Huvudnyheter

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet går hand i hand med förlängd läroplikt

Rebecca Åkers.
Rebecca Åkers.
Rebecca Åkers.

Medborgarinitiativet om avgiftsfritt andra stadie är en bra början och skapar en behövlig debatt, enligt Rebecca Åkers som fortsätter efterlysa en förlängd läroplikt.

Åkers, som leder Finlands Svenska Unga Socialdemokrater (FSUD), välkomnar diskussionen och medborgarinitiativet om avgiftsfri gymnasie- och yrkesstudier. I medborgarinitiativet hänvisas bland annat till grundlagens 16 § om att det allmänna ska säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet att enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Kärnan i motiveringen är följande:

 

“Kostnaderna för gymnasie- och yrkesutbildning är höga: till exempel de totala kostnaderna för att avlägga en gymnasieexamen uppgår till 2 600 euro och kostnaderna för vissa yrkesinriktade examina kan, beroende på bransch och läroinrättning, uppgå till flera tusen euro. Detta skapar ojämlikhet mellan unga och belastar mindre bemedlade familjers utkomst.”

 

Åkers säger att FSUD:s styrelse har diskuterat frågan ingående och alltid stödjer lösningar som ger mer jämlik möjlighet till utbildning. Frågan är av yttersta vikt eftersom alla behöver en examen på andra stadiet i dag; endast grundskola räcker inte.

– Vi är positivt inställda och vill samtidigt ha mer information om olika sätt att genomföra det här på. Det är jätteviktigt att andra stadiets utbildning görs mer tillgänglig för alla, att vi går mot en så avgiftsfri utbildning som möjligt, säger Åkers.

 

Ett alternativ hon inte vill utesluta är att istället höja studiestödet för andra stadiet. Hon ger exempel från sin egen gymnasietid: Kostnaderna kunde täckas tack vare studiestöd på 90 euro per studiemånad som man har rätt till om familjens inkomster inte går över en viss gräns.

– Men utgifterna har höjts ganska exceptionellt sedan dess, säger Åkers som följt med sin systers inledning på gymnasiestudierna och inom familjen sett vilka utgifter som i praktiken behövs idag.

– För vissa är en utgift på 2 600 euro under gymnasietiden inte mycket, men för andra är det två månadslöner.

 

Hur stark är kopplingen mellan avgiftsfri utbildning på andra stadiet och förlängd studieplikt från 9 till 12 år?

– De går hand i hand. Jag har stött förlängd läroplikt länge och anser förstås att man inte kan ha en förlängd läroplikt utan att utbildningen är avgiftsfri; man kan inte tvinga någon att studera om det kostar. De går hand i hand och det gäller båda vägarna.

 

Räsänen: Samlingspartiet är hindret

 

Även bland annat SDP:s riksdagsledamot Joona Räsänen har i dagarna krävt åtgärder från regeringen för att stävja de ökande utbildningskostnaderna.

– De ökande utgifterna märks i att allt fler avbryter studierna och att nöden är som störst bland de som redan har lägst inkomst. En på riktigt avgiftsfri examen på andra stadiet vore möjlig att förverkliga genom att utvidga läroplikten till hela andra stadiet. Det här har många experter talat om på sistone, säger Räsänen på partiets olika forum.

 

Enligt Statens ekonomiska forskningscentral skulle förlängd läroplikt, som omfattar även andra stadiet, kosta offentliga sektorn cirka 27 miljoner euro. Kostnaderna går att få ned med hjälp av bland annat digitalisering och återanvändning av undervisningsmaterial. Räsänen ser det som en framtidsinvestering i studerandes jämlikhet och finländska arbetskraftens kunnande.

Räsänen noterar att tanken på förlängd läroplikt börjar få visst gehör över partigränserna. Största motståndaren i fråga är enligt Räsänen Samlingspartiet.

– Nu då undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) har startat en undersökning om hur man stävjar materialutgifterna på andra stadiet ger jag en gratis vink till det arbetet. Om undervisningsminister Grahn-Laasonen och finansminister Orpo (Saml) träffades och granskade Samlingspartiets linje i frågan, skulle en förlängning av läroplikten vara möjlig att förverkliga i gott samförstånd över partigränserna, säger Räsänen.

 

”Den som betalar bestämmer”

I nuläget avlägger 15 procent av de finländska ungdomarna ingen ingen examen på andra stadiet innan de fyller 25 år. Av de som avbrutit studierna uppger en betydande andel, cirka en fjärdedel, att orsaken är pengar.

Även Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS kräver därför avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Förbundet hänvisar bland annat till preliminära uppgifter i Ungdomsbarometern, som publiceras 2018 och skriver detta i ett ställningstagane:

“Av de unga som saknar examen och studieplats har nästan hälften varit tvungna att dra ner på studierna eller avbryta dem på grund av ekonomiska svårigheter. En genuint avgiftsfri studieväg från småbarnspedagogik till högskolenivå skapar förutsättningar för att utnyttja Finlands kompetenspotential till fullo samt öka jämlikheten mellan familjer.”

– Materialkostnaderna gör att de studerande inte har samma möjligheter att själv påverka val av bransch och läroanstalt, utan det gör den som betalar, vilket i sin tur har inverkan på den studerandes psykiska hälsa och skolmotivation, säger Bicca Olin, ordförande för FSS, på förbundets hemsida.

 

Medborgarinitiativet öppnades på måndagen och hittas här.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa