Nyheter

Feldt-Ranta: Sverige inför karens för beslutsfattare som går över till näringslivet – även Finland borde vidta åtgärder

Johan Kvarnström
Johan Kvarnström
Johan Kvarnström

– Problemet är synligt för alla och nu lyder frågan: vad tänker man göra åt saken? säger Maarit-Feldt-Ranta om samlingspartisters övergång till vårdbolag och -organisationer.

 

”Sverige inför karens på ett år […] Men hur är det hos oss?” tweetade statsvetaren Göran Djupsund retoriskt imorse.

SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta hör till de som protesterat aktivt mot Finlands nuvarande linje som godkänner att flera centrala personer inom Samlingspartiet under några år flyttat över till företag och organisationer som kan gynnas av den social- och hälsovårdsreform som de som politiker jobbat för. Det är skrämmande nära korruption, enligt Feldt-Rantas kritik.

Nu hoppas hon att Finland ska följa Sveriges exempel i frågan.

 

– För övergångar från offentliga maktens uppdrag till privat näringslivsverksamhet behövs spelregler i Finland, säger Feldt-Ranta.

 

Arbete för det offentligas bästa kan inte över en natt övergå till att köra för privata intressen utan att det uppstår bindningar och åtminstone misstankar om osakliga kopplingar, enligt Feldt-Ranta.

Hon anser att saken är högaktuell i och med att vårdreformen omfattar ekonomiska intressen för astronomiska summor, många miljarder, vilket nu gör frågan brådskande. Hon har föreslagit att justitieminister Antti Häkkänen i snabb ordning låter ministeriet starta en utredning om problem med beslutsfattares bindningar.

 

– Samlingspartistiska påverkares systematiska flytt till vårdbusinessens nya uppdrag har varit så uppenbara att man inte kan låta bli att blanda sig i saken. Problemet är synligt för alla och nu lyder frågan: vad tänker man göra åt saken? säger Maarit Feldt-Ranta.

Det svenska karensbeslutet kan man läsa mer om här.

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 6 Demokraatti
HYVÄN TÄHDEN - Hussein al-Taee on kulkenut pitkän matkan
HYS! - Mitä Mitä se sulle kuuluu, mitä mä tienaan?
BREXIT - Tulevaisuus jonka ei pitänyt toteutua
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast