Politiikka

Entinen ministeri äimistyi:”Nyt se myrkyn lykkäs – hallitus pistelee omiaan”

Kari Hulkko
Entinen työministeri Tarja Filatov (sd.) pitää hallituksen esitystä laiksi liikesalaisuudesta huttuna.
Kari Hulkko
Entinen työministeri Tarja Filatov (sd.) pitää hallituksen esitystä laiksi liikesalaisuudesta huttuna.
Kari Hulkko
Entinen työministeri Tarja Filatov (sd.) pitää hallituksen esitystä laiksi liikesalaisuudesta huttuna.

– Nyt se myrkyn lykkäs. Hallitus valmistelee lakia, joka estää työntekijää kertomasta kaikkia oleellisia tietoja työnantajastaan, vaikka päällä olisi riita, jossa joutuu turvautumaan ammattiliiton juristiin.

Näin sanoo SDP:n pitäaikainen hämeenlinnalainen työministeri Tarja Filatov tuoreessa avoimessa Facebook-päivityksessään.

Kyse on Filatovin mukaan liikesalaisuuksia koskevasta laista.

– Taustalla on EU-direktiivi, mutta kaikkihan me tiedämme, että hallituksilla on tapana niiden yhteydessä pistää joukkoon myös omiaan. Kaikki palkansaajajärjestöt ovat sitä mieltä, että direktiivi ei vaadi tällaista kieltoa säätämään, Filatov katsoo.

Perusoikeudet eivät voi olla Filatovin mukaan alisteisia liikesalaisuuksille. Työntekijällä on oikeus oikeudenmukaiseen riitojen ratkaisuun. Harva työntekijä pärjää riitatilanteessa yksin, kun työnantajalla on käytössään juristi jos toinenkin.

Ylimääräiset kilpailukieltosopimukset ja salassapitosopimukset ovat yleistyneet

Akavan mukaan nykyisin yli 70 prosentilla yrityksissä työskentelevillä työntekijöillä on kirjattuna työsopimukseen liikesalaisuuksia koskeva salassapito ehto.

– Sopimusten määrä on kasvussa. Lisäksi näihin sopimuksiin kirjataan yleisesti sopimussakkoja. Sakko saattaa olla monen vuoden palkan suuruinen.

– Tällaiset sopimukset kaipaavat pelisääntöjä. Samoin kilpailukieltosopimukset.

– Eduskunnassa onkin parhaillaan käsittelyssä lakialoite, joka selkiyttäisi kilpailukieltokohtaa työsopimuslaissa, Filatov laskee.

– Työvoiman liikkuvuus tuo talouteen dynamiikkaa ja on tärkeää kasvun ja työllisyyden kannalta. Epäselvät salassapito- ja kilpailuvelvoitteet estävät ihmisten liikkumista. Osa työntekijöistä ei edes tiedä, mihin on sitoutunut, ex-työministeri tietää.

Hallituksen esitys on huttua

Liikesalaisuuksien luottamuksellisuus on Filatovin mukaan perusteltua.

– Mutta hallituksen esitys on huttua. Edes nykytilaa ei ole perusteltu kunnolla. Saati tulevia rajauksia, niiden perustelut ovat ohuet, Filatov kritisoi.

Hän pitää välttämättömänä, että lakia korjataan selkeämmäksi ennen kuin se tulee eduskuntaan. Lisäksi on turvattava työntekijän oikeudet ajaa asiaa riitatilanteessa.

– Esityksen mukaan liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia asioita ja teknisiä tietoja ei saisi kertoa kuin talon sisäiselle luottamusmiehelle. Kaikilla työpaikoilla ei ole luottamusmiehiä.

– Tietoja ei saisi kertoa edes ammattiliiton juristille, vaikka tämä ajaisi työntekijän asiaa. Ei edes silloin, jos työriita koskee liikesalaisuuksia, vaikka tiedot olisivat oleellisia käsittelyssä olevan riidan kannalta. Pahimmillaan yhteydenpito ammattiliiton juristiin voi olla rangaistava teko.

Juristi ei ole tori

Filatovin mukaan liikesalaisuuksia ei pidä levitellä toreilla ja turuilla. Mutta työntekijän asiaa ajava juristi ei ole tori. On välttämätöntä, että työsopimuslain ensisijaisuus varmistetaan suhteessa liikesuojaa koskevaan lakiin.

– Siitä, että työntekijä kertoo asiaansa ajavalle juristille tietoja, jotka ovat asian ajamisen näkökulmasta välttämättömiä, ei saa tehdä rangaistavaksi, Filatov huudahtaa Facebook-pävityksessään.

– Salassapitosäädösten on oltava selkeitä ja tarkkarajaisia. Työelämä epätyypillistyy ja ihmiset ovat yhä enemmän pirstaleisissa työsuhteissa ja tekevät työtä toimeksiantosuhteessa. Näissä tilanteissa pelisääntöjen on oltava selkeitä, Filatov katsoo.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat