Nyheter

De föräras och tackas med Folktingets förtjänsttecken 2018

Aki Lindén och Mikkel Näkkäläjärvi på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors den 5 november 2018.
Aki Lindén och Mikkel Näkkäläjärvi på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors den 5 november 2018.
Aki Lindén och Mikkel Näkkäläjärvi på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors den 5 november 2018.

Bland andra Richard Sjölund, Aki Lindén och Mikkel Näkkäläjärvi finns med bland de som får Folktingets förtjänstmedalj i år.

Folktinget delar i år ut en förtjänstmedalj i silver och 10 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljerna utdelas i samband med Folktingets Svenska dagen-fester i Helsingfors, Kristinestad och Åbo.

 

Förtjänstmedaljen i silver går till Jan-Erik Enestam från Kimitoön som varit bland annat minister, ordförande för SFP och direktör för Nordiska rådet.

 

Ur ett finlandssvenskt socialdemokratiskt perspektiv kan framför allt noteras Richard Sjölund från Jakobstad.

I motiveringen konstateras att han såväl som rektor och som lärare har arbetat för den svenska utbildningen i Finland. Sjölund har varit medlem i Folktingets utbildningsutskott och fungerat som Folktingets vice ordförande. Han har också varit aktiv inom lokalpolitiken i Jakobstad och genom sitt arbete ökat kunskapen om minoriteter och förståelsen mellan språkgrupper.

Richard Sjölund.

Sjölund kommer att ta emot sin medalj i Kristinestad på Svenska dagen (tisdag).

 

Två andra socialdemokrater som fått ta emot förtjänsttecknet redan i dag, på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors, är Mikkel Näkkäläjärvi och Aki Lindén.

 

Aki Lindén har verkat som verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och har varit en förebild för det tvåspråkiga arbetet där. Hans positiva attityd och arbete för svenskan inom sjukvårdsdistriktet har utgjort en av grundstenarna i arbetet för att stärka svenskan. Lindén har också varit med och format den första nationalspråksstrategin.

 

Lindén går i pension vid årsskiftet och siktar sedan på riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets i vår.

 

Mikkel Näkkäläjärvi är en stor vän av det svenska språket och en äkta nordist. År 2018 tog Näkkäläjärvi initiativ till en motion som ledde till att Rovaniemi tog avstånd från de så kallade språkförsöken som ifrågasatte den obligatoriska skolsvenskan.

 

Näkkäläjärvi är en av SDP:s klara kandidater i EU-valet i maj 2019.

 

Folktingets förtjänsttecken i silver:

 

Jan-Erik Enestam, Kimitoön

 

Folktingets förtjänsttecken:

 

Rolf Björkell, Sibbo

Lotten Björkstrand, Karleby

Bror Eriksson, Kristinestad

Viveka Eriksson, Mariehamn

Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs

Aki Lindén, Helsingfors

Mikkel Näkkäläjärvi, Rovaniemi

Tapio Salmi, Åbo

Richard Sjölund, Jakobstad

Pia-Lisa Sundell, Grankulla

 

Svenska veckan (5-11.11) som Folktinget koordinerar firas med över 200 olika program på 16 orter i Finland: Uleåborg, Karleby, Vasa och Korsholm, Kristinestad, Björneborg, Åbo, Kimitoön, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Lahtis, Borgå och Lovisa.

 

De flesta av dessa programnummer sker direkt i skolor och daghem för att alla barn skall ha möjlighet att ta del av svenskt program. Många skolor bjuder in vän-elever/klasser från finska skolor för att barnen på ett naturligt sätt kan umgås och glädjas av upplevelserna.

– Vi är glada att intresset, i synnerhet på språköarna är stort och att barnkonserterna oftast består av mest finska barn och väntelistan är lång. I Helsingfors fylldes två barnkonserter för totalt 500 barn på mindre än ett dygn. Det är så fantastiskt att se glädjen, inlevelsen och entusiasmen hos barnen när de släpper loss på golvet, säger projektkoordinator Maria Larma i Folktingets pressmeddelande.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast