, sanoo tutkijatohtori Anu Hakonen Aalto-yliopistosta. Hän sanoo, että työnantajista erottuvat ne, jotka ovat ymmärtäneet fiksun ja vastuullisen irtisanottavista huolehtimisen merkityksen.

Tuen tarkoitus on pehmentää työn menettämisen iskua ja suunnata irtisanottua löytämään osaamisia ja voimavaroja uudelleentyöllistymiseen.

– Usein henkilöstövähennyksillä ei saavuteta haluttuja hyötyjä esimerkiksi siksi, että irtisanomiset tärvelevät yrityksen ja organisaation mainetta. Muutamankin tylysti kohdellun työntekijän kommentti sosiaalisessa mediassa leviää nopeasti laajalle ja mustamaalaa työnantajaa, Hakonen sanoo tiedotteessa.

Irtisanomiset heikentävät jäljelle jäävän henkilöstön luottamusta työnantajaan ja vaikuttaa heidän sitoutumiseensa ja työmotivaatioonsa. Hakosen mukaan irtisanotuista huolehtiminen ylläpitää myös jäljelle jäävien sitoutumista.

Tukimuodot voi karkeasti jakaa taloudelliseen tukeen, uudelleentyöllistymistä edistävään tietoja ja taitoja rakentavaan tukeen sekä sosiaaliseen ja psykologiseen tukeen. Jälkimmäisten järjestäminen ei vaadi suuria taloudellisia resursseja, vaan kekseliäisyyttä ja viitseliäisyyttä, Hakonen sanoo.

– Todennäköisesti aivan keskeisessä roolissa on esimiesten tapa kertoa ja puhua asioista niin irtisanottaville kuin jäljelle jääville. Valmius siihen on työpaikoilla pääsääntöisesti retuperällä, Hakonen sanoo.

Tarkastelussa Nokian Bridge

Aalto-yliopistossa on tutkittu Nokian Bridge-ohjelmaa ja irtisanottujen kokemia tukiohjelmien hyötyjä. Tutkimusta tuki Työsuojelurahasto.Tulokset osoittavat, että ohjelmalla oli myönteisiä vaikutuksia sitä hyödyntäneiden hyvinvointiin ja uudelleentyöllistymisen edellytyksiin.

Aalto-yliopiston kyselyyn vastanneista 67 prosenttia piti Nokiaa tukiohjelmansa ansiosta oikeudenmukaisena ja vastuullisena työnantajana. Vastanneista 80 prosenttia katsoi, että Nokia halusi kiillottaa mainettaan. Kuitenkin 68 prosenttia uskoi, että yritys halusi auttaa irtisanottuja uudelleentyöllistymisessä.

Nokian Bridge-ohjelma on tiettävästi laajamittaisin irtisanottujen tukiohjelma, joka perustettiin kesällä 2011 pehmentämään maailmanlaajuisten irtisanomisten vaikutuksia. Suomessa ohjelmaan oli oikeutettu 5000 työntekijää, maailmalla 18 000.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat