Nyheter

Anette Karlsson leder FSD i Östra Nyland

Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.
Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.
Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Borgåpolitikern och FSD:s vice ordförande Anette Karlsson fortsätter som ordförande för Finlands svenska socialdemokrater i Östra Nyland.

 

Hon fick enhälligt förnyat förtroende på höstmötet i Lovisa den 17 december.

Till styrelsen valdes Kjell Grönqvist (Sibbo), Bengt Dahlqvist (Borgå), Ove Blomqvist (Borgå), Torbjörn Bergström (Lovisa) och Dorita Sjöholm (Lovisa).

Finlands svenska socialdemokrater i Östra Nyland består av Borgå Svenska Socialdemokrater, Ernestas Socialdemokratiska förening, Lovisa Svenska Socialdemokratiska förening, Pernå Socialdemokrater – Pernajan Demarit rf och Sibbo Socialdemokrater.

Höstmötet uttryckte oro över Borgå sjukhus framtid. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har meddelat att regeringens valfrihetsmodell i sin nuvarande form kan leda till att jouren vid Borgå sjukhus upphör.

Jouren betjänar cirka 15 000 invånare årligen. Ifall jouren stängs skulle det betyda att hela sjukhuset körs ner, vilket skulle vara katastrofalt för hela Östnyland.

– Invånarnas hälsa, och till och med liv, är i fara ifall vi förlorar sjukhuset. Vi finlandssvenska socialdemokrater i Östra Nyland hoppas att regeringen beaktar kommunernas uttalanden då regeringen i början av året beslutar om hur de går vidare med vårdreformen och valfriheten, kommenterar ordförande Anette Karlsson.

 

FSD i Östra Nyland är också orolig över de svenskspråkigas rättigheter att i framtiden få vård på sitt eget modersmål. I regeringens förslag förverkligas inte invånarnas grundlagsenliga rättigheter om att få vård på sitt modersmål. De språkliga rättigheterna ses bara som ett kvalitetskriterium, vilket kan frångås.

 

Därtill väcks frågan hurudan framtid de nuvarande hälsocentralerna har. I regeringens modell ska tjänsterna anordnas enligt befolkningens behov och nära kunden, men tjänsterna kan arrangeras i större enheter bland annat för att minska kostnaderna. Ministeriet kommet att ge landskapen strama ekonomiska ramar, inom vilka landskapen måste fungera. Detta kan tvinga landskapen att spara på närtjänsterna och därtill höja kundavgifterna.

 

Finlands svenska socialdemokrater i Östra Nyland ser mycket problem i landskaps- och vårdreformen och hoppas att reformen i sin nuvarande form inte går i mål.

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast