Nyheter

SDP:s partikongress: Trafik och mänskliga rättigheter fick FSD:are att greppa pennan

Kari Hulkko
SDP:s partikongress sammanträder i Tammerfors inkommande helg. (Arkivbild från kongressen 2017).

Då SDP:s partikongress sammanträder i helgen behandlas bland annat inkomna motioner från fältet. Finlandssvenska socialdemokrater har bland annat skickat in motioner om trafik, invandring och digital delaktighet. 

Lukas Lundin

Arbetarbladet

 

Den lunta som på förhand har skickats ut till kongressdelegaterna består av hela 246 motioner, inskickade av socialdemokrater i hela landet. Enskilda medlemmar, föreningar och partidistrikt har skickat in allt från enstaka till 59 (!) motioner, gällande allt från lokala hjärtefrågor till globala ödesfrågor. 

 

Mest intresse väcker partiets egen verksamhet och programarbete (41 motioner) men även politiska frågor gällande social- och hälsovård, arbetsmarknad samt utbildning har fått många att greppa pennan.

 

Frågor som funnits på agendan de senaste åren och återigen lyfts fram inför kongressen är bland annat eutanasi (partistyrelsens förslag är att SDP fortsättningsvis är neutralt),  avkriminalisering av cannabis (nej från partistyrelsen) och den återkommande frågan om sex timmars arbetsdag (partistyrelsen stöder fortsättningsvis målet).

 

Motionerna diskuteras även i teaseravsnittet till ABL:s nya podd -Proggispodden. Lyssna här!

 

Dessutom lär den omstridda pälsnäringen väcka diskussion, med anledning av de fyra motioner som lämnats in gällande ett förbud. Bland annat Socialdemokratisk ungdom stöder tanken på att avveckla näringen, vilket väckte diskussion tidigare under året.

 

Partistyrelsens förslag är att kongressen inte godkänner ett förbud – däremot vill man se ett stopp för exporten av pälsdjur utanför EU. Frågan och beslutet förväntas väcka debatt på båda sidor.

 

Trafik och mänskliga rättigheter engagerar

 

Partiets svenskspråkiga distrikt, Finlands svenska socialdemokrater (FSD), har skickat in sex stycken motioner. Dessutom har fyra medlemsföreningar skickat in totalt sju egna motioner. Enskilda FSD-medlemmar ligger bakom ytterligare nio. 

 

Extra stort intresse verkar frågor gällande trafik och kommunikation väcka inom distriktet, som i kategorin också utmärker sig gentemot resten av partiet: av totalt tolv motioner ligger finlandssvenska socialdemokrater bakom sju stycken. Bland annat vill FSD:are se satsningar på kustbanan i södra Finland (Karis-Billnäs Socialdemokrater), mindre trafikerade vägavsnitt (Peter Sjökvist, Närpes) och mer miljövänliga bränslen (Alf Blomqvist, Kronoby). 

 

Också den omfattande kategorin “Lagstiftning, förvaltning, demokrati, invandring och inre säkerhet” innehåller många FSD-motioner. Både distriktet och Åbo Socialdemokrater har lämnat in motioner om digital delaktighet, Ekenäs Socialdemokrater anser att gränsöverskridande miljökatastrofer bör anses vara internationella brott och Vanda Svenska Socialdemokrater har lämnat in två motioner om invandring – en om att effektivera migrationsverket och en om att sänka försörjningskraven för familjeåterförening

 

Mens- och inkontinensskydd är en produkt som gör det möjligt för menstruerande personer att jobba, gå i skola och vistas utanför sitt hem de dagar man menstruerar och produkten borde beskattas därefter” – FSD

 

Flera motioner och hjärtefrågor är bekanta från tidigare. Fem av FSD:s sex motioner godkändes redan i samband med distriktets egen kongress i Raseborg förra hösten. Det gäller bland annat för den motion som, tillsammans med en liknande från Socialdemokratiska kvinnor, inleder den tunga motionsboken: ett förslag om att sänka momsen på mensskydd

 

I motionen, som ursprungligen skickades in av Vasa svenska socialdemokrater i fjol, föreslår FSD att mervärdesskatten på mens- och inkontinensskydd bör sänkas från nuvarande 24 procent. 

 

– Mens- och inkontinensskydd är en produkt som gör det möjligt för menstruerande personer att jobba, gå i skola och vistas utanför sitt hem de dagar man menstruerar och produkten borde beskattas därefter.

 

Partistyrelsens beslutförslag är att kongressen omfattar motionens mål. Däremot anser man inte att en sänkt mervärdesskatt är ett ändamålsenligt sätt att främja dem på, bland annat av miljöskäl. FSD och kongressgruppen från Helsingfors har lämnat in ändringsförslag om att motionerna bör godkännas.

 

Fiskets framtid är en av de frågor som engagerat FSD:are inför partikongressen.

 

FSD vill också att partiet ska arbeta för en hållbar fiskodling, i enlighet med SDP:s och regeringens mål om ett klimatneutralt Finland år 2035. 

 

– Det finns möjligheter att odla fisk på ett hållbart sätt. Vi bör satsa på att ta dessa metoder i bruk. Först då kan vi med gott samvete uppmana befolkningen att äta mera fisk.

 

Även här föreslår partistyrelsen att kongressen endast omfattar motionens mål – medan FSD-gruppen har lämnat in ett ändringsförslag om att motionen, som ursprungligen lades fram av Jakobstads Svenska Arbetarförening förra året, godkänns.

 

Utöver FSD:s motion har även distriktets styrelsemedlem Peter Sjökvist lämnat in en egen motion om att trygga yrkesfiskets och kustsamhällenas överlevnad och utveckling.

 

– Ett fungerande yrkesfiske skulle vara en viktig delfaktor för att behålla en levande landsbygd och ge våra kustsamhällen möjligheter att utvecklas även i framtiden.

 

FSD föreslår gratis id-kort åt alla, med anledning av de ökade identifieringskraven för att uträtta bland annat bankärenden.

 

Ytterligare en motion som godkändes av FSD:s kongress i höstas – då på initiativ av Rebecca Åkers (Korsholm) – och som nu lämnats in av distriktet är förslaget om att alla finländska medborgare bör få ett avgiftsfritt identitetskort, med anledning av de ökade kraven för identifiering. 

 

– Kortet kostar över 50 euro och kräver handlingar som kan vara svåra att få tag på eller som kostar ytterligare, vilket innebär att det finns en stor risk att människor väljer att inte skaffa identitetskortet förrän de verkligen behöver det. När en sådan händelse inträffar, tar det ändå flera veckor att få det. Att behöva vänta flera veckor på att ens inleda myndighetsärenden som kan vara livsviktiga är fel.

 

Partistyrelsen föreslår att kongressen omfattar motionen och anser det motiverat att gå stegvis framåt i frågan om att gratis utfärda ID-handlingar.

 

– För att förbättra jämlikheten och tillgängligheten av tjänster måste de officiella identitetshandlingar som krävs i framtiden vara tillgängliga för alla – inte bara finska medborgare utan också de som är permanent och lagligt bosatta i Finland – på ett socialt rättvist sätt, skriver styrelsen i sitt utlåtande.

 


 

SDP:s partikongress sammanträder i Tammerfors 22-24.8.

Samtliga motioner och programförslag hittas på tulevaissuuskanava.fi.

 

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE