Huvudnyheter

Artificiell intelligens, hållbarhet och tillgänglighet aktuellt för Unga socialdemokrater

Finlands svenska unga socialdemokrater, Socialdemokratisk ungdoms svenskspråkiga distrikt, har under helgens årsmöte uppdaterat sitt politiska program. Förnyandet fokuserar starkt på framtiden, med kommande och växande utmaningar som hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens.

 

– Det är viktigt att ta ställning i frågor som är aktuella inte bara idag, men i framtiden. Samhället kommer att förändras mycket och det är viktigt att förändringen styrs av våra grundvärderingar, säger distriktet ordförande Rebecca Åkers.

 

När det gäller digitalisering vill distriktet fokusera på tillgänglighet även i framtiden, med fokus på att digitala tjänster ska vara utformade på ett lättförståeligt sätt så att grupper med specialbehov tas i beaktande. Angående artificiell intelligens framhäver det politiska programmet behovet av opartiskhet vid algoritmernas utformning, särskilt när AI används för arbetsrekrytering.

 

– Framtiden tillhör oss alla, och vi måste se till att alla kan hållas med, framhäver Åkers.

 

Distriktet satsar även på en grönare profil, med inkludering av begreppen cirkulär ekonomi, hållbarhet, kollektivtrafik, hållbart jordbruk, och bevarande av Östersjön. Bland annat vill distriktet att produkters hållbarhet förlängs genom att producenten redan i planeringsskedet ser till att produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Förutom dessa frågor innehåller det politiska programmet traditionella jämlikhetsfrågor, som alltid är aktuella.

 

– Inom HBTQI+-punkten har vi hunnit uppdatera mycket över åren, när lagarna lyckligtvis har förändrats. Äktenskapslagen och moderskapslagen är mer jämställda nu, men vi har ännu translagen kvar.

 

Delningar

Dela denna artikel

Demokraatti 16/19
KÄTKETTY VENÄJÄ - Putinin suosio laskee
VÄRIKÄS SUOMI - Emme pärjää ilman maahanmuuttoa
SIXTEN KORKMAN - Ison kuvan hahmottaja
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast