”Päätökset kohdistuvat kaikista haavoittuvimpiin ihmisiin” – SDP:n Nurminen kysyy 30 prosentin asiakasmaksujen korotusten vaikutuksista

Jukka-Pekka Flander
Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) kyseenalaistaa, onko hallitus nostaessaan asiakasmaksuja toiminut perustuslain ja terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.
Jukka-Pekka Flander
Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) kyseenalaistaa, onko hallitus nostaessaan asiakasmaksuja toiminut perustuslain ja terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.
Jukka-Pekka Flander
Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) kyseenalaistaa, onko hallitus nostaessaan asiakasmaksuja toiminut perustuslain ja terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

SDP:n sosiaali- ja terveysjaoston jäsen kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) on huolestunut 30 prosentin asiakasmaksujen korotusten vaikutuksista ihmisten ja alueiden väliseen eriarvoistumiseen. Eriarvoisuutta luovat erityisesti kuntien ja alueiden erilaiset päätökset asiakasmaksujen korotuksissa.

Nurminen pitää hälyttävänä, että monet Suomen köyhemmät alueet näyttävät korottaneen maksuja täysimääräisinä. Sairaanhoitopiireistä vain indeksikorotukset on tehty HUS:n, PSHP:n ja EKSOTE:n alueilla, mutta ainakin 11 muuta sairaanhoitopiiriä on tehnyt maksimikorotukset.

Tämä viittaa Nurmisen mielestä siihen, että köyhimmillä kunnilla ja sairaanhoitopiireillä ei ole mahdollisuutta olla korottamatta maksuja. Tämän vuoksi terveydenhuollon asiakasmaksut ovat merkittävästi korkeampia köyhillä kunnilla ja alueilla kuin varakkaimmilla.

– Suomen köyhimmillä alueilla väestörakenne on myös keskimääräistä vanhempaa, ja siten palveluita tarvitsevia ihmisiä on enemmän kuin suhteessa kasvukeskuksissa. Tämä lisää merkittävästi alueiden välistä eriarvoisuutta ja päätökset kohdistuvat kaikista haavoittuvimpiin ihmisiin, sanoo tasa-arvovaliokunnan jäsen Ilmari Nurminen.

”Suomen köyhimmillä alueilla väestörakenne on myös keskimääräistä vanhempaa, ja siten palveluita tarvitsevia ihmisiä on enemmän kuin suhteessa kasvukeskuksissa.”

Nurminen jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon jopa 30 prosentin korotusten vaikutusten arvointia erityisesti alueiden ja ihmisten välisen eriarvoistumisen näkökulmasta.

Nurminen pitää valitettavana, ettei vaikutusten arviointia ole tehty.

Hän muistuttaa perustuslain 19. pykälästä, jonka mukaan julkisen vallan on ”turvattava jokaiselle riittävät terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”. Lisäksi perustuslain nojalla on annettu terveydenhuoltolain toinen pykälä, jonka mukaan lain tarkoitus on ”edistää ja ylläpitää väestön terveyttä”, ”kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja” sekä ”toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta”.

 

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat