Internationellt

Amerikansk toppforskare varnar för att skjuta upp klimatåtgärder

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De debattörer som är farligast för världens miljö är de som argumenterar för att skjuta upp klimatåtgärder med hänvisning till behovet av ekonomisk utveckling. Det säger Barack Obamas tidigare vetenskaplige rådgivare John Holdren.

 

John Holdren är professor i miljöpolitik vid Harvarduniversitet och han underströk vid en sammankomst inför vetenskapsjournalister i San Francisco att utvecklingen måste inriktas på satsningar både på ekonomisk utveckling och klimatåtgärder.

Han varnar för de politiker och debattörer som vill senarelägga alla radikala åtgärder som gäller klimatet.

– Detta eftersom deras argument om att i första hand satsa på ekonomisk utveckling har störst potential att påverka debatten och politiken.

Enligt John Holdren argumenterar denna grupp för satsningar på forskning och utveckling av ny teknik som ska göra det billigare att minska klimatutsläppen i framtiden, och för att ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer skulle vara den bästa metoden för att minska dessa länders sårbarhet och öka deras möjligheter att stå emot klimatförändringar.

Han menar samtidigt att det är ironiskt att den nuvarande amerikanska administrationen, där både denna grupp och klimatförnekare besitter höga positioner, drar ner på samma satsningar som de själva argumenterar för.

– De som sitter i toppen av Trump-administrationen har, med stor cynism, fullt upp med att sänka stödet för alla sådana satsningar, säger John Holdren, med hänvisning till de miljöåtgärder som genomfördes under Barack Obama och som den nuvarande administrationen har dragit tillbaka.

 

Behövs omställningsåtgärder

President Donald Trump har på hemmaplan drastiskt dragit ner på finansieringen av klimatrelaterade program och meddelade dessutom tidigare i år att USA tänker dra sig ur Parisavtalet.

John Holdren säger att ny forskning är viktig för att världen ska kunna hantera framtidens klimatförändringar. Men han menar samtidigt att det är uppenbart att det omgående krävs åtgärder för att minska koldioxidutsläppen – med den teknik som finns tillgänglig.

Han påpekar samtidigt att klimatförändringarna redan nu orsakar stora skador i världen i form av bland annat översvämningar, torkor, skogsbränder och värmeböljor. Av det skälet måste världen genomföra omfattande åtgärder både för att minska utsläppen och genom satsningar på en omfattande omställning.

– Att bara minska utsläppen kommer inte att fungera eftersom klimatförändringarna redan pågår och inte snabbt kommer att kunna stoppas. Och bara omställning kommer heller inte att fungera eftersom en minskning av utsläppen blir dyrare och mindre effektiv ju större klimatförändringarna blir. Därför behöver vi tillräckligt med utsläppsminskningar för att kunna undgå det vi inte kan hantera och tillräckligt med omställningsåtgärder för att kunna hantera det vi inte kommer undan, sade han.

Dessutom understryker John Holdren att i stort sett samtliga trovärdiga studier som gjorts visar att de ekonomiska kostnaderna för att inte agera i förhållande till klimatförändringarna vida överstiger kostnaderna för de åtgärder som krävs.

– Tanken på att ett samhälle inte har råd att ta itu med klimatförändringarna är fullständig fel, säger han, och manar till snabba åtgärder.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa