Politiikka

Ärähdys liittojen jättiläiseltä: ”Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät saa olla kaupan” 

Getty Images
Getty Images
Getty Images

JHL:n mielestä uusi esitys valinnanvapauslainsäädännöstä ei takaa yhdenvertaisia sote-palveluita kaikille. Todellinen valinnanmahdollisuus toteutuu vain alueilla, joissa on riittävästi asukkaita.

Suomen hallituksen viimeisin esitys sote-uudistuksesta asettaa kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL katsoo.

– Valinnanvapaus ei toteudu harvaan asutuilla alueilla eli yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa ei käytännössä toteudu, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Maakunnilla on suuri vastuu palveluiden järjestämisestä ja valvonnasta. Järjestäminen ja valvonta on kuitenkin vaikeaa, koska palvelut pirstoutuvat. Maakuntien on voitava edellyttää, että palvelujen tuottajat noudattavat yhteiskunnallisia velvoitteitaan ja teettävät töitä kunnollisilla työehdoilla. JHL edellyttää, että julkisella rahalla tuotettujen palvelujen osalta myös voiton jakamiselle tulee asettaa kriteereitä yhteiskunnallisten yritysten periaatteiden mukaan eli suurin osa voitosta tulee käyttää yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Uudistuksessa halutaan voimakkaasti lisätä asiakassetelien käyttöä ja tuottaa palveluita alihankkijoilla. Monien, toisistaan riippumattomien toimijoiden monituottajamalli on vaikeasti hallinnoitava, eikä palvelujen integraatio toteudu. Myös säästöjen toteutuminen on epävarmaa.

JHL:n mielestä maakuntien tulisi jatkossa ensisijaisesti järjestää palvelut itse. Yksityiset voivat tarvittaessa täydentää palveluita. Siksi maakuntien pitää myös vahvasti ohjata palvelusetelien käyttöä ja hallita niistä syntyviä kustannuksia.

Julkinen sektori kantaa jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluista suuremman vastuun kuin yksityiset yritykset. Jos yksityisiä palveluntuottajia ei ole riittävästi, joutuvat maakunnat tuottamaan palveluita itse. Lisäksi maakuntien on varmistettava resurssit päivystykseen ja kriisitilanteisiin.

Sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan työolot ovat muuttumassa rajusti

– Jos yritykset turvautuvat määräaikaisiin sopimuksiin asiakasmäärien vaihdellessa, uhkaavat sote-alan työt muuttua pätkätöiksi. Ammattilaisten työnteon mahdollisuudet on turvattava sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Henkilöstön on oltava mukana uudistuksen valmistelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät saa olla kaupan.

Tukipalvelut kuten välinehuolto, ruokahuolto ja siivous ovat olennainen osa palveluketjua sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nämä palvelut tulisi tuottaa mahdollisimman pitkälle omana työnä, jotta laatu pysyy hyvänä.

Uudistuksen vaikutukset on arvioitu puutteellisesti ja asiantuntijoiden näkemykset on unohdettu. Hallitus ei ole huomioinut tietojärjestelmäkustannusten kasvua, erikoissairaanhoidon vaarantumista ja markkinoiden keskittymistä muutamille suuryrityksille.

– Uudistuksen vaikutukset on arvioitu puutteellisesti ja asiantuntijoiden näkemykset on unohdettu. Hallitus ei ole huomioinut tietojärjestelmäkustannusten kasvua, erikoissairaanhoidon vaarantumista ja markkinoiden keskittymistä muutamille suuryrityksille. Ylipäänsä on merkillistä että Suomen sote halutaan uudistaa rakenteellisesti kokonaan. Suomalainen sote on todettu kaikista Pohjoismaista tehokkaimmaksi. Haluammeko oikeasti uuden uudistuksen, jossa kustannukset nousevat? Nousseet kustannukset maksetaan pienemmillä palkoilla, pätkityillä ja silputuilla töillä, palvelujen huonolla laadulla ja heikolla saatavuudella, Niemi-Laine kritisoi.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n 220 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Heidän alojaan ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. JHL:n jäsenet työskentelevät kunnissa, valtiolla, yrityksissä, järjestöissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 2 Demokraatti
KOHTI PÄÄSTÖTTÖMYYTTÄ - Politiikan poukkoilu on myrkkyä
AIVOJEN ARVOITUS - Seksi helpottaa
JÄÄHYVÄISET ASEELLE - Viimeinen Nieminen Vee
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


RANE AUNIMO

Uusi laskelma julki: SDP:lle 47 kansanedustajaa, kokoomukselle 40 – perussuomalaiset ja vihreät lähellä maksimiaan
22.1.2019

Luetuimmat


Uusimmat