MENY

Damberg: ”Vår rörelse ska förknippas med tro på framtiden”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Sveriges näringsminister Mikael Damberg och Pyry Niemi lyssnar på Ville Skinnari på seminariet på ABF-huset i Stockholm.

Sveriges näringsminister Mikael Damberg lyfter fram att Finland och Sverige har stora möjligheter på den digitala startup-sidan. Därför ska han besöka Helsingfors och Slush i höst.

 

Ministern stod för den politiska framtidsvisionen på seminariet om arbetarrörelsens finsk-svenska samarbete i Stockholm den 7 oktober.

För att veta vart man ska måste man veta vilken väg man gått, varpå Damberg givetvis inledde med att tacka samarbetsveteranerna för den historiska tillbakablicken.

Sedan var det rakt på sak:

– Vi är i ett nytt läge i världen och Europa som ställer nya krav. Vi har en ny situation i Europa då Storbritannien lämnar EU. Det förändrar det Europa vi känner och förskjuter tyngdpunkten. Storbritannien är inte bara en handelspartner utan även en viktig politisk samarbetspartner. Detta gör det nordiska samarbetet viktigare.

 

Damberg jämförde vidare Finlands och Sveriges näringsliv. Sverige är i en mening steget före med en bredare palett, men har samtidigt att lära av Finland:

– Jag imponeras av Finland för att ni är så snabba. Vi tänker till mer, ni kör bara. Ni satsar snabbt och långsiktigt i Asien.

– Men ärligt talat: Finland är inte så stort. Sverige är inte så stort. Det är viktigare att Norden som helhet klarar sig bra. Alla stora företag har inte så hård koll på de nordiska länderna, sade Damberg.

 

 

 

Ny plattform efterlyses

Näringsministern lyfte blicken från näringslivsperspektivet och tog vidare upp djupa frågor som utmanar våra samhällen. Han talade om otrygghet, om problemet med rasismen som bitit sig fast. Nordiska socialdemokrater måste ha ett tydligt svar på tidens utmaningar. Därför är han lite orolig över att Norden inte enats om det internationella socialdemokratiska samarbetet. Sveriges socialdemokrater har tagit avstånd från Socialistinternationalen, till skillnad från SDP. Enligt Damberg är organisationen korrupt och icke fungerande.

Ulf Sundqvist påminde i den efterföljande diskussionen om att SDP har fått ny partiledning och nytt blod och att inställningen till socialistinternationalen är möjlig.

Damberg är övertygad om att en ny plattform behövs för att socialdemokrater ska kunna påverka till exempel ett G20-möte eller en stor konferens om klimatmål. Rörelsen måste enligt Damberg kunna jobba strukturerat internationellt.

– Jag tror det är möjligt med en samordnad kraft av den progressiva rörelsen.

För att hitta ny rörelsekraft blickar han igen tillbaka. Vad fanns med i bilden då rörelsen hade kraft?

– Det fanns något viktigt att uträtta tillsammans, det fanns en mission, vi måste börja med vilka missioner vi har tillsammans. Försvar och säkerhet en sak. Modernitet en annan sak. Sverige vill vara det mest hållbara landet i världen. Jag tror att Finland kan hamna i samma situation, men det krävs politisk dialog kring hur man gör det. Hur vi stärker oss på internationella plattformar?

 

Dambergs huvudtanke under seminariet var att socialdemokratin ska påverka det nya och inte rädas framtiden.

– Vi har alltid trott på framtiden, att ny teknik kan öppna nya möjligheter och att vi vill göra det på ett smart sätt. Då tror jag igen, att nordiska modellen och livslångt lärande, trygghet i omställning, det är det mes moderna då man ska få unga vuxna att starta nya företag som ingen vet vad går ut på.

– Människor som jobbar måste känna att det nya inte är ett hot. Att koppla utbildning till omställning är en modell vi ska vara stolta över och utveckla. Vi får inte hamna i oroshörnet. Vi ska ta trygghetsfrågor på allvar, för otrygghet undergräver demokratin. Vår rörelse måste utgå från framtid, att vi tror på möjligheten att göra en skillnad och samarbeta mer.

 

”Vi måste skapa tillväxt”

Äve riksdagsledamot och Nordiska rådets medlem Ville Skinnari (SDP) talade om dessa frågor på seminariet.

– Jag var i Bryssel för några veckor sedan. Vi diskuterade om Finlands och Europas framtid. Hur kommer Europa att se ut om 20-30 år? Har vi socialdemokrater en vision om hur framtiden ska se ut? I Sverige är ordet framtid alltid med. Ni lyfter inte framtiden fram bara i tal, utan också i er politik. I Finland har vi inte lyckats göra lika. I dagens världspolitiska läge är det allt viktigare att vi socialdemokrater i Norden jobbar tillsammans, sade Skinnari allvarsamt.

Han efterlyste långsiktigt tänkande och framtidsvisioner.

– Är vi klara för en äkta framtidsdiskussion? Världen ändras, våra samhällen ändras och arbetsmarknaderna ändras. Vi finländare kan lära oss av Sverige. Varför investerar Finland mindre än Sverige? Varför är arbetslöshetsgraden så hög i Finland? Sverige har ett mångsidigare näringsliv och Sverige har lyckats att marknadsföra sig bra i världen. Ni har världskända bränd och företag. Finland är igen ett traditionellt ingenjörsfolk. Vi börjar först nu lära oss att sälja och marknadsföra oss själva.

 

Skinnare riktade skarp kritik mot Finlands borgerliga regeringen och anklagade denna för att allt för långt förlita sig på att bioenergi och bioekonomi ska rädda landets ekonomi. Skinnari anser att man istället borde eftersträva en bredare palett på det sätt som Sverige lyckats med.

– Hur lyfter vi Finland till världstoppen? Finland bör investera i framtiden, vi måste satsa på utbildning, teknologiutveckling, smarta energilösningar och bygga en hållbar infrastruktur. Turismen är en växande bransch och vi har i Nordiska rådet lyckats att lyfta turismfrågan på tapeten i alla nordiska länder. Den nordiska upplevelsen – the nordic experience – är framtiden, bland annat turister från Asien är mycket intresserade av Norden. Vi har goda flygförbindelser och vi bör jobba vidare med andra viktiga infrastrukturprojekt, såsom järnvägen till ishavet och nordostpassagen. Dessa projekt förbättrar våra bindelser till Asien men också till Sydeuropa.

Skinnare kritiserade Sipiläs regering även för det så kallade konkurrensavtalets nedskärningar i finländska arbetstagares löner. Då regeringen säger att detta har lyft Finlands konkurrenskraft till Sveriges nivå har den enligt Skinnari fel. Han anser att sänkta löner inte ökar konkurrenskraften. Det gör däremot kunskap och bildning, finansiering och kontakter, teknologi och digitalisering, det vill säga sådant som regeringen gjort massiva nedskärningar i.

– Samtidigt gör den socialdemokratiska regeringen i Sverige en motsatt politik. I Sverige tror ni på framtiden, ni satsar på kunskap och utbildning. Om Finland vill klara sig i framtiden, så borde vi också göra lika.

– Vi måste skapa en hållbar tillväxt, vilken möjliggör att utveckla våra social- och hälsovårdssystem samt vår skola till världens bästa. Vi måste tillsammans skapa jämlika möjligheter till alla, vi ska se till att alla hålls med. Som vi säger på finska: pidetään kaikki mukana! sade Ville Skinnari.

 

Gunnar Lassinantti ledde ordet i diskussionen med Mikael Damberg, Ville Skinnari och Pyry Niemi. Foto: Johan Kvarnström

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

Personliga kontakter har burit upp arbetarrörelsens samarbete mellan Finland och Sverige

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Thage G Peterson, Ulf Sundqvist och Björn Wall belyste samarbetet mellan Finland och Sverige ur flera perspektiv.

Det antagligen mest omfattande seminariet hittills om socialdemokratins och arbetarrörelsens finsk-svenska samarbete hade en klar röd tråd: personliga kontakter, ovärderliga möten och kamratskap som ofta har betytt mer än de formella arrangemangen.

Lue lisää

Diskussion

Dansk Metal: Viktigt att hitta nya sätt att nå ut med vårt budskap

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Anders Laubjerg (t.v.) och Thorkild E. Jensen betonar vikten av ett nytänkande både vad gäller modern teknologi och utnyttjande av datateknik inom fackföreningsrörelsen.

Steget bort från kunskapssamhället och in i ”Danmark som produktionsland” samt satsningar på elektroniska medlemsomröstningar står högt på dagordningen inom fackförbundet Dansk Metal. Genom besök på arbetsplatserna vill man dessutom engagera lärlingarna i förbundet och bromsa det sjunkande medlemsantalet.

Lue lisää

Diskussion