MENY

Antti Rinne: SDP understöder underrättelselag – medborgarnas grundläggande rättigheter får inte äventyras

Kuva: Johan Kvarnström

SDP:s ordförande understryker vikten av att samtidigt beakta medborgarnas grundläggande rättigheter.

 

I dagens inlägg om följderna av knivattacken i Åbo säger Antti Rinne att SDP understöder en ny underrättelselag i syfte att trygga medborgarnas säkerhet och motarbeta terrorism och radikalisering.

– I lagberedningen måste man ändå beakta medborgarnas grundläggande rättigheter. Man måste se till att till exempel ingens e-post bevakas utan mycket vägande skäl. Finland är en rättsstat, inte en polisstat, skriver Rinne.

Redan kort efter fredagens knivattack i Åbo föreslog Rinne också för president Sauli Niinistö att partiernas ordföranden och presidenten kontinuerligt borde samlas för en bred och faktabaserad diskussion om hur man stärker den inre säkerheten. Presidenten uppges ha omfattat förslaget.

Rinne understryker att säkerhet är en gemensam sak som varken känner av eller saknar spänning mellan regering och opposition.

– Att sprida rädsla, lögner och hets är terrorismens signalement. Sådan verksamhet passar sig inte för politiker. Vår uppgift är att lyssna till fakta och fatta beslut genom vilka medborgarnas säkerhet tryggas. Det kan bara göras tillsammans, skriver Rinne.

 

Krävs internationellt samarbete

SDP:s europaparlamentariker Liisa Jaakonsaari har med anledning av dådet i Åbo lämnat in en fråga till EU-kommissionen om det finns en möjlig marockansk terrorförgrening i Europa.

Den gemensamma nämnaren för dådet i Åbo och dådet i Barcelona var just misstänkta gärningsmän av marockanskt ursprung.

Jaakonsaari säger till tidningen Demokraatti att det internationella samarbetet mot terrorism måste förstärkas eftersom landsgränser inte bekommer internationell kriminalitet och terrorism. På den här punkten krävs en enligt Jaakonsaari bland annat den åtgärd som Rinne tog ställning för: en ny underrättelselag. Jaakonsaari uppger att hinder för att dela underrättelser och hinder för annat effektivt samarbete måste slopas.

President Niinistö har varit inne på samma linje och talat för vikten av att tackla terrorns utmaningar genom internationellt samarbete: “Genom att stänga gränserna stänger vi bara in oss själva.”

Diskussion

Nätverket Svenska nu ifrågasätter regeringens planer på språkförsök – ”risk för ojämlikhet”

Paavo Lipponen, delegationsordförande för nätverket Svenska nu.

Nätverket Svenska nu ifrågasätter regeringens planer på att låta en del skolelever själva välja om de vill läsa svenska i skolan.

Lue lisää

Diskussion

Löntagaren upphör som papperstidning – ”risk att svenskan marginaliseras inom facket”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
– Det svåraste blir att nå ut till folk. Det gäller att göra det bästa av situationen, säger Löntagarens chefredaktör Jonny Smeds.

I nästan 46 år har Löntagaren gett viktig information och på alla sätt givande läsning på svenska om facket i Finland. Framöver består tidningen av en webbsida och ett digitalt nyhetsbrev.

Lue lisää

Diskussion

SDP i Korsholm valde ny styrelse – ”Vi är inne i en generationsväxling”

Alf Hjerpe och Rebecca Åkers hör till styrelsen, Åkers som vice ordförande.

Korsholms socialdemokratiska förening har valt Kim Eriksson till ny ordförande för 2018-2019. Höstmötet valde också Rebecca Åkers till vice ordförande. Övriga styrelseledamöter är Alf Hjerpe, Annika Ahläng och Leif Wester.

Lue lisää

Diskussion

Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk

SDP:s ordförande Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk tillsammans med lokala beslutsfattare på måndagen. Under besöket diskuterades kraftverkets framtid, men också vårdreformen kom upp. Lovisaboarna var också oroliga om vad vårdreformen kommer att betyda för regionen. Rinne presenterade kort SDP:s vårdreformsmodell till lokala beslutsfattarna.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

Lue lisää

Diskussion