Internationellt

”Erfarenhet har visat den neoliberala teorin inte löser miljöproblemen”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Representanter från finanssektorn i Latinamerika och Karibien möttes nyligen för att diskutera hur finansmarknaden kan bidra till genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

– En av de avgörande frågorna när det handlar om de globala målen är hur det ska vara möjligt att mobilisera tillräckliga medel, säger den kanadensiska ekonomen Eric Usher, som leder ett initiativ där FN:s miljöprogram UNEP samarbetar med 200 banker, försäkringsbolag och investeringsfonder.

– Vinstmaximering är självfallet ett verktyg för att skapa ekonomisk utveckling. Men regeringar har också en roll att spela när det handlar om att skapa rätt ramverk för att se till att den privata sektorn tjänar pengar på rätt saker, tillade han.

Vid mötet som nyligen hölls i Argentinas huvudstad Buenos Aires stod det klart att frågetecknen är fler än det som man är säker på när det handlar om den finansiella sektorns medverkan till att uppfylla FN:s globala mål, Agenda 2030.

– Vi är knappt i början av resan och det här är inte lätt. Men det finns många affärsmöjligheter i övergången till en koldioxidsnål ekonomi, säger Mario Vasconcelos, chef för brasilianska bankfederationen Febraban.

Inom Febraban har 29 av 123 finansiella institutioner åtagit sig att finansiera projekt som bidrar till att minska koldioxidutsläppen, enligt Mario Vasconcelos.

Regionen har ännu inte kommit långt. I Argentina till exempel, är frågor kring en hållbar ekonomi inte någon prioritet för de flesta banker utan handlar om ett frivilligt åtagande.

Ett av de tal som diskuterades mest under mötet i Buenos Aires var det som hölls av Javier González Fraga vid statligt ägda Banco Nacion, Argentinas viktigaste bank. Han har tidigare varit chef för landets centralbank. Javier González Fraga ställde sig kritisk till den finansiella sektorn medan han lovordade miljöaktivister, vilket överraskade många.

– Dagens ekonomiska logik gör det inte möjligt för oss att skydda miljön. Vi kan inte låta ekonomer och särskilt inte finansexperter att uttrycka sin åsikt om planeten som vi ska lämna över till våra barnbarn. Många års erfarenhet har visat mig att den klassiska eller neoliberala teorin inte på något sätt löser miljöproblemen. Regeringen måste gå i spetsen för arbetet och ha institutioner som statliga banker som leder arbetet med en ny inriktning, sade han.

María Eugenia Di Paola som är koordinator för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, i Argentina, menar att finansiella institutioner i regionen inte borde få svårt att lägga till sociala och miljömässiga kriterier till ekonomiska faktorer i bedömningar av risker.

– Vid en utförlig riskbedömning bör man ta hänsyn till mer än det rent ekonomiska och kortsiktiga. När till exempel en bank genomför analyser innan beslut om investeringar i förnyelsebara energiprojekt bör banken ta med i beräkningen vilken typ av energimix landet rör sig i riktning mot, säger hon till IPS.

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa