Kuntalaiset iloitsevat hyvistä asumisoloista, luonnosta ja liikuntamahdollisuuksista

Kuntalaiset iloitsevat eniten hyvistä asumisolosuhteista, liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuuksista sekä puhtaasta luonnosta ja ympäristöstä. Asia selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön tilaamasta tutkimuksesta. Myös hyvät kulttuuripalvelut sekä harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet nousivat kyselyssä tärkeiksi asioiksi kuntalaisille.

Naiset iloitsevat miehiä useammin kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksista ja -palveluista. Miehet ovat naisia useammin tyytyväisiä alhaiseen rikollisuuteen, asuinkunnan vetovoimaan ja sosiaalisten ongelmien vähäisyyteen.

Tutkimukseen vastasi hieman yli tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista. Vähiten iloa aiheuttaviksi asioiksi tutkimuksessa nousivat muun muassa alhainen kuntavero, kuntapäättäjien välittäminen asukkaista ja hyvä työllisyystilanne.

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne, maaseudulla saasteettomuus

Myös kuntatyypillä oli tutkimuksessa suuri vaikutus ilon kokemiseen. Pääkaupunkiseudulla asuville tärkeimpiä ilon aiheita ovat hyvä joukkoliikenne, liikunta- ja urheilumahdollisuudet sekä vapaa-aika. Nämä ovat asioita, jotka helposti mielletään urbaanin ympäristön vahvuuksiksi. Vastaavasti maaseutukunnissa iloa nostattavat esimerkiksi saasteettomuus, asumisympäristö ja ympäristön siisteys sekä rikollisuuden puute.

Koulu- ja terveyspalveluiden kohdalla ei ollut merkittäviä eroja kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Tämä tukee arviota siitä, että Suomessa nämä palvelut ovat kohtuullisesti järjestetty.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat