Politiikka

”Ei kerrottu lainkaan, millainen osuus esityksellä on 3 miljardin säästötavoitteesta” – Hallitukselle jälleen kritiikkiä puuttuvista tiedoista

Lehtikuva
Lehtikuva

”Hallituksen esityksessä ei ole kuvattu tai kerrottu lainkaan, millainen osuus soten asiakastietojen muuttamiseen tähtäävällä lakiesityksellä on koko sote-uudistuksen 3 miljardin säästötavoitteesta”, lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen toteaa Demokraatille.

– Hallituksen esityksessä todetaan, että lakiesityksellä on osansa kustannusten hillitsemisessä. Esityksessä ei kuitenkaan ole kuvattu lainkaan, millaisia kustannushyötyjä uudistuksella on. Arviointineuvosto esittääkin hallitukselle, että esitystä on muutettava tältä osin, Kostiainen kertoo.

Kostiainen johtaa Sipilän (kesk.) hallituksen valtioneuvoston kansliaan joulukuussa 2015 perustamaa riippumatonta ja itsenäistä lainsäädännön arviointineuvostoa. Neuvosto julkaisi keskiviikkona arvionsa soten asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevasta hallituksen esityksestä.

Esitys on osa hallituksen laajaa sote-pakettia. Lain keskiössä on se, miten erilaisissa terveyspalveluissa säilytettäviä potilaiden asiakastietoja käsitellään ja miten järjestelmää muutetaan.

Uudistuksen keskeisimmän muutoksen mukaan yhteen terveyspalveluun kirjatut tiedot siirtyisivät lähtökohtaisesti muidenkin terveyspalveluiden käytettäväksi. Tietojen käyttämisen voisi kuitenkin kieltää halutessaan. Tällä hetkellä järjestelmä toimii käytännössä päinvastoin.

Mikäli tietoja saadaan hyödynnettyä paremmin eri terveyspalveluissa, on sen esitetty parantavan potilaiden hoitotilannetta. Lääkäri tai hoitaja näkisi potilaan koko hoitohistorian, mikä puolestaan helpottaisi oikean hoidon antamista.

Pääkritiikkinsä arviointineuvosto kohdentaa siihen, että hallituksen lakiesityksen hyödyistä ja kustannuksista on vaikea saada kokonaiskäsitystä. Esityksessä ei Kostiaisen mukaan annettu mitään haarukkaa siitä, miten suuri rooli kyseisellä esityksellä on 3 miljardin säästötavoitteissa.

– Esityksestä tulisi käydä ilmi, missä määrin se auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kokonaissäästöjen saavuttamisessa, neuvoston arviossa todetaan.

Arviointineuvosto ei ole ensimmäinen, mikä nostaa esiin sote-lakien vajaavaisuuden kustannusten ja hyötyjen osalta. Esimerkiksi eduskunnan valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt asiaan huomiota soten valinnanvapaudesta antamassaan lausunnossa.

Valiokunta ei sen toukokuussa julkaiseman lausunnon mukaan saanut uudistuksen vaikutuksista kokonaisarviota, ei edes eri skenaarioiden tasolla. Hallituksen esityksiin olisi tullut sen mielestä sisältyä muun muassa kokonaisarvio valinnanvapausuudistuksen nettovaikutuksista julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin sekä yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten uudistuksella saavutetaan sille asetetut keskeiset tavoitteet.

– On äärimmäisen merkittävä kysymys, ettei edes miljardi-tarkkuudella ole saatu kunnollisia arvioita siitä, mitä tämä lysti maksaa, SDP:n valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Harakka ihmetteli toukokuussa.

Oikeudella kieltää potilastietojensa laajamittainen käyttö on riskinsä.

Lainsäädännön arviointineuvosto huomauttaa, ettei hallituksen soten asiakastietoesityksessä arvioida lisäksi ollenkaan, miten sen aiheuttamat kustannukset ja hyödyt kohdentuisivat kotitalouksille, yrityksille ja julkiseen talouteen.

– Tämä on myös tärkeä asia, Kostiainen painottaa.

– Mikäli hyödyt ja kustannukset kohdentuvat julkiseen talouteen, vaikuttavat ne voimakkaasti verotukseen. Jos taas vaikutus osuu kotitalouksiin, vaikuttavat ne voimakkaasti tavallisten suomalaisten talouteen.

Arviointineuvoston mukaan myös oikeudella kieltää potilastietojensa laajamittainen käyttö on riskinsä.

– Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, kuten esimerkiksi lapset, voivat jäädä holhoojan päättäessä tietojen jakamisen ulkopuolelle. Tämä puolestaan voi heikentää heikoimmassa asemassa olevan asemaa entisestään.

– Neuvoston mielestä esityksessä pitäisi arvioida tarkemmin sitä, kuinka paljon holhoojan oikeus rajata tietojen käyttämistä voi heikentää esimerkiksi lapsien asemaa.

Tietosuojapuoli laissa on puolestaan Kostiaisen ja arviointineuvoston mukaan ajantasalla, ei vähiten EU:n uuden tietoturva-asetuksen ansiota.

Sote-paketin osalta ministeriöille on annettu hyvin vähän tätä korjausaikaa.

Esitysluonnoksessa pitäisi kuitenkin selvittää laajemmin sen vaikutuksia yrityksille. Lakiesityksellä voi arviointineuvoston mukaan olla vaikutuksia kilpailutilanteeseen, alalle tulon mahdollisuuksiin ja markkinoiden toimivuuteen.

– Esityksessä korostetaan järjestelmien digitalisoinnin tuomaa hyötyä. Mutta siinä ei pohdita, kuinka paljon se luo uusia toimintamahdollisuuksia yrityksille, Kostiainen toteaa pohtien, että uudistuksen myötä etenkin startupit ja pienet yritykset voisivat hyötyä syntyvästä tiedosta.

Neuvosto päättää lausuntonsa esitykseen, jonka mukaan lakiluonnosta pitäisi korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. Kostiainen ei kuitenkaan voi antaa täsmällistä arviota siitä, kuinka kauan ministeriöltä ja hallitukselta menee korjausten tekemiseen. Toisaalta käynnissä on eduskunnan kesätauko ja sote-esityksiä parhaillaan käsittelevä sosiaali- ja terveysvaliokuntakin kokoontuu seuraavan kerran vasta 20.8.

– Neuvoston yleinen suositus on, että aikaa pitäisi varata vähintäänkin 1–2 kuukautta. Emme esitä valmiita ratkaisuja vaan suosittelemme asian selvittämistä. On poliittisten päättäjien ja ministeriön virkamiesten tehtävä laatia uudet muotoilut ja mahdolliset pykälät.

– Nyt on kuitenkin valitettavasti ollut niin, että sote-paketin osalta ministeriöille on annettu hyvin vähän tätä korjausaikaa. Esimerkiksi valinnanvapausesityksessä muutokset jouduttiin ministeriössä tekemään suosituksemme vastaisesti alle kahdessa viikossa.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat