MENY

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

 

FSD:s vice ordförande Anette Karlsson har bland annat tagit initiativ till en fullmäktigemotion i Borgå om skolskjuts från två hem till barn med funktionsnedsättningar. Hon är första undertecknare till motionen med totalt 30 namn.

– Problematiken med dagens system berör förstås alla barn och det finns tyvärr massor med barn som har skilda föräldrar. Sådana barn med funktionsnedsättning är i en ännu svårare situation och att hjälpa dem är ett bra ställe att öppna diskussionen, säger Karlsson i dag på barnkonventionens dag.

I Borgå finns idag cirka tio barn med funktionsnedsättning och med vårdnadshavare på olika adresser. Att dessa skulle få ökad rätt till skolskjuts vore en viktig början. Sedan står betydligt fler i tur.

– Min målsättning är att vi en dag i staden når en situation där alla barn på två adresser får skolskjuts. Det behövs en lagändring eftersom den nuvarande lagstiftningen sackar efter, säger Karlsson och konstaterar att frågan i förlängningen har flera viktiga aspekter och handlar även om bland annat hälsovård.

I det nuvarande systemet har barn rätt till skolskjuts endast från en adress och kan ha endast en officiell adress även om barnet bor vecka-vecka hos sina föräldrar.

– Om ena sidan nu inte har råd med skolskjutsen som kan bli dyr från adressen barnet inte är skrivet på finns risken att barnet inte kan bo kvar där om resurserna saknas och då följs inte barnets rättigheter, säger Karlsson.

 

Berör många

Karlsson tar upp frågan även på FSD-bloggen och konstaterar att frågan berör många. Årligen skiljer sig föräldrar till cirka 30 000 barn och unga i Finland, skriver Karlsson och understryker att barnen enligt FN:s barnkonvention har rätt till sina föräldrar.

Praxisen med skolskjuts från endast en adress grundar sig på ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 2006.

”Det har gått drygt tio år sedan beslutet fattades och det är skäl att ifrågasätta beslutet” skriver Karlsson som anser att samhället måste leva med tiden och förnya lagstiftningen så “att alla barn som bor i två hem har rätt att få skolskjuts från sina båda hem.”

Diskussion

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Grattis Finland 100 år!

Kuva: Foto: Pixabay

I en sammanfattning av Finlands 100 år av självständighet kan man ta fast på många olika saker. I denna artikel plockar vi ut årtal och händelser med fokus på reformer och ärenden som ökat jämställdheten.

Lue lisää

Diskussion

Borgå Svenska Socialdemokrater firade 110 år med musik och debatt

Kuva: Foto: Anette Karlsson

I Tolkis Folkets Hus firade Borgå Svenska Socialdemokrater (BSS) 110 år med bland annat en partisekreterardebatt om den politiska vänsterns situation.

Lue lisää

Diskussion

Thomas Wallgren: En stor seger!

Thomas Wallgren

Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt motioner som innebär framsteg i både arbetet mot skatteflykt och för papperslösas rätt till bland annat nödvändig vård och rättshjälp.

Lue lisää