ehdokasmainos

Kolumni

Riitta Ollila

kirjoittaja on erityisopettaja ja Tampereem kaupunginvaltuutettu (sd.)

kirjoittaja on erityisopettaja ja Tampereem kaupunginvaltuutettu (sd.)

Erikoisluokkien tilalle kaikille avointa kerhotoimintaa

Erikoisluokat ja kysymys niiden tuottamasta eriarvoisuudesta ovat synnyttäneet vilkasta keskustelua. Niin yleisönosastot kuin nettikeskustelu ovat ottaneet kantaa puolesta ja vastaan. Aihe ei ole uusi, mutta opetussuunnitelmatyö, tuntijako sekä juuri tarkastettu Sonja Kosusen väitöskirja ovat ajankohtaistaneet keskustelua.

Argumentit tuntuvat pääsääntöisesti varteenotettavilta ja järkeviltä: koulun on oltava kaikille yhdenvertainen ja opetuksen on lähdettävä oppilaasta, annettava hänelle mahdollisuus kehittyä niin kiinnostuksen kuin lahjakkuudenkin suunnassa – näin voisi näkemykset ehkä tiivistää ja yksinkertaistaa. Mutta entä jos tämä mahdollisuus toteutuukin vain hyvässä asemassa olevien ja hyvätuloisten vanhempien lapsille? Tällöin ei toteudu kumpikaan edellä olevista näkemyksistä, jotka molemmat ovat peruskoulumme kulmakivet. Yhdenvertaisuus ei toteudu kyllä siinäkään, kun lahjakkuudella tarkoitetaan vain taiteellista, liikunnallista, matemaattista tai kielellistä lahjakkuutta.

Peruskoulun yksi tärkeä tehtävä on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus löytää itsessään olevat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Peruskoulu myös mahdollistaa – tai sen tulisi mahdollistaa – näiden toteuttamisen riippumatta vanhempien taidoista, tiedoista, verkostoista ja varallisuudesta. Kun tutkimuksen mukaan (Piia Seppänen – Sonja Kosunen, ”Perheen tulotaso näkyy erikoisluokkien valinnassa” HS 27.1.2016) erikoisluokkien soveltuvuustesteihin hakeutuvat ja niissä menestyvät nuoret, jotka perheensä tukemina vapaa-aikanaan ovat kartuttaneet näitä tietoja ja taitoja, niin näin ei tapahdu. Vapaa-ajanviettotavat ovat myös sidoksissa yhteiskuntaluokkaan. Kotisivullaan opetusministeri varoittaa vahvistamasta sellaista kehitystä, ”jossa kotitausta määrittää, mikä lapsesta tulee isona”.

Mielestäni erikoisluokat ja -koulut eivät toteuta peruskoulun perusajatusta.

Mielestäni erikoisluokat ja -koulut eivät toteuta peruskoulun perusajatusta. Ratkaisua oppilaan lahjojen kehittämisestä täytyy etsiä muualta. ”Opetusministeri luottaa erikoisluokkien opettajiin” otsikoi Aamulehti (20.1.2016). Eikö tässä yhteydessä tulisi luottaa ylipäänsä opettajiin? Siihen, että heillä koulutuksensa ja resurssien puitteissa olisi taito eriyttää luokan sisällä? Havaita jokaisen oppilaiden erityisosaamista ja vahvuuksia, kiinnostuksen suuntautumista? Moneen muuhun maahan verrattuna suomalaisilla opettajilla on oikeus valita opetusmenetelmänsä, opettajat ovat koululaitoksemme vahvuus.

Mitäpä,  jos luopuisimme erikoisluokista pääsykokeineen, jotka eivät opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosenkaan mukaan kuulu perusopetukseen ja ottaisimme käyttöön omassa koulussa toimivat kaikille avoimet kerhot ja muunlaiset järjestelyt esimerkiksi musiikin, kuvataiteiden, käden-  ja liikunnan taitojen kehittämiseksi? Pelkkä oppilaan innostus ja halu riittäisivät.

Tällaisesta toiminnasta meillä on jo tamperelainen esimerkki. Päivi Pyymäki aloitti toistakymmentä vuotta sitten Härmälän koulussa puhallinkoulun, jossa oppilas saa koulusta soittimen, yksityisopetuksen ja paikan puhallinorkesterissa. Mitään musikaalisuutestejä ei käytetä, pelkkä halu oppia soittamaan riittää. Peltolammin koulussa on samanlainen opetus lähtenyt riemukkaasti liikkeelle.

Perusopetuksen tehtävä on avata jokaiselle oppilaalle näköaloja monimuotoiseen maailmaan, auttaa häntä kehittämään itseään sekä antaa elämyksiä ja taitoja elämän iloksi ja rakennusaineeksi.

 

kirjoittaja on erityisopettaja ja Tampereem kaupunginvaltuutettu (sd.) Riitta Ollila

kirjoittaja on erityisopettaja ja Tampereem kaupunginvaltuutettu (sd.)

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

valittu_artikkeli02

Kolumni

Ismo Alhoniemi

Kirjoittaja on Rantaperkiön työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja päätoimittaja TUL:ssa.

Kirjoittaja on Rantaperkiön työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja päätoimittaja TUL:ssa.

Ihminen on keskiössä

Kun Rantaperkiön työväenyhdistyksen perustava kokous kutsuttiin koolle 110 vuotta sitten, oli yhdistyksen perustamiselle selvät syyt. Ihan samat syyt, kuin muillakin työväenyhdistyksillä ja koko työväenliikkeellä vielä pitkään tämän jälkeenkin. Ajat olivat tuolloin täysin erilaiset kuin tänään, ihmisten ongelmat arkipäivässä olivat täysin toiset ja elinolosuhteet eivät taatusti vastanneet tämän päivän ihmisen käsityksiä, odotuksia ja vaatimuksia.

Työväenliike, Rantaperkiön työväenyhdistys yhtenä mukana olleista teki ”pitkän päivätyön” ajaessaan työläisten etuja ja vaikuttaessaan elinolosuhteiden parantumiseen. Työväenliike oli pienen ihmisen puolella ja arjen asialla saadakseen esimerkiksi ihmisten työajan lyhenemään, palkan nousemaan, asuinolosuhteet siedettäviksi ja taatakseen kaikille hyvän koulutuksen.

Tänään siis elämme toisenlaisessa yhteiskunnassa ja jokainen meistä kohtaa toisenlaisia haasteita, vaatimuksia ja odotuksia kuin 110 vuotta sitten. Yksi asia on kuitenkin pysynyt muuttumattomana läpi vuosien. Työskentelen Suomen Työväen Urheiluliitossa päätoimittajana ja niin TUL:ää kuin RTY:tä ja esimerkiksi ammattiliittoja yhdistää merkittävä asia: me olemme edelleen jäseniämme varten, eikä toisinpäin.

Vaikka suurimmat yhteiskunnalliset epäkohdat on vuosikymmenien saatossa korjattu, on sosialidemokraattisille puolueosastoille edelleen tarvetta

Kansalaisyhteiskunnassa jokaiselle toimijalle on oma tärkeä tehtävänsä. On kyse sitten urheiluseuran harjoituksista ja matalan kynnyksen harrastetoiminnasta, ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonnasta tai SDP:n osaston toiminnasta, on keskiössä aina ihminen. Hänen puolestaan toimintaa järjestetään, hänen etujaan halutaan ajaa.

Puolueet, osastot, urheiluseurat ovat osa kansalaisyhteiskuntaa, osa vapaaehtoista toimintaa. Vaikka suurimmat yhteiskunnalliset epäkohdat on vuosikymmenien saatossa korjattu, on sosialidemokraattisille puolueosastoille edelleen tarvetta. Me olemme jäseniämme varten, me olemme kaikkia asukkaita varten. Vaikka emme enää vaadi samoja asioita, kuin kymmeniä vuosia sitten, on hyvin paljon asioita, joissa voidaan tehdään arjen hyvinvointia edistäviä päätöksiä. Asioita muutetaan edellään aktiivisella vaikuttamisella.

Vapaaehtoinen toiminta tarvitsee vapaaehtoisia käsiä. SDP:n olemassa olon yksi oikeutus tulee siitä, saadaanko puolueen ja osastojen toimintaan mukaan nuoria ja nykyisiä aktiiveja nuorempaa väkeä. Me entiset nuoret olemme hyvä voimavara, mutta tulevaisuus huutaa nimenomaan nuoria johtokuntiin ja kunnallisjärjestöihin vaikuttamaan sekä ideoimaan.

Kirjoittaja on Rantaperkiön työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja päätoimittaja TUL:ssa. Ismo Alhoniemi

Kirjoittaja on Rantaperkiön työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja päätoimittaja TUL:ssa.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Risto Koivisto

Kirjoittaja on maakuntaneuvos Pirkkalasta

Kirjoittaja on maakuntaneuvos Pirkkalasta

Elinvoimaa ja hyvinvointia

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, jota olemme oppineet kutsumaan Soteksi oikein isolla kirjaimella, on herättänyt toiveitten lisäksi tai oikeastaan toiveitten sijasta myös monenlaisia pelkoja. Jotkut ovat olleet kovasti huolissaan siitä, miten kuntien nyt käy, ovatko kunnat käymässä tarpeettomiksi.

Kuntien budjeteista riipaistaankin melkoinen siivu maakuntien ottaessa Soten hoitaakseen. Prosenttiosuudet hieman vaihtelevat eri kunnissa, mutta yli 50 prosenttia melkein jokaisen kunnan menot tulevat vähenemään.

Kunnallisten virka- ja luottamusmiesten lohduksi onkin valtiovallan taholta esitetty, että kuntien tulisi nyt keskittyä kehittämään kunnan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Elinvoimaa ja hyvinvointia kunnassa kehitetään elinkeinopolitiikalla, kaavoitusratkaisuilla, tehokkaalla kunnalistekniikan suunnittelulla ja vaikkapa erilaisilla yhteistyöhankkeilla.

Ei tunnu valtion virkamiestasolla olevan kovin tarkkaa käsitystä kuntien toiminnoista. Jonkin ajan kunnan virka- ja luottamusmiehenä toimineena haluaisin kertoa Sote-valmistelijoille, että tähänkin asti kunnissa on keskeisenä puuhana jouduttu kehittämään ja kehitetty kunnan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat todella vaatineet leijonanosan kunnan budjetista, niiden parissa on ollut eniten kunnallisia työpaikkoja ja niin edelleen, mutta ne ovat opetustoimen ohella olleet monella tavalla itsenäiset, omien säädöksiensä mukaisesti hoidetut palvelulohkot. Kunnallisjohtajien tai -hallitusten työssä ne eivät ole olleet keskeisessä asemassa, niitä varten on vain pitänyt hankkia riittävät kunnan tulot.

Elinvoimaa ja hyvinvointia kunnassa kehitetään elinkeinopolitiikalla, kaavoitusratkaisuilla, tehokkaalla kunnalistekniikan suunnittelulla ja vaikkapa erilaisilla yhteistyöhankkeilla. Näitä hankkeita kunnat ovat aina joutuneet hoitamaan käytännössä melkein päätyönään.

Ei käsittääkseni olekaan minkäänlaista syytä huolestua kuntien tulevaisuuden puolesta. Kuntia tarvitaan jatkossa yhtä lailla kuin ennen hoitamaan kuntalaisten elinvoimaa ja hyvinvointia, maakunnat eivät siinä voi onnistua liian kaukaisina hallintotasoina.

On kuitenkin syytä vielä todeta, etteivät liian pienet kunnat tietenkään missään oloissa voi kauan kestää ajan paineita.

 

Kirjoittaja on maakuntaneuvos Pirkkalasta Risto Koivisto

Kirjoittaja on maakuntaneuvos Pirkkalasta

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Esa Kanerva

Kirjoittaja on tamperelainen Tehyn pääluottamusmies ja varavaltuutettu (sd)

Kirjoittaja on tamperelainen Tehyn pääluottamusmies ja varavaltuutettu (sd)

Kapulakieltä ja muuta ”juuttumista”

Kaikki me tunnemme politiikan lainalaisuudet ja poliittisen kielenkäytön periaatteet. Aina pitää fiksuna osata sanoa poliittisesta kysymyksestä jotakin joka tilanteessa. Klassinen esimerkki poliittisesta jargonista on se, että ei vastaa mitään itse asiaan kuuluvaa tai menee ohi aiheen sivuuttamalla koko kysymyksen.

Minulle on jäänyt mieleen palestiinalaisten edesmennyt johtaja Jasser Arafat. Toimittaja tiukkasi häneltä useaan otteeseen, mitä mieltä hän on Israelin kovista otteista. Hän vastasi jotenkin näin joka kerta:

− Haluan kiittää siitä suurenmoisesta tuesta, mitä Palestiinan kansa on saanut osakseen.

Ja siinä se oli, muuta ei häneltä irronnut. Täydestä meni, haastattelu oli ohi ja kuuntelijat jäivät suu auki ihmettelemään, mitä hän sanoi ja vastasi. Tätä samanlaista ilmiötä tapahtuu aina ja joka paikassa. Paikallispolitiikassa on puhekoneita valtuustoa myöten, jotka toistavat edellisen valtuutetun puheenvuoron, mahdollisimman monisanaisesti.

Lähes kaikilla on tapahtunut jämähtämistä johonkin melodiaan, joka soi pään sisällä jättämättä rauhaan.

Tuo edustajan ”juuttuminen” tai takertuminen johonkin lauseeseen tai ajatukseen, on ihmeellinen ilmiö. Poliitikot joutuvat kiertämään tilaisuudesta toiseen, mutta saman hengentuotteen tai latteuden, kuten  ”En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin, kunhan raameissa pysytään”, lateleminen niin seurakunnan kirkkokahveilla kuin jossakin liikekeskuksen avajaisissa on kuulijoiden aliarviointia tai puhujan typeryyttä.

Koulussa minulle opetettiin, että tällaista pakonomaista juuttumista ilmenee monella tapaa.

Lopetetaanhan politiikassa tyhjän jauhaminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen.

Yleensä se voi liittyä joihinkin neurologisiin sairauksiin. Lähes kaikilla on tapahtunut jämähtämistä johonkin melodiaan, joka soi pään sisällä jättämättä rauhaan. Olen nuoruudessani kuullut naapurini soittavan läpi yön Dingon Autiotaloa kerta toisensa perään, mutta nuorella ihmisellä tämä kuulunee intohimoiseen fanittamiseen. Mutta jos poliitikolla tapahtuu saman toiminnon, sanan, lauseen, ajatuksen tai muun käyttäytymisen pakonomaista toistamista, on syytä olla huolissaan.

Sellaisen kunnallispoliitikon tai kansanedustajan kohdalla, joka on persoonallisuudeltaan täydellisyyteen pyrkivä ja tuntuu takertuvan kerta toisensa perään johonkin samaan asiaan, ei ilmiön silti tarvitse olla tavallista stressiä tai jännitystä kummempaa. Jos poliitikko pakko-oireisesti kiertää tilaisuudesta toiseen höpisemässä samaa mantraa, voi kyllä hyvällä syyllä ainakin epäillä kyseisen henkilön motiiveja ja tarkoitusperiä. Hän voi toki olla niin ahdistunut tulevasta vaalimenestyksestään, että pyörii kuin väkkärä eikä itsekään tajua tilannettaan.

Lopuksi, lopetetaanhan politiikassa tyhjän jauhaminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen. ”Tämä on suuren mittaluokan kysymys, jota täytyy hallinnoida keskitetysti, jotta optimaalinen vaikuttavuus voidaan saavuttaa.”

 

Kirjoittaja on tamperelainen Tehyn pääluottamusmies ja varavaltuutettu (sd) Esa Kanerva

Kirjoittaja on tamperelainen Tehyn pääluottamusmies ja varavaltuutettu (sd)

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Tuula Petäkoski-Hult

Kirjoittaja on FT ja Lempäälän työväenyhdistyksen puheenjohtaja.

Kirjoittaja on FT ja Lempäälän työväenyhdistyksen puheenjohtaja.

Asiakas keskiössä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on edennyt vuosien aikana poukkoillen sinne tänne ja tuonne. Pitkään puhuttiin siitä, että maahan halutaan luoda tasa-arvoinen ja tasavertainen kaikki kansalaiset samalle viivalle tuova sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä. Samalla piti päästä eroon ”hallintohimmeleistä”, joilla puheissa ensisijaisesti tarkoitettiin kuntien muodostamia erikoissairaanhoidon palveluita tuottavia kuntayhtymiä.

Tavoitteena oli ja on edelleenkin tuottaa kansalaisille hyvät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka on integroitu niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut ja palvelukokonaisuuden ilman luukulta luukulle siirtymistä sekä ilman kohtuuttomia odotusaikoja.

Haasteena on ollut peruskuntien ja erikoissairaanhoidon palveluiden välinen yhteistyö.

Tämä tavoite on ollut olemassa jo pitkään ja monet kunnat ovat integroineet (yhdistäneet ja kehittäneet) sosiaali- ja terveyspalvelunsa yhteiseksi organisaatioksi jo vuosia sitten. Useissa kunnissa ja kaupungeissa on sote-johtaja sekä lautakunta, joka voi olla nimettynä esim. perusturva- tai sotelautakunnaksi. Haasteena on ollut peruskuntien ja erikoissairaanhoidon palveluiden välinen yhteistyö, joka osin kyllä toimii hyvin, mutta osin ei ja erikoissairaanhoidon katsotaan vievän suuren osan kuntien palveluiden rahoittamisesta.

Tämän hetkinen maakunta- ja sote-visio poikkeavat aikaisemmista niin, että mukaan kootaan kuntien sote-palveluiden lisäksi nykyisten maakuntaliittojen (pääosin kuntien rahoittamia eli kuntayhtymiin verrattavia) tehtävät sekä maakuntien alueella toimivien viranomaisten tehtävät yhteiseen organisaatioon, jota kutsutaan maakuntahallinnoksi. Näin synnytetään uusia, isoja organisaatioita, joiden ketteryydestä ja asiakaspalvelusta ei ole vielä mitään kokemusta eikä käsitystä. Näin tehty valtiollistaminen etsii maailmalta vertaistaan.

Aikaisempien vuosien aikana monet kunnat ovat vienosti toivoneet erikoissairaanhoidon siirtämistä valtion vastuulle Norjan mallin mukaan. Tämä ei kuitenkaan toteutunut perustuen osin siihen, että Norjassa kustannukset nousivat tämän muutoksen myötä. Suomessa tavoite on kuitenkin säästää uudistuksen avulla miljardeja. Tosin nyt keskustelussa tuodaan esille, että tulevaisuudessa tämä säästää. Ehkä, mutta tulevaisuudessa Suomen väestörakennekin on taas erilainen.

Käykö niin, että teemme miljardeja maksavan uudistuksen aikana, jolloin meillä ei ole siihen varaa? Eikö massiivisen uudistuksen sijaan olisi voitu tutkia ja analysoida erityisesti sote-palveluissa ja ennaltaehkäisevässä, terveyttä edistävässä toiminnassa ne kipukohdat, jotka meillä ovat olemassa ja etsiä niihin vastaukset?

Tällä hetkellä maakuntauudistuksen veturit eivät juuri esitä tavoitteeksi ”hallintohimmeleiden” vähentämistä, koska ilmeisesti nyt tehdään himmeleistä suurinta.

Isolta osalta uudistuksen tarvetta on perusteltu väestön ikääntymisellä sekä terveyserojen kaventamisella. Tutkimusten mukaan terveyserot ovat suurimmillaan suurissa kaupungeissa kaupunginosien välillä. Miten uudistus vastaa tähän haasteeseen? Väestön ikääntyminen on tosia, mutta mehän olemme tähdänneetkin siihen, että ihmiset elävät pidempään ja mielellään parempikuntoisina kodeissaan joko itsenäisesti tai tarvittaessa erilaisen avun ja apuvälineiden turvin.

Tällä hetkellä maakuntauudistuksen veturit eivät juuri esitä tavoitteeksi ”hallintohimmeleiden” vähentämistä, koska ilmeisesti nyt tehdään himmeleistä suurinta. Asiakkaiden eli kuntien asukkaiden on yhä vaikeampi seurata ja arvioida, miten uudistus tulee vaikuttamaan heidän palveluihinsa ja siihen, mistä he palveluita voivat hakea ja valita.

Pakko on kuitenkin myöntää se tosiasia, että tulevaisuudessakin Suomessa eri alueilla asuvilla on erilaiset mahdollisuuden valita julkisten ja yksityisten palveluiden välillä, kun yksityisiä toimijoita on vähän tai ei juuri ollenkaan. Palveluiden digitaalisuuden kehittyminen tulee mahdollistamaan monia hyviä asioita, mutta eivät ratkaise kaikkia asiakaspalvelutilanteita eivätkä toimi auttavina käsinä.

Lopuksi voidaan vielä todeta, että palveluiden sähköiseksi tekeminen on täysin mahdollista nykyisessäkin järjestelmässä, jos vain laitetaan toimeksi ja mahdollistetaan myös tietojärjestelmien välillä tapahtuva tiedonsiirto sellaiseksi, että asiakas ja asiakkaan paras on keskiössä.

 

Kirjoittaja on FT ja Lempäälän työväenyhdistyksen puheenjohtaja. Tuula Petäkoski-Hult

Kirjoittaja on FT ja Lempäälän työväenyhdistyksen puheenjohtaja.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Esko Vatanen

Kirjoittaja on Pirkanmaan puoluevaltuutettujen puheenjohtaja.

Kirjoittaja on Pirkanmaan puoluevaltuutettujen puheenjohtaja.

Miksi SDP tarvitsee jäsenvaalia puheenjohtajasta?

Me sosialidemokraatit haluamme johtavaksi demokratiapuolueeksi. Tämä selviää puolueen periaateohjelman pohjapaperista, jonka mukaan demokratia tulee ymmärtää tulevaisuudessa paljon nykyistä laveammin. Sen tulee ulottua myös talouteen ja markkinoiden ohjaamiseen, mikä on aivan oikein.

SDP tukee myös vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa poliittinen järjestelmä luo kansalaisille vahvan vaikuttamisen kanavan suoraan poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toimintakanaviksi nähdään puolueiden lisäksi muun muassa ammattiyhdistysliike ja erilaiset edunvalvontatahot.

Parhaimmillaan tämä tarkoittaisi sitä, että poliittiseen toimintaan osallistuvia ihmisiä virtaisi toimintaan mukaan ruuhkaksi asti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan poliittinen toiminta niin SDP:ssä kuin muissakin puolueissa on akkaantunut ja ukkoontunut, minä mukaan lukien!

Ihmiset vieraantuvat politiikasta, koska eivät koe, että politiikalla voidaan vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä.

Ihmisten vieraantuminen politiikasta johtuu mielestäni kolmesta perussyystä.

Ensinnä markkinatalous on sellaisessa kriisissä, ettei sen pitkään jatkunutta taantumaa ole pystytty korjaamaan poliittisen järjestelmän toiminnalla ja päätöksenteolla. Ihmisilta puuttuu tämän vuoksi toivo tulevaisuudesta, joka johtaa osallistumattomuuteen.

Toiseksi vaikeaa yhteiskunnallista tilannetta on käytetty niin meillä kuin koko Euroopassakin suorastaan irvokkaasti hyväksi rasististen ja populististen liikkeiden ja puolueiden toimesta, mikä on muodostunut jo selkeäksi turvallisuusuhkaksi. Ihmiset ovat peloissaan tulevaisuudesta, joka sekin vaikuttaa poliittista toimintaa lamaannuttavasti.

Mutta ehkä vakavin asia on vieraantumisen kolmas syy. Ihmiset vieraantuvat politiikasta, koska eivät koe, että politiikalla voidaan vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä.

Jotta onnistuisimme, on meidän avattava poliittinen vaikuttaminen jäsenten tasolle, jokaista on kuultava!

Politiikka siis näyttäytyy kansalaisten keskuudessa ihmisten vastaisena toimintana. Ja juuri tämän ongelman korjaamisessa on meillä sosialidemokraateilla suuri vastuu, jos mielimme johtavaksi demokratiapuolueeksi.

Jotta onnistuisimme, on meidän avattava poliittinen vaikuttaminen jäsenten tasolle, jokaista on kuultava! Poliittiset tavoitteet on löydettävä jäsenten päistä ja jäsenten on kyettävä myös vaikuttamaan suoraan siihen, ketkä yhteisiä tavoitteita ajavat eteenpäin.

Nykyaikaiselle somekansalaiselle ei enää riitä kuukausikokouksen kannanotto ja 500 valiojäsenen tekemä puoluejohdon valinta puoluekokouksissa. Siksi jäsenten on päästävä vaikuttamaan sekä politiikan sisältöön että johtajiemme valintaan nykyistä enemmän.

Ja siksi on puheenjohtajan valinta alistettava jäsenvaaliin ja siihen liittyvät päätökset on tehtävä seuraavassa puoluekokouksessa!

Kirjoittaja on Pirkanmaan puoluevaltuutettujen puheenjohtaja. Esko Vatanen

Kirjoittaja on Pirkanmaan puoluevaltuutettujen puheenjohtaja.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta