Huvudnyheter

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.
Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.
Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

 

FSD:s vice ordförande Anette Karlsson har bland annat tagit initiativ till en fullmäktigemotion i Borgå om skolskjuts från två hem till barn med funktionsnedsättningar. Hon är första undertecknare till motionen med totalt 30 namn.

– Problematiken med dagens system berör förstås alla barn och det finns tyvärr massor med barn som har skilda föräldrar. Sådana barn med funktionsnedsättning är i en ännu svårare situation och att hjälpa dem är ett bra ställe att öppna diskussionen, säger Karlsson i dag på barnkonventionens dag.

I Borgå finns idag cirka tio barn med funktionsnedsättning och med vårdnadshavare på olika adresser. Att dessa skulle få ökad rätt till skolskjuts vore en viktig början. Sedan står betydligt fler i tur.

– Min målsättning är att vi en dag i staden når en situation där alla barn på två adresser får skolskjuts. Det behövs en lagändring eftersom den nuvarande lagstiftningen sackar efter, säger Karlsson och konstaterar att frågan i förlängningen har flera viktiga aspekter och handlar även om bland annat hälsovård.

I det nuvarande systemet har barn rätt till skolskjuts endast från en adress och kan ha endast en officiell adress även om barnet bor vecka-vecka hos sina föräldrar.

– Om ena sidan nu inte har råd med skolskjutsen som kan bli dyr från adressen barnet inte är skrivet på finns risken att barnet inte kan bo kvar där om resurserna saknas och då följs inte barnets rättigheter, säger Karlsson.

 

Berör många

Karlsson tar upp frågan även på FSD-bloggen och konstaterar att frågan berör många. Årligen skiljer sig föräldrar till cirka 30 000 barn och unga i Finland, skriver Karlsson och understryker att barnen enligt FN:s barnkonvention har rätt till sina föräldrar.

Praxisen med skolskjuts från endast en adress grundar sig på ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 2006.

”Det har gått drygt tio år sedan beslutet fattades och det är skäl att ifrågasätta beslutet” skriver Karlsson som anser att samhället måste leva med tiden och förnya lagstiftningen så “att alla barn som bor i två hem har rätt att få skolskjuts från sina båda hem.”

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 43 Demokraatti
UUSI DEMOKRAATTI - Poliittinen aikakauslehti
SÄIDEN ARMOILLA - Politiikan tuulet nostavat SDP:tä
MACRON JUPITER - Ranskan Kennedy
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast