MENY

Bergö – skärgårdsbyn som tack vare sammanhållning utvecklar servicen

Maarit Feldt-Ranta håller festtal på Bergös skärgårdsmarknad, september 2017.

– Många mindre skärgårdsöar och kommuner tvinar och mistar invånare men ni har klarat er bra; mycket tack vare er sammanhållning och starka hembygdskänsla, konstaterade Maarit Feldt-Ranta på Bergös skärgårdsmarknad.

 

Bergö är en skärgårdsby i Malax kommun och betydligt mer än en sommarö för fritidsgäster. Färjan, som går med tidtabell, används dagligen året om för pendlarna på ön som totalt har drygt 480 invånare. Många skärgårdsöar med liknande population har mist stora delar av sin service till följd av utflyttning, centraliseringar och nedskärningar. Bergö har delvis gått mot strömmen i den utvecklingen och har bland annat en ny skola för årskurs 1-6 och i anslutning till den ett nytt servicehus med tio platser för att säkerställa att äldre har möjlighet att bo kvar på ön på ålderns höst.

På Bergö finns också daghem, bank, bibliotek, kafé, postombud, fiskehamn, småbåtshamnar, gästbrygga, kommunalt vatten och avlopp samt kabel-tv för största delen av hushållen, med mera. All verksamhet gynnas starkt av ett aktivt föreningsliv.

Det tog också SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta fasta på i sitt tal på Bergö skärgårdsmarknad i fredags:

– Ni har förstått att en förutsättning för  att behålla de invånare som finns i byn och även locka till inflyttning är att man kan leva och bo här. Till det behövs det fungerande service, närmare sagt skola, dagvård och äldreomsorg. En annan förutsättning för att kunna leva och bo här är förbindelserna. För en resande som kommer hit bara några gånger om året som jag, är det ganska exotiskt och lite också romantiskt att ta färjeturen. Men jag förstår att för er som bor här året om alla dagar, är färjan den viktigaste livlinan som skall fungera i ur och skur, också om någonting oväntat händer. Jag är fullt medveten om att en stor del av Bergös arbetsföra befolkning pendlar till jobb på fastlandet varje dag och att antalet pendlare mångfördubblas under sommartiden. Ni kan lita på att jag i samtliga tänkbara svängar säger ett gott ord om era önskemål att få en ny färja med större kapacitet.

 

Närmatskultur – en styrka

Feldt-Ranta har tidigare varit delaktig i att få finansiering till Bergös skolbygge och beskrev det som en “oförglömlig ära att få vara med då skolan invigdes.

I sitt festtal tog hon även upp ett ämne som hör skärgårdsmarknader till, nämligen mat.

– Jag kommer själv från ett område med många producenter och en livlig närmatskultur. Det är en stor styrka för Finland och oss finländare att vi kan själv plocka, odla eller köpa närproducerat och på det sättet stödja hållbar utveckling, trygga ren, ekologisk och etisk livsmedelsproduktion samt stödja våra producenter, sade Feldt-Ranta.

– Jag känner till att Bergö har ett livligt föreningsliv och också den här marknaden är ett bevis på det. Jag ser upp till människor som är villiga att med talko bygga och upprätthålla det gemensamma. Med samarbete får man mycket till stånd; det var skolbygget bland annat ett bevis på och ert goda rykte att kunna göra saker tillsammans hördes ända till Riksdagen i Helsingfors.

 

Maarit Feldt-Ranta tillsammans med Stina Österbro, vice ordförande för Korsnäs socialdemokrater.

Diskussion

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion