Demarinuorten Eemeli Peltonen toivoo lisää nuoria valtuustoihin – ”Demokratian kannalta välttämätöntä”

Demarinuorten varapuheenjohtaja Eemeli Peltonen toimii myös Järvenpään valtuustossa.

Keväällä Demarinuorten varapuheenjohtajaksi valittu järvenpääläinen 21-vuotias Eemeli Peltonen haluaa varmistaa SDP:n nuorten ehdokkaiden menestyksen kevään kuntavaaleissa.

– Olen oman kuntani valtuuston nuorin jäsen ja seuraavaksi nuorimpaan valtuutettuun on matkaa lähemmäs toistakymmentä vuotta. Koko suomalaisen demokratian kannalta on välttämätöntä, että nuoria valtuutettuja saataisiin läpi. Sen eteen on tehtävä tosissaan töitä, Peltonen sanoo.

Peltonen luonnehtii Demarinuorten olleen koko historiansa aikana sosialidemokraattisen aatteen etuvartiossa. Nuorisoliiton tuleekin Peltosen mielestä haastaa puoluetta reilulla otteella. Peltonen yhtyy ajatukseen Demarinuorista eräänlaisena sisäänheittäjänä puolueeseen.

– Demarinuoret kasvattaa uuden sukupolven sosialidemokraattisia vaikuttajia ja on luontevaa, että Demarinuoria pidetään myös väylänä SDP:n keskeisiin tehtäviin tai puolueaktiiviksi kaikilla puolueen tasoilla, hän sanoo.

Nuorten asiat framille

Peltonen on mielissään siitä, että nuoria koskettavissa asioissa esimerkiksi koulutusleikkauksista SDP on pitänyt ”aiheen ansaitsemassa määrin meteliä”. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on teema, jota Peltosen mielestä tulisi pitää jatkuvasti ja voimakkaammin esillä.

Peltonen kuitenkin huomauttaa, että lopulta jakoa ”nuorten ja aikuisten asioihin” on vaikea tehdä, sillä monet ongelmat koskevat laajaa joukkoa vauvasta vaariin. Nuorilla on silti omanlaisensa odotukset SDP:n politiikalle. Ne selviävät Peltosen mukaan yksinkertaisella tavalla.

– Ei kannata vain aprikoida, että mitäköhän ne nuoret miettivät, vaan kysyä heiltä ja ottaa heidät mukaan puolueen keskeisillekin paikoille, Peltonen kiteyttää.

–Ylipäätään on tärkeää, että puolue uskaltaa myös astua erilaisten nuorten saappaisiin ja katsoa maailmaa heidän näkökulmastaan. Pelkkä SDP:n vaihtoehdon tuputtaminen ei riitä siihen, että nuori käännytetään meidän puolellemme, hän jatkaa.

Meillä pitäisi olla itseluottamusta määritellä omaa linjaamme ilman, että vilkuilemme, mitä muut puolueet tekevät.

Kohti kirkkaita poliittisia sisältöjä

Peltonen pitää SDP:n pitkäaikaiseksi pulmaksi heikon kyvyn kertoa riittävän selkeästi tavoitteistaan ja politiikkansa pääsisällöstä. Puolueen viestiä tuleekin Peltosen mielestä selkiyttää. Se taas vaatii viestin taustalla olevan ajattelun selkiyttämistä.

– Meillä pitäisi olla itseluottamusta määritellä omaa linjaamme ilman, että vilkuilemme, mitä muut puolueet tekevät. Kun teemme itsellemme selväksi, mitkä ovat meidän tavoitteemme ja ratkaisumme, ei niiden viestimisessä pitäisi sen jälkeen olla mahdottomia ongelmia, Peltonen luonnehtii.

Hän jatkaa samaan hengenvetoon, että selkeät kannat eivät voi kuitenkaan olla itseisarvo. Peltonen muistuttaa, että Suomessa painitaan monimutkaisten ongelmien kanssa, eikä niihin ole löydettävissä helppoja vastauksia.

– Kunnioitan ja ymmärrän suuresti puolueen edustajien haasteita eri toiveiden ja vaatimusten ristipaineissa – kun pitäisi tiivistää viestiä ja olla selkeäsanaisempi ja samalla edessä on ongelmia, jotka ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaisia, hän sanoo.

SDP:n puoluekokoukselta Peltonen toivoo reilusti eteenpäin katsovaa henkeä. Periaateohjelma on tärkeä, mutta sen jälkeen olisi Peltosen mielestä syytä jatkaa keskustelua ja kirkastaa viestiä selkeäksi poliittiseksi ohjelmaksi.

– Näkemykseni on, että puolueen periaatteet ja arvot ovat kunnossa, enemmänkin on kysymys siitä, minkälaista politiikkaa näistä juuriajatuksista johdetaan, Peltonen sanoo.

Eemeli Peltosen haastattelu on ilmestynyt aiemmin Demokraatin viikkolehdessä 15.9.2016.

”Hurja projekti” – Uudenmaan muutosjohtajille annettiin aikaa kesäkuun loppuun

Kuva: laura saukkonen / uudenmaan liitto
muutosjohtajat
Timo Aronkytö (vasemmalla) ja Markus Sovala ohjaavat ja koordinoivat sote- ja maakuntauudistusta Uudellamaalla.

Uudenmaan muutosjohtajat on valittu. Maakuntauudistusta vetää valtiotieteiden tohtori Markus Sovala, joka toimii valtiovarainministeriön ylijohtajana ja kansantalousosaston osastopäällikkönä.

Sote-uudistusta johtaa lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Timo Aronkytö, joka on Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja. Hän on työskennellyt myös sosiaali- ja terveysministeriössä.

Molempien työsuhteet ovat määräaikaisia uudistuksen esivalmistelun ajan, ja ne päättyvät ensi kesäkuun lopussa. Muutosjohtajat palkataan Uudenmaan liittoon ja he työskentelevät työparina.

Uudenmaan maakuntahallitus päätyi parivaljakkoon, koska molemmilla on vahva kokemus muutoksen johtamisesta. He tuntevat myös julkisen sektorin erinomaisesti ja heillä on kyky hallita projekteja, joissa on mukana laaja toimijajoukko.

– Maakunnan perustaminen on mittakaavaltaan ja aikataulultaan hurja projekti, Sovala kuvailee.

– Me uusmaalaiset teemme tätä itsellemme, niissä puitteissa mitä meillä on. Lupaamme pitää valmistelun avoimena ja läpinäkyvänä, ja hoitaa Timon kanssa uudistuksen maaliin, Sovala lupaa.

Havainto, että olemme tässä kaikki samassa veneessä, antaa työlle suunnan.

Aronkytö huomauttaa, että sote-kokonaisuutta pidetään vaikeana ratkaistavana – hänen mielestään ei kuitenkaan mahdottomana.

– Avainkysymys on, että luomme asiakaskeskeiset palvelut. Näen työssä poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia, kun ajatellaan Uudenmaan maakunnan erityspiirteitä.

Molemmat kertovat olevansa hyvin motivoituneita tarttumaan toimeen.

– Luottamus ja avoimuus sekä havainto, että olemme tässä kaikki samassa veneessä, antaa työlle suunnan ja vahvan tuen, muutosjohtajat korostavat.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja uudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä (kok.) on iloinen, että valmistelu saa nyt vauhtia.

– Löysimme tiukalla aikataululla osaavat henkilöt viemään muutosta eteenpäin. Olen täysin vakuuttunut, että teimme oikeat valinnat.

Mäkelän mielestä Uusimaa on maan haasteellisin alue, mutta hän uskoo tuloksiin.

Kiireisen aikataulun vuoksi Uudenmaan liitto etsi muutosjohtajia kohdennettuna hakuna. Haastatteluihin kutsuttiin kuusi ehdokasta.

”Digiloikka tasapuolisesti kaikille – Uusimaa kehityksen veturiksi”

Kuva: Jani Salomaa
Anne Karjalainen jatkaa Uudenmaan demareitten johdossa.

– Uudenmaan kuntien ja yritysten tulee yhdessä toimien rakentaa suuren kapasiteetin tietoliikenneverkot kuntien ja kaupunkien keskustoihin ja julkisiin rakennuksiin (koulut, sairaalat, kirjastot). Viranomaisten tulee varmistaa, että kaikilla asukkailla on todellinen mahdollisuus käyttää digipalveluja, vaatii Uudenmaan sosialidemokraattinen piiri. Sen piirikokous pidettiin tänään Espoon valtuustotalolla.

– Suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi jää alueen elinvoimaisuuden edistäminen. Elinvoimaisuuden tärkeimpiä tekijöitä ovat elinkeinopolitiikka, sivistyspolitiikka ja kaupunkisuunnittelu. Myös kuntien hankinnoilla on merkittävä rooli.
Digitaalisuuden edistämisen tulee olla uudessa toimintaympäristössä kuntien tärkeimpiä tavoitteita. Uudenmaan tulee olla Suomessa tämän kehityksen kärjessä, piirijärjestö korostaa.

– Euroopan kasvulle, työllisyydelle, kilpailukyvylle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan suuren kapasiteetin verkot. EU on asettanut tavoitteeksi luoda 2025 mennessä nopeiden yhteyksien yhteiskunta. Tavoitteena on, että kaikki EU-kansalaiset voivat hyötyä uusista viestintätekniikoista ja digipalveluista. Muun muassa uusiin oppimisen tapoihin, liikenneratkaisuihin ja yritystoimintaan tarvitaan nopeita yhteyksiä.

Uusimaa valitsi myös piirin johdon seuraavalle kaudelle. Puheenjohtaja jatkaa Anne Karjalainen Keravalta, 1.varapuheenjohtajana toimii Sami Lehtonen, Espoosta, 2.varapuheenjohtajaksi tuli Markus Hammarström, Porvoosta.

Sami Lehtosen nimi korjattu oikeaan asuun.

 

Sofia Nevalainen jatkaa Uudenmaan demarinuorten johdossa

Kuva: Jerry Träskelin
sofia-nevalainen
Sofia Nevalainen on toiminut ennen puheenjohtajuuttaan piirihallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2015.

Sofia Nevalainen valittiin yksimielisesti jatkokaudelle Uudenmaan demarinuorten puheenjohtajaksi piirin syyskokouksessa lauantaina Vantaalla. 21-vuotias Nevalainen on kotoisin Loviisasta ja opiskelee politiikan tutkimusta ensimmäistä vuotta Helsingin yliopistossa. Piirijärjestön puheenjohtajan nuijaa Nevalainen on pitänyt hallussaan vuoden 2016 alusta lähtien.

‒ Olen erittäin otettu ja kiitollinen minulle osoitetusta luottamuksesta jatkaa piirin puheenjohtajana. Ensi vuonna Uudenmaan Demarinuorten toiminnassa tulee näkymään erityisesti kuntavaalit. Tavoitteenamme on saada kaikista kunnista, joissa meillä on ehdokkaita vähintään yksi nuori sosialidemokraatti valtuustoon, Nevalainen linjaa.

Puheenjohtajan valinnan lisäksi Uudenmaan demarinuorten syyskokouksessa valittiin uusi piirihallitus, joka koostuu kahdeksasta varsinaisesta ja neljästä varajäsenestä. Uudenmaan demarinuoret toimii Uudenmaan ja Hämeen vaalipiirien alueella.

Ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen

Kokouksessa hyväksytyssä julkilausumassa Uudenmaan demarinuoret esittää työllisyyskummien käyttöönottoa. Työllisyyskummina voisi Uudenmaan demarinuorten mukaan toimia koulutettu vapaaehtoinen, jonka tehtävänä olisi auttaa ja tukea nuorta työtöntä työnhakijaa. Työllisyyskummitoiminnasta on tehty Järvenpäässä valtuustoaloite, ja myös Metallin demarinuoret on aiemmin esittänyt toimintamallin käyttöönottoa.

‒ Nuorten työllisyyskummitoiminta olisi uusi ratkaisumalli pahenevaan nuorisotyöttömyyteen. Se ei yksin poistaisi ongelmaa, mutta olisi kokeilemisen arvoinen uusi, kevyt toimenpide nuorten työllistymisen edistämiseksi, toteaa järvenpääläinen kaupunginvaltuutettu Eemeli Peltonen julkilausumassa.

Uudenmaan demarinuorten mukaan työllisyyskummitoiminta olisi myös merkittävä sosiaalinen tuki syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle työttömälle, ja esittää toiminnan käyttöönottoa kaikkiin Suomen kuntiin.

 

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kuntavaalit 2017: Päättäjiksi tarjolla Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma ja Risto Heinäluoma

Eveliina Heinäluoma

Helsingin kuntapolitiikkaan pyrkii ensi keväänä kaksi Heinäluomaa, molemmat sosialidemokraatteja. Ainakin toistaiseksi heistä tunnetumpi on kansanedustaja Eero Heinäluoma. Hänen lisäkseen paikkaa Helsingin kaupunginvaltuustossa tavoittelee Eveliina Heinäluoma, viestintätoimisto Miltonilla työskentelevä yhteiskuntatieteiden maisteri ja Eeron tytär, 28.

Jotta Heinäluomat eivät suomalaisesta politiikasta loppuisi, myös Eveliinan nuorempi veli Risto Heinäluoma on sosialidemokraattien listoilla tulevissa kuntavaaleissa, tosin Helsingin sijasta Vantaalla.

– Ehdolle lähteminen on aika luontevaa. Siitä ei ole sen kummemmin kotona keskusteltu. Risto ja minä olemme molemmat olleet itse aktiivisia. Risto Demarinuorissa ja minä opiskelijapolitiikassa, Eveliina sanoo.

Hän kokee vaaliteemojensa olevan lähempänä arkea kuin isällään.

– Eerolla on oman kokemuksensa osalta varmasti hyvin laajoja teemoja ja kokonaisuuksia. Itse nuorena ehdokkaana lähden konkreettisista asioista ja toimintatapojen muutoksista.

Hän nostaa esimerkiksi asuinpaikkansa Helsingin Myllypuron, jonne rakennetaan Metropolia-ammattikorkeakoulua.

– Myllypuroon tulee paljon nuoria opiskelijoita, ja aion pitää esillä alueen palveluiden kehittämistä. Koulutus- ja sivistysasioiden lisäksi olen kiinnostunut julkisesta liikenteestä, jota käytän itsekin paljon.

Hän haluaisi tuoda Helsinkiin palveluja, jotka huomioivat paremmin ihmisten liikkuvuuden.

– Vuosaaressa kokeiltava neuvoloiden aukioloaikojen pidentäminen on hyvä esimerkki. Kun ihmisten työ ja elämänrytmi muuttuu, palveluiden pitää joustaa siinä mukana.

Keravan demarit esittää Karjalaista Uudenmaan sosialidemokraattien johtoon

Anne Karjalainen on toiminut Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtajana vuodesta 2013.
Anne Karjalainen on toiminut Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtajana vuodesta 2013.

Keravan demarit esittää Uudenmaan sosialidemokraattien puheenjohtajaa Anne Karjalaista jatkokaudelle piirin puheenjohtajaksi. 46-vuotias Karjalainen on Keravan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja työskentelee JHL-opiston rehtorina.
– Kansanedustajaehdokkuudet, europarlamenttiehdokkuus, metropolityöryhmän jäsenyys, Kuuma-parlamentin jäsenyys ja toiminta Uudenmaan liitossa ovat antaneet Annelle sellaista arvokasta osaamista, josta on hyötyä piirin puheenjohtajan tehtävissä, Keravan demarit toteaa julkilausumassaan.
– Maakuntauudistus on tulossa ja etenkin nyt tarvitaan koko alueen tuntemusta ja yhteistyökykyä Helsingin piirin kanssa.

Piirin puheenjohtaja valitaan kaksivuotiselle kaudelle sääntömääräisessä vuosikokouksessa Espoossa 12. marraskuuta. Karjalaisen lisäksi puheenjohtajuutta tavoittelee lohjalainen 61-vuotias Matti Tukiainen, joka toimii Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön työ- ja elinkeinojohtajana.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta