MENY

Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk

SDP:s ordförande Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk tillsammans med lokala beslutsfattare på måndagen. Under besöket diskuterades kraftverkets framtid, men också vårdreformen kom upp. Lovisaboarna var också oroliga om vad vårdreformen kommer att betyda för regionen. Rinne presenterade kort SDP:s vårdreformsmodell till lokala beslutsfattarna.

 

Rinne konstaterade på besöket att inget ännu är beslutet gällande Lovisa kraftverks framtid. Det kom fram i presentationen att Lovisa kärnkraftverk är i jämförelse till andra kärnkraftverk i världen bland de allra bästa, då man jämför driftsäkerhet och effektivitetsgrad.

– I Lovisa finns det kunskap och säkerhetsfrågorna är högt prioriterade. Nu väntar vi på Fortums beslut om hur de kommer att gå vidare med Lovisa kraftverk, anhåller de om förlängt lov eller gör de något annat. Sedan kan vi politiker ta ställning till frågan, kommenterar Antti Rinne.

Ifall Fortum skulle besluta att inte fortsätta verksamheten efter att kraftverkens lov går ut 2027 och 2030, skulle det ändå betyda att fler arbetsplatser finns kvar i närmare tio år. Kraftverket är en viktig sysselsättare i regionen.

– Det är alltid intressant att besöka kraftverket i Lovisa, konstaterar Lovisa fullmäktigeledamot Arja Isotalo. Hon fick en positiv bild av kunskapen som finns i Lovisa och säkerhets beredskapen var hög.

Också Borgå fullmäktigeledamoten Anette Karlsson deltog i besöket. Hon var glad över att stämningen gällande Lovisa kraftverks framtid var god. Hon hoppas att kraftverket fortsätter i Lovisa efter år 2030.

– Kraftverket skulle också minska Finlands beroende av importerad energi och skulle förstärka vår självförsörjning med energi, konstaterar Karlsson.

Lovisa fullmäktigeledamot Daniel Hannus konstaterade att man ofta tar kraftverket som för givet. Man vet att det finns där och producerar ström, många människor jobbar där men mera detaljerat än så tänker man inte.

– Nu när vi fick möjligheten att bekanta oss närmare med Hästholmens kraftverk blev jag nog imponerad av säkerhetsgraden vid porten och om hur modernt och högteknologiskt ett 40 år gammalt kraftverk kan vara, säger Hannus.

Diskussion

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Grattis Finland 100 år!

Kuva: Foto: Pixabay

I en sammanfattning av Finlands 100 år av självständighet kan man ta fast på många olika saker. I denna artikel plockar vi ut årtal och händelser med fokus på reformer och ärenden som ökat jämställdheten.

Lue lisää

Diskussion

Nu ska kampanjen ta fart – Tuula Haatainen betonar jämställdhet som styrka och ojämlikhet som säkerhetshot

Kuva: Jari Soini
Tuula Haatainen i Helsingfors på måndagen den 4 december.

Tuula Haatainens presidentvalskampanj öppnades på allvar på måndag kväll. På evenemanget i Helsingfors lyfte hon fram bland annat att kvinnors kunskap är världens mest oanvända resurs och att ojämlikhet är det största säkerhetshotet.

Lue lisää