Huvudnyheter

Elin Härmälä: Måste bli enklare att vara egenföretagare

Foto: Johan Kvarnström
– Jag kunde inte längre identifiera mig med SFP. Eftersom frågan om svenskan fortfarande var viktig blev FSD ett naturligt alternativ, säger Elin Härmälä.

Jobben förändras och i framtidens samhälle blir allt fler egenföretagare därför att det för de större företagen är lättare att köpa in tjänster än att anställa folk. Därför måste det också bli enklare att vara egenföretagare och starta företag samt att trygga sin inkomst mellan jobben, anser Elin Härmälä.

Johan Kvarnström

 


Hon är 28 år och representerade Pedersöre socialdemokrater vid Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress i Vasa. Till vardags jobbar hon som ekonomiansvarig vid Musikcafé After Eight rf i Jakobstad som startade i slutet av 1980-talet som ett alkohol- och drogfritt alternativ för ungdomen om lördagskvällar. Senare har verksamheten utvidgats till bland annat café och lunchrestaurang, ungdomsverkstad och regionens uppsökande ungdomsarbete.

 

Hon är utbildad ekonomie magister från Hanken i Vasa år 2014. Hon har två barn, fem och ett år gamla, en man som är egenföretagare inom skogsbranschen, samt två hundar. Familjen bor i ett egnahemshus i Forsby i Pedersöre kommun.

 

– Min man var tidigare metallarbetare i nästan femton år men började i våras arbeta som skogsserviceproducent. Nu vet jag att det inte är lätt att vara företagare. Då min man var arbetstagare kunde han var hemma och ”vabba”, alltså vara hemma med sjuka barn. Nu går detta inte mera på samma sätt, därför att det blir ett direkt inkomstbortfall och onödigt mycket byråkrati om han skulle försöka få ersättning för bortfallet. Det tär på jämställdheten i familjen mera än när han var anställd. Exempelvis var det han som fick ta över merparten av föräldraledigheten när sonen föddes eftersom jag fick nytt jobb och mannen då var anställd. Idag skulle situationen vara annorlunda, konstaterar Härmälä.

 

Efter att ha blivit klar med studierna har Härmälä arbetat på ett slakterikontor och som försäljningsassistent på ett exportföretag. Sedan ett och ett halvt år tillbaka jobbar hon på After Eight i Jakobstad.

 

– Det är en förening och inget vinstdrivande företag vilket känns bra. Prioriteringarna blir de rätta, anser hon.

 

Ojämställdhet i arbetslivet gav gnistan

 

Elin Härmälä är vice ordförande för Pedersöre socialdemokrater och vid det senaste kommunalvalet blev hon första ersättare i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Pedersöre. Hon är dessutom ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i ekonomisektionen.

 

– Socialdemokraterna är visserligen en liten grupp i Pedersöre. Men genom våra kunniga fullmäktigemedlemmar som kan framföra sin sak kan vi påverka besluten, säger Härmälä.

 

Sitt politiska engagemang motiverar hon på följande sätt:

 

– Under studietiden fick jag mitt första barn och sökte jag mig till arbetsmarknaden. Då märkte jag hur svårt det var att få jobb. En outtalad regel verkade vara att man inte fastanställer kvinnor i fertil ålder. Mina manliga studiekamrater hade nämligen betydligt lättare på den punkten och landade efter studierna ofta på direkta chefsposter. Där började mitt intresse för samhällsfrågor.

 

Hon menar att det i skolan nog rådde jämställdhet. Det var i arbetslivet som ojämställdheten kom fram.

 

Härmälä är visserligen uppvuxen i en SFP-familj, men som hon säger:


– Jag kunde inte längre identifiera mig med SFP. Eftersom frågan om svenskan fortfarande var viktig blev FSD ett naturligt alternativ. Som utbildad ekonom borde jag tycka om vinster och om pengar och tycka lika illa om skatter. Visst tycker jag om pengar, men det finns andra värderingar och andra sätt att använda dem på, framhåller Härmälä.

 

Hon gillar Thomas Piketty, den franska nationalekonomen som specialiserat sig på jämställdhetsfrågor samt förmögenhets- och inkomstklyftor.

 

– Jag gillar hans ekonomiska tankesätt och tror att ju mera jämställda människor är, desto lyckligare blir de. Människor blir mer lyckliga tack vare jämställdhet och likvärdig konsumtion.

 

”Regeringen för landet in på en dålig väg”

I sitt dagliga arbete har Härmälä sett konsekvenserna av regeringspolitiken.

– Jag jobbar på en ungdomsverkstad som är beroende av statlig och kommunal finansiering. Vi sysslar både med direkt arbetspraktik och med rehabilitering av unga vuxna, vilket med reformen också skapar två kunder. Först kommunen för ungdomsarbete och sedan landskapet för rehabiliterande ungdomsarbete. Dessutom kan även de privata intressena komma in och skjuter då undan den tredje sektorn som består av föreningar och frivilligt arbete. Vårt syfte är allmännyttan och ungdomarnas bästa medan aktiebolagen ska producera vinster. På grund av upphandlingstvånget och landskapsreformen måste kommuner och landskap ta de billigaste offerterna. Då är det inte mera allmännyttan som bestämmer utan enbart de billigaste offerterna som aktiebolagen troligtvis också har råd att komma med. Med detta för Finlands regering verkligen landet in på en dålig väg, säger Härmälä.

 

Hon anser att man i dagens Finland alltmer saknar trygghet i livet.

 

– Vårt samhälle är uppbyggt på fasta anställningar. Dagens ungdom får allt mera snutt- och projektjobb vilket också skjuter fram de stora besluten om huslån och familj. Det här är en stor utmaning också för fackföreningsrörelsen. Det är inget barnafödastalko vi behöver i Finland. Det är en trygghet med inkomster som gör att vi ens vågar skaffa familj. Här kunde en ordentlig basinkomst vara räddningen för dagens unga. Synen på arbetet måste helt enkelt ändras, framhåller Elin Härmälä.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE