MENY

Bröststympning har drabbat miljontals flickor och kvinnor

Kuva: Foto: Stella Paul/IPS
15-åriga Angela, från Hyderabad i Indien har ritat en sjöjungfru, som enligt henne representerar drömmer om ett fritt och lyckligt liv - utan våld mot flickor och kvinnor.

Sally Mboumien var bara elva år då hon gjorde något som hon hört äldre kvinnor beskriva som ett effektivt skydd mot närgångna män hemma i sin by i Kamerun. Hon använde en glödhet sten för att bränna sina begynnande bröst. I dag reser hon runt för att informera om flickors och kvinnors rättigheter.

Sally Mboumien växte upp i Bawock, på landsbygden i västra Kamerun. Där var det vanligt att flickor när de kom i puberteten genomgick något som kan beskrivas som bröststympning – där heta stenar trycks mot flickornas begynnande bröst. Hon hörde ofta hur de äldre beskrev detta som en bra metod för att flickor skulle undgå att drabbas av sexuellt våld.

En dag när Sally Mboumien var ensam hemma tog hon därför på egen hand en glödhet sten och tryckte mot sina bröst. Stenen brände henne svårt och efteråt fick hon djupa svarta ärr över hela brösten. Det gjorde fruktansvärt ont.

– Jag gjorde något som alla påstod var bra. Men jag var bara ytterligare ett offer för okunskap, säger Sally Mboumien i dag.

Numera är hon en Kameruns främsta aktivister i kampen för flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Hon är grundare av organisationen Common Action for Gender Development.

Enligt FN är bröststympning något som drabbat närmare 3,8 miljoner kvinnor i världen, däribland i ett flertal länder i Afrika. Bröststympning anses också vara en av de mest underrapporterade formerna av könsbaserat våld som drabbar flickor och kvinnor.

Den genomförs för att skydda flickor mot våldtäkt, men innebär stora hälsorisker för de som drabbas. Det handlar också om ett stort brott mot flickors rättigheter.

Den 25 november inledde UN Women sin årliga 16 dagar långa kampanj mot det våld som drabbar kvinnor och som inleds med en dag kallad Orange Day.

Under dessa dagar kommer Sally Mboumien att fortsätta med sitt arbete – anordna möten för att på lokal nivå utbilda människor om flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och om behovet av att få bort alla sedvänjor som innebär ett brott mot dessa rättigheter.

Hon säger att ett av de stora problemen med bröststympning är att så många människor menar att det är en bra metod för att förhindra övergrepp.

– Det bästa sättet att bekämpa detta är att inte bara att fokusera på en typ av våld, som bröststympning, utan på generella sexuella och reproduktiva rättigheter för kvinnor, säger hon.


Kamp mot barnäktenskap
I den indiska delstaten Rajasthan, finns en annan kvinnlig aktivist som kommer att delta i kampanjen. Där är Bharti Singh Chauhan engagerad i kampen mot barnäktenskap. Detta i en delstat där nästan 40 procent av alla flickor blivit bortgifta innan de hunnit fylla 18 år.

Bharti Singh Chauhan har grundat organisationen Praveenlatha Sansthan, som stöttar tonårsflickor från marginaliserade familjer, där olika former av övergrepp mot flickor är mycket vanliga. I många fall har dessa flickor tvingats hoppa av skolan och organisationen arbetar för att de ska kunna återuppta sin utbildning. Detta som en del i kampen mot fattigdom, övergrepp och för tidiga äktenskap.

– Vi vill få flickorna att tro på sig själva och kunna ha drömmar som de dessutom ska ha en möjlighet att kunna förverkliga, säger Bharti Singh Chauhan.

Över hela världen engagerar sig tusentals kvinnor som själva fallit offer för övergrepp och våld i den pågående kampanjen.

Det kan handla om kamp mot sexuella övergrepp, för flickors rätt att få sjukvård, rätt till ett privatliv och rätt att själv välja partner och när hon vill bli gravid.

En annan av de engagerade kvinnorna är Celine Osukwu från Abuja i Nigeria, som strider för rättigheter för kvinnor med funktionsnedsättning.

– Jag kommer att ta strid mot det könsbaserade våld som drabbar flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Den 3 december infaller Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning, och i samband med det kommer jag att understryka att alla har rätt till utbildning, säger Celine Osukwu.

Bharti Singh Chauhan i Rajasthan menar att kampen för flickors och kvinnors rättigheter måste föras dygnet runt, årets alla dagar, och att det handlar om frågor som hänger samman.

– För att bryta den onda cirkeln av våld räcker det inte med att sätta stopp för att unga flickor blir bortgifta. Flickor måste även få gå i skolan och ges den frihet de behöver för att uppnå sina mål och erkännas den värdighet de behöver för att kunna leva ett lyckligt liv, säger Bharti Singh Chauhan.

Sally Mboumien understryker att kampanjer mot våld måste föras med en förståelse för den lokala kontexten, och även involvera män. Av det skälet understryker hon att könsbaserat våld slår mot hela samhällen och mot utvecklingen.

– Att fördöma människor för kulturella sedvänjor är inte rätt metod för att göra sig av med dem. Vi måste få människor att förstå varför dessa sedvänjor är skadliga, vilka skador de ger upphov till och hitta samarbeten för att kunna sätta stopp för dem, säger hon.

Diskussion

Fler agerar mot antibiotikaresistens – men mycket mer krävs

Kuva: Foto: Pixabay

Närmare 700 000 människor dör varje år på grund av de växande problemen med antibiotikaresistens, som orsakas av den fortsatta överanvändningen av läkemedel bland både människor och boskap. Fler länder har genomfört åtgärder för att vända utvecklingen – men mycket mer krävs.

Lue lisää

ÄMNESORD

FN vill få fler att ratificera folkmordskonventionen

Kuva: Foto: Farid Ahmed/IPS
Flyktingar från Burma anländer till Bangladesh efter att ha lyckats fly undan våldet i hemlandet genom att ta sig över floden Naf, som skiljer länderna åt.

Inför att det nästa år har gått 70 år sedan FN:s konvention mot folkmord antogs uppmanar nu världsorganisationen fler länder att ratificera dokumentet. Detta samtidigt som riskerna för nya folkmord lever kvar.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

”Skammen håller oss kvar”

Kuva: Foto: Daan Bauwens/IPS
Bamba Drissa från Elfenbenskusten var en av över 61 500 migranter som korsade Medelhavet i januari 2016.

Trots bedrövliga levnadsvillkor, ensamhet och arbetslöshet väljer många afrikanska migranter i Italien att stanna – även när de har möjligheten att återvända.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

Tusentals barn föds i bangladeshiska flyktingläger

Kuva: Foto: Kamrul Hasan/IPS
En kvinna med sitt barn i ett av de många flyktingläger som upprättats för rohingyer i Bangladesh.

Närmare 50 000 av alla de rohingyer som lyckats ta sig till Bangladesh beräknas vara gravida eller är kvinnor som har mycket små barn. Det är en grupp som har ett särskilt behov av stödinsatser.

Lue lisää

ÄMNESORD

Diskussion

Doug Jones segrade i Alabama

Kuva: Foto: Pixabay

Demokraten Doug Jones segrade knappt i fyllnadsvalet till USA:s senat i Alabama som utlystes efter att Jeff Sessions tillträdde som justitieminister. Delstaten har varit en extremt svår nöt att knäcka för en demokrat under senare år och Alabama har haft två republikanska senatorer redan i 20 års tid.

Lue lisää