MENY

Bergö – skärgårdsbyn som tack vare sammanhållning utvecklar servicen

Maarit Feldt-Ranta håller festtal på Bergös skärgårdsmarknad, september 2017.

– Många mindre skärgårdsöar och kommuner tvinar och mistar invånare men ni har klarat er bra; mycket tack vare er sammanhållning och starka hembygdskänsla, konstaterade Maarit Feldt-Ranta på Bergös skärgårdsmarknad.

 

Bergö är en skärgårdsby i Malax kommun och betydligt mer än en sommarö för fritidsgäster. Färjan, som går med tidtabell, används dagligen året om för pendlarna på ön som totalt har drygt 480 invånare. Många skärgårdsöar med liknande population har mist stora delar av sin service till följd av utflyttning, centraliseringar och nedskärningar. Bergö har delvis gått mot strömmen i den utvecklingen och har bland annat en ny skola för årskurs 1-6 och i anslutning till den ett nytt servicehus med tio platser för att säkerställa att äldre har möjlighet att bo kvar på ön på ålderns höst.

På Bergö finns också daghem, bank, bibliotek, kafé, postombud, fiskehamn, småbåtshamnar, gästbrygga, kommunalt vatten och avlopp samt kabel-tv för största delen av hushållen, med mera. All verksamhet gynnas starkt av ett aktivt föreningsliv.

Det tog också SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta fasta på i sitt tal på Bergö skärgårdsmarknad i fredags:

– Ni har förstått att en förutsättning för  att behålla de invånare som finns i byn och även locka till inflyttning är att man kan leva och bo här. Till det behövs det fungerande service, närmare sagt skola, dagvård och äldreomsorg. En annan förutsättning för att kunna leva och bo här är förbindelserna. För en resande som kommer hit bara några gånger om året som jag, är det ganska exotiskt och lite också romantiskt att ta färjeturen. Men jag förstår att för er som bor här året om alla dagar, är färjan den viktigaste livlinan som skall fungera i ur och skur, också om någonting oväntat händer. Jag är fullt medveten om att en stor del av Bergös arbetsföra befolkning pendlar till jobb på fastlandet varje dag och att antalet pendlare mångfördubblas under sommartiden. Ni kan lita på att jag i samtliga tänkbara svängar säger ett gott ord om era önskemål att få en ny färja med större kapacitet.

 

Närmatskultur – en styrka

Feldt-Ranta har tidigare varit delaktig i att få finansiering till Bergös skolbygge och beskrev det som en “oförglömlig ära att få vara med då skolan invigdes.

I sitt festtal tog hon även upp ett ämne som hör skärgårdsmarknader till, nämligen mat.

– Jag kommer själv från ett område med många producenter och en livlig närmatskultur. Det är en stor styrka för Finland och oss finländare att vi kan själv plocka, odla eller köpa närproducerat och på det sättet stödja hållbar utveckling, trygga ren, ekologisk och etisk livsmedelsproduktion samt stödja våra producenter, sade Feldt-Ranta.

– Jag känner till att Bergö har ett livligt föreningsliv och också den här marknaden är ett bevis på det. Jag ser upp till människor som är villiga att med talko bygga och upprätthålla det gemensamma. Med samarbete får man mycket till stånd; det var skolbygget bland annat ett bevis på och ert goda rykte att kunna göra saker tillsammans hördes ända till Riksdagen i Helsingfors.

 

Maarit Feldt-Ranta tillsammans med Stina Österbro, vice ordförande för Korsnäs socialdemokrater.

Diskussion

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion