MENY

Bergö – skärgårdsbyn som tack vare sammanhållning utvecklar servicen

Maarit Feldt-Ranta håller festtal på Bergös skärgårdsmarknad, september 2017.

– Många mindre skärgårdsöar och kommuner tvinar och mistar invånare men ni har klarat er bra; mycket tack vare er sammanhållning och starka hembygdskänsla, konstaterade Maarit Feldt-Ranta på Bergös skärgårdsmarknad.

 

Bergö är en skärgårdsby i Malax kommun och betydligt mer än en sommarö för fritidsgäster. Färjan, som går med tidtabell, används dagligen året om för pendlarna på ön som totalt har drygt 480 invånare. Många skärgårdsöar med liknande population har mist stora delar av sin service till följd av utflyttning, centraliseringar och nedskärningar. Bergö har delvis gått mot strömmen i den utvecklingen och har bland annat en ny skola för årskurs 1-6 och i anslutning till den ett nytt servicehus med tio platser för att säkerställa att äldre har möjlighet att bo kvar på ön på ålderns höst.

På Bergö finns också daghem, bank, bibliotek, kafé, postombud, fiskehamn, småbåtshamnar, gästbrygga, kommunalt vatten och avlopp samt kabel-tv för största delen av hushållen, med mera. All verksamhet gynnas starkt av ett aktivt föreningsliv.

Det tog också SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta fasta på i sitt tal på Bergö skärgårdsmarknad i fredags:

– Ni har förstått att en förutsättning för  att behålla de invånare som finns i byn och även locka till inflyttning är att man kan leva och bo här. Till det behövs det fungerande service, närmare sagt skola, dagvård och äldreomsorg. En annan förutsättning för att kunna leva och bo här är förbindelserna. För en resande som kommer hit bara några gånger om året som jag, är det ganska exotiskt och lite också romantiskt att ta färjeturen. Men jag förstår att för er som bor här året om alla dagar, är färjan den viktigaste livlinan som skall fungera i ur och skur, också om någonting oväntat händer. Jag är fullt medveten om att en stor del av Bergös arbetsföra befolkning pendlar till jobb på fastlandet varje dag och att antalet pendlare mångfördubblas under sommartiden. Ni kan lita på att jag i samtliga tänkbara svängar säger ett gott ord om era önskemål att få en ny färja med större kapacitet.

 

Närmatskultur – en styrka

Feldt-Ranta har tidigare varit delaktig i att få finansiering till Bergös skolbygge och beskrev det som en “oförglömlig ära att få vara med då skolan invigdes.

I sitt festtal tog hon även upp ett ämne som hör skärgårdsmarknader till, nämligen mat.

– Jag kommer själv från ett område med många producenter och en livlig närmatskultur. Det är en stor styrka för Finland och oss finländare att vi kan själv plocka, odla eller köpa närproducerat och på det sättet stödja hållbar utveckling, trygga ren, ekologisk och etisk livsmedelsproduktion samt stödja våra producenter, sade Feldt-Ranta.

– Jag känner till att Bergö har ett livligt föreningsliv och också den här marknaden är ett bevis på det. Jag ser upp till människor som är villiga att med talko bygga och upprätthålla det gemensamma. Med samarbete får man mycket till stånd; det var skolbygget bland annat ett bevis på och ert goda rykte att kunna göra saker tillsammans hördes ända till Riksdagen i Helsingfors.

 

Maarit Feldt-Ranta tillsammans med Stina Österbro, vice ordförande för Korsnäs socialdemokrater.

Diskussion

Min färd i rörelsen del 8: Grundlagsutskottet

Kuva: Foto: ABL-arkiv
Jacob Söderman.

”Frågan gäller om det finns en tönt här i salen och vi har två inblandade om jag förstått rätt: ledamöterna Juuso Häikiö och Veikko Vennamo.”

Lue lisää

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion