MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Dansk Metal: Viktigt att hitta nya sätt att nå ut med vårt budskap

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Anders Laubjerg (t.v.) och Thorkild E. Jensen betonar vikten av ett nytänkande både vad gäller modern teknologi och utnyttjande av datateknik inom fackföreningsrörelsen.

Steget bort från kunskapssamhället och in i ”Danmark som produktionsland” samt satsningar på elektroniska medlemsomröstningar står högt på dagordningen inom fackförbundet Dansk Metal. Genom besök på arbetsplatserna vill man dessutom engagera lärlingarna i förbundet och bromsa det sjunkande medlemsantalet.

Thorkild E. Jensen som åren 2003–2012 var ordförande för Dansk Metal påminner om att det danska metallarbetarförbundet grundades redan 1888.

– Ända fram till 1994 gick antalet medlemmar ständigt upp. Men sedan började det sjunka. Utvecklingen blev alltså på den punkten likadan som i våra grannländer. Men först kring åren 1999 och 2000 fäste vi på allvar uppmärksamhet vid vad som höll på att ske, berättar Jensen.

Dansk Metal som tidigare hette Dansk Metalarbejderforbund har idag sammanlagt 110 00 medlemmar varav 80 000 betalande. Pensionärerna som pensionerades före 2010 är nämligen befriade från medlemsavgift. Nya pensionärer betalar däremot 40 danska kronor per månad till förbundet.


Mer utbildning

 

I dag får cirka 70 procent av alla danska ungdomar gymnasieutbildning. Andelen har tidigare varit betydligt lägre.

– Det råder inget tvivel om att allt fler ungdomar vill ha mera utbildning. Mödrarna har ett stort inflytande. När barnet frågar ”mamma, vad ska jag bli” svarar mor ”far är maskinarbetare, men du ska skaffa dig mera utbildning än din far”, konstaterar Jensen och understryker att forna tiders maskinarbetarutbildning har blivit modern industriteknikerutbildning.

Han säger att det ofta går till så att någon vän till barnet väljer gymnasiet.

– Då vill man även själv söka sig till gymnasiet. Men här finns också problem. Av de gymnasieutbildade finns de som är arbetslösa i fyra – fem år. Många av dem som går gymnasiet gör det för att de inte vet vad de ska göra.

Jensen påminner om att det i gamla tiders folkskola fanns skolbarn som var både ord- och sifferblinda vilket man då inte var tillräckligt medveten om.

– Därför kunde de inte tillgodogöra sig utbildningen. Men i dag kan datamaskinerna hjälpa dem som har problem med att läsa och skriva.

 

Ändring av samhällets dagordning

Med tre fjärdedelar av de unga i gymnasiet talade man om att Danmark skulle vara ett kunskapssamhälle. Men Dansk Metal och Thorkild E. Jensen representerade en övergång till nya attityder. Jensen gjorde ändringen av samhällets dagordning till ”Danmark som produktionsland” till sin viktigaste uppgift.

Precis som i många andra högt utvecklade industriländer har delar av produktionen flyttat till  låglöneländer, till exempel Kina. Jensen kan dock informera om att detta inte alltid varit helt lyckat.

– Det har nämligen visat sig att de produkter som producerats i låglöneländer inte motsvarar våra kvalitetskrav. Därför har vi i Danmark sedan 1990-talet investerat i ny teknologi vilket gjort oss mer konkurrenskraftiga.

Det sjunkande medlemsantalet var länge ett problem för Dansk Metal.

– Men nu har nedgången stoppats. Det lyckades genom att organisera så många lärlingar som möjligt. Huvudansvaret ligger på de lokala fackavdelningarna men förbundet centralt hjälper till så mycket som möjligt.

– Det har man gjort genom att organisera fackliga förtroendemannabesök på de enskilda arbetsplatserna. Något som vi under många år hade glömt bort, konstaterar Jensen.

Han berättar att den vanligaste frågan man fått från medlemmarna och lärlingarna på fabrikerna lyder: vad får jag för min medlemsavgift?

Då gäller det att kunna svara med siffror och fakta.

 

Robotarnas roll väcker frågor

Inom Dansk Metal har man aldrig varit ”maskinstormare”.

– I Danmark har vi upplevt en revolution i fråga om robotar. Det finns dock metallarbetare som frågar oss om inte robotarna tar deras jobb. Men då svarar vi att robotarna också skapar nya arbetsplatser och gör oss mera konkurrenskraftiga, understryker Thorkild E. Jensen.

Anders Laubjerg var organisationssekretare för Dansk Metal fram till första maj. Hans sista uppgift innan pensioneringen var att få röstningsprocenten vid medlemsomröstningen gällande det nya kollektivavtalet i april i år att skjuta i höjden. Han berättar att man gav en möjlighet till elektronisk medlemsomröstning om avtalsförslaget.

Den danska modellen var nämligen i kris. Den procent som deltog i medlemsomröstningarna hade stadigt minskat under flera år.

– Vår uppgift var att på ett annat sätt än tidigare använda oss av datatekniken. Våra medlemsomröstningar är beslutande, men den sjunkande röstningsprocenten försvagade deras legitimitet, säger Laubjerg.

En bottennotering nåddes 2012 då röstningsprocenten var så låg som 27 procent. Men i den senaste medlemsomröstningen om nytt kollektivavtal som hölls 2017 steg antalet deltagande i omröstningen till 58,2 procent. Hur gick det till?

– Vi lyckades höja röstningsprocenten genom att använda modern datateknik, berättar Laubjerg.

Kampanjens motto var ”data i tiden – från röstning per brev till elektronisk omröstning”.

– Faktum är att unga danskar inte öppnar sin post särskilt ofta. Kanske en gång i veckan eller till och med bara en gång i månaden, konstaterar Laubjerg.

 


Mobilen till användning

Inom Dansk Metal har man något som kallas ”segmenterad kommunikation” vilket innebär information anpassad efter de olika branscherna inom förbundet.

– Vi har så många fina idéer men frågan är hur vi ska nå ut med vårt budskap. Många av våra medlemmar har undrat vad de egentligen röstar om. Dansk Metals omröstningsavdelning utnyttjade mobiltelefonen för att sända ett sms till medlemmarna med viktig information gällande medlemsomröstningen. Det får nämligen inte finnas någonting som gör det svårt att rösta, framhåller Laubjerg.

Dansk Metal fick därigenom fungera som en slags kommandocentral.

– Genom mobiltelefonen försökte vi inte påverka folk att rösta ja eller nej, men vi kunde påverka röstningsprocenten. Till dem som inte röstat sände vi i sista stund ett sms där vi sade att nu är sista chansen att kunna påverka kollektivavtalet.

ÄMNESORD

Diskussion

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

Lue lisää