MENY

Brist på toaletter fortsätter skörda liv

Kuva: Foto: Stella Paul/IPS
Dessa kvinnliga lokalpolitiker i den sydindiska byn Penakota tvingas gå ut på ett fält för att uträtta sina behov, eftersom det saknas toaletter på deras arbetsplats.

Många hundratals miljoner människor i världen saknar fortfarande tillgång till toaletter och tvingas uträtta sina behov i det fria. Det bidrar till att många sjukdomar sprids – och det kostar människoliv.

 

Ett av de hållbara utvecklingsmål som världens länder kommit överens om är att se till att alla människor ska ha tillgång till toaletter och fungerande avlopp till 2030. För att nå dit krävs det dock mycket arbete, säger Tim Wainwright som arbetar för organisationen WaterAid i Storbritannien.

− Det är möjligt att nå målsättningen och stora framsteg har redan gjorts. Men om vi ska nå ända fram krävs det nu radikala åtgärder och handling, säger Tim Wainwright.

Enligt Unicef har mycket hänt under de senaste 15 åren, då närmare 371 miljoner människor som tidigare tvingades uträtta sina behov i det fria nu fått tillgång till toaletter. Både Unicef och Wateraid arbetar för att ge allt fler tillgång till toaletter. Men fortfarande beräknas närmare 900 miljoner människor i världen tvingas uträtta sina behov på gatan, bakom buskar, på fält eller nära vattendrag.

Bristen på toaletter och avlopp kan kopplas samman med flera olika sjukdomar, som kolera, diarré, dysenteri, hepatit A, tyfus och polio. Länder där bristen på toaletter är särskilt stor är samtidigt de länder som rapporterar de högsta dödstalen bland barn.

− Detta bidrar till en hälsokris som varje år kräver 289 000 små barns liv, genom diarrésjukdomar som orsakas av smutsigt vatten, brist på avlopp och dåliga hygieniska förhållanden, säger Tim Wainwright till IPS.

Han understryker att det inte bara handlar om att förbättra tillgången till toaletter, utan också om att utbilda människor så att de blir vana vid att använda toaletterna.

 

Speciellt kvinnor drabbas

I samband med att Världstoalettdagen inföll nyligen underströk FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed vikten av att hela hanteringen av avloppsvatten förbättras.

− Miljardtals människor lever utan eller med ineffektiva sanitära anläggningar, sade Amina Mohammed.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppger att endast 39 procent av världens befolkning har tillgång till välfungerande avlopp som fungerar på ett säkert sätt. WHO beräknar samtidigt att 842 000 dödsfall om året skulle kunna undvikas om alla människor fick tillgång till fungerande toaletter och avlopp.

Tim Wainwright understryker att brist på toaletter slår särskilt hårt mot flickor och kvinnor.

− De löper större risk att drabbas av trakasserier om de måste uträtta sina behov utomhus, de tvingas i högre utsträckning utföra uppgiften att gå långa sträckor för att hämta vatten, och tonårsflickor hoppar i högre grad av skolan om de saknar trygga privata toaletter i samband med sin menstruation.

ÄMNESORD

Diskussion

Fler agerar mot antibiotikaresistens – men mycket mer krävs

Kuva: Foto: Pixabay

Närmare 700 000 människor dör varje år på grund av de växande problemen med antibiotikaresistens, som orsakas av den fortsatta överanvändningen av läkemedel bland både människor och boskap. Fler länder har genomfört åtgärder för att vända utvecklingen – men mycket mer krävs.

Lue lisää

ÄMNESORD

FN vill få fler att ratificera folkmordskonventionen

Kuva: Foto: Farid Ahmed/IPS
Flyktingar från Burma anländer till Bangladesh efter att ha lyckats fly undan våldet i hemlandet genom att ta sig över floden Naf, som skiljer länderna åt.

Inför att det nästa år har gått 70 år sedan FN:s konvention mot folkmord antogs uppmanar nu världsorganisationen fler länder att ratificera dokumentet. Detta samtidigt som riskerna för nya folkmord lever kvar.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

”Skammen håller oss kvar”

Kuva: Foto: Daan Bauwens/IPS
Bamba Drissa från Elfenbenskusten var en av över 61 500 migranter som korsade Medelhavet i januari 2016.

Trots bedrövliga levnadsvillkor, ensamhet och arbetslöshet väljer många afrikanska migranter i Italien att stanna – även när de har möjligheten att återvända.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

Tusentals barn föds i bangladeshiska flyktingläger

Kuva: Foto: Kamrul Hasan/IPS
En kvinna med sitt barn i ett av de många flyktingläger som upprättats för rohingyer i Bangladesh.

Närmare 50 000 av alla de rohingyer som lyckats ta sig till Bangladesh beräknas vara gravida eller är kvinnor som har mycket små barn. Det är en grupp som har ett särskilt behov av stödinsatser.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

Doug Jones segrade i Alabama

Kuva: Foto: Pixabay

Demokraten Doug Jones segrade knappt i fyllnadsvalet till USA:s senat i Alabama som utlystes efter att Jeff Sessions tillträdde som justitieminister. Delstaten har varit en extremt svår nöt att knäcka för en demokrat under senare år och Alabama har haft två republikanska senatorer redan i 20 års tid.

Lue lisää