MENY
Turva – Hymy

Elin Härmälä: Måste bli enklare att vara egenföretagare

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
– Jag kunde inte längre identifiera mig med SFP. Eftersom frågan om svenskan fortfarande var viktig blev FSD ett naturligt alternativ, säger Elin Härmälä.

Jobben förändras och i framtidens samhälle blir allt fler egenföretagare därför att det för de större företagen är lättare att köpa in tjänster än att anställa folk. Därför måste det också bli enklare att vara egenföretagare och starta företag samt att trygga sin inkomst mellan jobben, anser Elin Härmälä.

 


Hon är 28 år och representerade Pedersöre socialdemokrater vid Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress i Vasa. Till vardags jobbar hon som ekonomiansvarig vid Musikcafé After Eight rf i Jakobstad som startade i slutet av 1980-talet som ett alkohol- och drogfritt alternativ för ungdomen om lördagskvällar. Senare har verksamheten utvidgats till bland annat café och lunchrestaurang, ungdomsverkstad och regionens uppsökande ungdomsarbete.

 

Hon är utbildad ekonomie magister från Hanken i Vasa år 2014. Hon har två barn, fem och ett år gamla, en man som är egenföretagare inom skogsbranschen, samt två hundar. Familjen bor i ett egnahemshus i Forsby i Pedersöre kommun.

 

– Min man var tidigare metallarbetare i nästan femton år men började i våras arbeta som skogsserviceproducent. Nu vet jag att det inte är lätt att vara företagare. Då min man var arbetstagare kunde han var hemma och ”vabba”, alltså vara hemma med sjuka barn. Nu går detta inte mera på samma sätt, därför att det blir ett direkt inkomstbortfall och onödigt mycket byråkrati om han skulle försöka få ersättning för bortfallet. Det tär på jämställdheten i familjen mera än när han var anställd. Exempelvis var det han som fick ta över merparten av föräldraledigheten när sonen föddes eftersom jag fick nytt jobb och mannen då var anställd. Idag skulle situationen vara annorlunda, konstaterar Härmälä.

 

Efter att ha blivit klar med studierna har Härmälä arbetat på ett slakterikontor och som försäljningsassistent på ett exportföretag. Sedan ett och ett halvt år tillbaka jobbar hon på After Eight i Jakobstad.

 

– Det är en förening och inget vinstdrivande företag vilket känns bra. Prioriteringarna blir de rätta, anser hon.

 

Ojämställdhet i arbetslivet gav gnistan

 

Elin Härmälä är vice ordförande för Pedersöre socialdemokrater och vid det senaste kommunalvalet blev hon första ersättare i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Pedersöre. Hon är dessutom ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i ekonomisektionen.

 

– Socialdemokraterna är visserligen en liten grupp i Pedersöre. Men genom våra kunniga fullmäktigemedlemmar som kan framföra sin sak kan vi påverka besluten, säger Härmälä.

 

Sitt politiska engagemang motiverar hon på följande sätt:

 

– Under studietiden fick jag mitt första barn och sökte jag mig till arbetsmarknaden. Då märkte jag hur svårt det var att få jobb. En outtalad regel verkade vara att man inte fastanställer kvinnor i fertil ålder. Mina manliga studiekamrater hade nämligen betydligt lättare på den punkten och landade efter studierna ofta på direkta chefsposter. Där började mitt intresse för samhällsfrågor.

 

Hon menar att det i skolan nog rådde jämställdhet. Det var i arbetslivet som ojämställdheten kom fram.

 

Härmälä är visserligen uppvuxen i en SFP-familj, men som hon säger:


– Jag kunde inte längre identifiera mig med SFP. Eftersom frågan om svenskan fortfarande var viktig blev FSD ett naturligt alternativ. Som utbildad ekonom borde jag tycka om vinster och om pengar och tycka lika illa om skatter. Visst tycker jag om pengar, men det finns andra värderingar och andra sätt att använda dem på, framhåller Härmälä.

 

Hon gillar Thomas Piketty, den franska nationalekonomen som specialiserat sig på jämställdhetsfrågor samt förmögenhets- och inkomstklyftor.

 

– Jag gillar hans ekonomiska tankesätt och tror att ju mera jämställda människor är, desto lyckligare blir de. Människor blir mer lyckliga tack vare jämställdhet och likvärdig konsumtion.

 

”Regeringen för landet in på en dålig väg”

I sitt dagliga arbete har Härmälä sett konsekvenserna av regeringspolitiken.

– Jag jobbar på en ungdomsverkstad som är beroende av statlig och kommunal finansiering. Vi sysslar både med direkt arbetspraktik och med rehabilitering av unga vuxna, vilket med reformen också skapar två kunder. Först kommunen för ungdomsarbete och sedan landskapet för rehabiliterande ungdomsarbete. Dessutom kan även de privata intressena komma in och skjuter då undan den tredje sektorn som består av föreningar och frivilligt arbete. Vårt syfte är allmännyttan och ungdomarnas bästa medan aktiebolagen ska producera vinster. På grund av upphandlingstvånget och landskapsreformen måste kommuner och landskap ta de billigaste offerterna. Då är det inte mera allmännyttan som bestämmer utan enbart de billigaste offerterna som aktiebolagen troligtvis också har råd att komma med. Med detta för Finlands regering verkligen landet in på en dålig väg, säger Härmälä.

 

Hon anser att man i dagens Finland alltmer saknar trygghet i livet.

 

– Vårt samhälle är uppbyggt på fasta anställningar. Dagens ungdom får allt mera snutt- och projektjobb vilket också skjuter fram de stora besluten om huslån och familj. Det här är en stor utmaning också för fackföreningsrörelsen. Det är inget barnafödastalko vi behöver i Finland. Det är en trygghet med inkomster som gör att vi ens vågar skaffa familj. Här kunde en ordentlig basinkomst vara räddningen för dagens unga. Synen på arbetet måste helt enkelt ändras, framhåller Elin Härmälä.

Diskussion

SPD dansar på ett rakblad i regeringsfrågan

Kuva: Foto: Joachim Kasten

När får Tyskland (äntligen) en ny regering? Sedan valet den 24 september förra året står detta spörsmål högst på den inrikespolitiska agendan och även utanför landets gränser i Bryssel, Paris eller London blickar man irriterat och otåligt på det som ännu inte händer i Berlin.

Lue lisää

Diskussion

FSD: En rättvis och hållbar sysselsättningspolitik är möjlig

FSD:s nyvalda styrelse på kongressen i Vasa i slutet av oktober 2017.

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder medborgarinitiativet om att upphäva lagen om den så kallade aktiveringsmodellen. Modellen är orättvis och bestraffar arbetslösa för något de inte alltid själva kan påverka. Den beaktar inte den arbetssökandes aktivitet, utan resultat avgör, konstaterar FSD:s styrelse.

Lue lisää

Diskussion

FSUD: Haatainen har blivit konstigt behandlad i media

FSUD:s meme om mediabevakningen av Tuula Haatainen i presidentvalet 2018.

Finlands svenska unga socialdemokrater anser att mediabevakningen av Tuula Haatainen har varit orättvis i den meningen att fokuset har handlat om bland annat hennes kläder i stället för sakfrågor.

Lue lisää

Tuula Haatainen: Nu kör vi för fullt!

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen.

Arbetarbladet ställer fem frågor till SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen då förhandsröstningen står för dörren. 

 

Det är bråda dagar för presidentkandidaterna. Evenemangen är många och utspridda över hela landet samtidigt som kampanjen aldrig tar paus i social medier. Tuula Haatainen trivs trots allt det hektiska i och med att hon får föra fram frågor och budskap hon verkligen brinner för. Engagemanget är inte att ta miste på då ABL gör en lägeskoll inför förhandsröstningen.

 

Idag, tisdag, öppnade din valstuga i Helsingfors och imorgon börjar förhandsröstningen, hurdan är stämningen och vad kretsar tankarna kring just nu?

– Stämningen är god. Människor är uppmuntrande och kommer öppet fram och talar. Valet närmar sig och det är mer och mer folk på alla evenemang. Nu kör vi till slutet med full fart.

 

Du har fått god respons för att ha satt agenda och påverkat presidentvalets debatter genom att lyfta fram till exempel kvinnors situation ur ett jämställdhetsperspektiv och ojämlikhetens risker, vad tänker du om din påverkan så här långt?

– I min kampanj har jag talat om ett brett säkerhetsbegrepp. Säkerhet och trygghet bygger på vardagliga saker. Samhällelig ojämlikhet är vårt största säkerhetshot. Därför har jag i min kampanj talat om välfärdstjänster, rättvisa, utslagning och ojämlikhet, aktivitet i internationella forum, kvinnors och flickors ställning såväl i Finland som i resten av världen. Ingen får glömmas bort i samhället, alla måste tas med. Och vi måste känna vårt ansvar globalt.

 

Kandidaternas skillnader i värderingar och olika åsikter i sakfrågor har kommit bättre fram ju närmare valet vi kommit, då till exempel Sauli Niinistö stödjer aktiveringsmodellen som du kritiserar starkt. Håller du med?

– Ja, jag och Sauli Niinistör är av olika åsikter om huruvida aktiveringsmodellen fungerar. Den sätter arbetslösa i en sinsemellan ojämlik situation. Om du bor på en mindre ort och det helt enkelt inte finns arbetsplatser bestraffar modellen den arbetslösa av skäl som hen inte kan påverka. Medborgare ser det här som orättvist. SDP har många bättre alternativ att erbjuda. En förlängning av läroplikten över en avgiftsfri utbildning på andra stadiet hjälper på lång sikt.

 

Vad tänker du om svenskans ställning i dagens Finland då vi har till exempel det kritiserade språkexperimentet och andra hotbilder?

– För mig är tvåspråkighet i Finland en självklarhet. Det handlar om mer än språk, också om kulturella, ekonomiska och sociala relationer med vår nordiska familj.

 

Sista frågan, har du någon avslutande hälsning till läsarna?

– Valet närmar sig, nu är det dags att göra sin röst hörd. Ta med också grannen till vallokalen.

 

Imorgon börjar allvaret. Då är Haatainen på allvar i sitt första presidentval. Hennes berättelse fram till detta kan du läsa om här.

 

 

”Att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas”

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen ser ojämlikhet som den största säkerhetsrisken och betonar jämlikhet, hållbar utveckling och jämställdhet i sin kampanj.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock ser den så kallade aktiveringsmodellen som ett exempel på skillnader i presidentkandidaternas värdegrund. Nu gäller det att rösta på Tuula Haatainen, inget är ännu avgjort, enligt Kock.

 

På onsdag börjar förhandsröstningen i presidentvalet och pågår fram till tisdag. De egentliga valdagen för första omgången är den 28 januari. Det har varit relativt lugnt inför valet, bland annat på grund av sittande presidentens starka stöd.

– Intresset för presidentvalet har tyvärr inte varit speciellt stort bland väljarna. Det har däremot inte varit några problem att engagera FSD:s medlemmar i kampanjarbetet. Tuula Haatainens besök på höstens kongress var övertygande, hon är den värdeledare Finland nu nödvändigtvis behöver, säger Viktor Kock.

Som exempel på lyckat kampanjarbete nämner han kampanjöppningen i Närpes den 16 december där stämningen var på topp och Närpes socialdemokrater bjöd på kaffe och glögg samt delade ut tändsticksaskar med reklam för Tuula på, vilka hade en så strykande åtgång att turerna efter fler blev många.

Arbetet fortsätter förstås och Kock säger att det är viktigt att vi fortsätter att jobba för Tuula Haatainen tills valet är avgjort. Även om det är svårt att utmana en sittande president som inte gjort några stora utspel och därmed heller inte skaffat några motståndare har skillnader mellan kandidaterna utkristalliserats tydligt. Det senaste exemplet är den så kallade “aktiveringsmodellen”.

 

Medan president Sauli Niinistö stödjer modellen har Haatainen precis som hela SDP och nästan hela oppositionen (med undantag för SFP) kritiserat den skarpt.

Under Haatainens kampanjtillfällen har socialdemokrater samlat in namn till medborgarinitiativet mot modellen som strider mot många finländares rättsuppfattning och skadar redan utsatta i samhället på ett orättvist sätt. Medborgarinitiativet har i skrivande stund samlat över 127 000 namn.

– Modellen upplevs allmänt som väldigt orättvis och även om det inte hör till presidentens uppgifter ser man här skillnader i presidentkandidaternas värdegrund.

– Påståendet att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas här. Haatainen har konsekvent motsatt sig modellen då den försätter människor i en ojämlik position beroende på var de bor i Finland. För mig är det viktigt att vår president värnar om de som är i en utsatt position, säger Viktor Kock.

 

Ett politiskt arv att förvalta

En annan viktig skillnad mellan Tuula Haatainen och Sauli Niinistö är att Haatainen klart tagit ställning för att Finland borde underteckna FN-avtalet om ett kärnvapenförbud och starkt ifrågasätter vapenexporten till krigförande länder. Niinistö är öppet av annan åsikt. Däremot är de ense om alliansfriheten, en fråga där endast SFP:s Nils Torvalds viftar med Nato-kortet.

Haatainen skiljer sig ändå från de övriga i att hon uttryckligen vill leda Finland med en feministisk utrikespolitik.

– Genom en feministisk utrikespolitik som Tuula förespråkar kan Finland igen ta en position på den politiska världskartan.

– För ett land av Finlands storlek gäller det att synas för att inte glömmas bort. Ahtisaari och Halonen visade vägen för kommande presidenter i Finland genom den respekt och uppskattning de vann utomlands. Haatainen har alla möjligheter att förvalta deras arv på den globala politiska arenan, säger Viktor Kock.

 

 

 

Diskussion