Internationellt

FN: Miljoner saknar tillgång till utbildning

Foto: Farooq Ahmed/IPS
Den unga pakistanskan Shahida Amin tar med sin son till skolan varje dag för att ha möjlighet att fortsätta sina studier.
Foto: Farooq Ahmed/IPS
Den unga pakistanskan Shahida Amin tar med sin son till skolan varje dag för att ha möjlighet att fortsätta sina studier.
Foto: Farooq Ahmed/IPS
Den unga pakistanskan Shahida Amin tar med sin son till skolan varje dag för att ha möjlighet att fortsätta sina studier.

Över 260 miljoner barn i världen saknar tillgång till skola enligt FN-organet Unesco. Fler än 750 miljoner unga och vuxna kan inte läsa, skriva och räkna även om de har tillgång till utbildning.

 

Tillgång till utbildning bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning, sjukvård och ekonomisk trygghet, vilket är nödvändigt för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål.

Men att ge alla tillgång till utbildning är inte en enkel uppgift. Det finns många utmaningar.

Barn i utsatta eller konfliktdrabbade länder är ofta svårare att nå ut till men löper tre gånger större risk att bli utan grundskoleutbildning än barn i stabila utvecklingsländer. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har endast 50 procent av alla flyktingbarn och 22 procent av alla ungdomar på flykt tillgång till grundskola, högstadieutbildning eller gymnasieskola.

– Det här är inte bara en utmaning på kort sikt utan handlar om kärnan i vårt långsiktiga arbete för att skapa en mer fredlig och jämlik värld, säger FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed.

Innovativa sätt för att kunna erbjuda utbildning av hög kvalitet är därför avgörande, bland annat utbildningsmöjligheter för barn på flykt och användning av ny teknik för att nå ut till barn i svåråtkomliga och avlägsna områden.

Flickor och kvinnor möter en rad hinder, bland annat könsrelaterat våld samt sociala och kulturella normer som hindrar dem från att gå i skolan. Även brist på separata toaletter hindrar 130 miljoner flickor från att gå i skolan, enligt uppgifter från Malala-fonden.

Två tredjedelar av världens vuxna analfabeter är kvinnor.

– Under de kommande tio åren kommer en miljard unga människor komma ut på arbetsmarknaden. De behöver utveckla olika färdigheter och kompetenser, inte bara för de jobb som existerar i dag, utan för de många arbeten som ännu inte existerar, säger Amina Mohammed.

Två tredjedelar av jobben i utvecklingsländerna riskerar att försvinna som en följd av ökad automatisering, enligt FN-organet Unctad. Det visar på behovet av anpassningsåtgärder och nya yrkesutbildningar.

Fortfarande satsas för lite pengar på utbildning i nationella budgetar. Enligt ramverket för FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, ska minst 4 till 6 procent av ett lands bruttonationalprodukt gå till utbildning – motsvarande minst 15 till 20 procent av ett lands offentliga utgifter.

Sydkorea som är känt för att ha ett av de bästa utbildningssystemen i världen avsätter nästan 5 procent av landets bruttonationalprodukt till utbildning. Det är ett av de länder i världen där flest elever går vidare till universitet och högskola.

Men så ser det inte ut i andra länder. Enligt FN-organet Unesco lägger 51 av 138 länder mindre än 4 procent av bruttonationalprodukten på utbildning. I den siffran ingår både låginkomst- och höginkomstländer.

Även om låg- och medelinkomstländer ökat satsningarna på utbildning beräknas att dessa länder behöver ytterligare 39 miljarder dollar per år till utbildning mellan 2015 och 2030, enligt Unesco.

Mellan 2014 och 2015 var biståndet som gick till utbildning 12 miljarder lägre än 2010.

Amina Mohammed menar att det krävs större anslag både på nationell och internationell nivå för att uppfylla mål 4 av FN:s globala utvecklingsmål om att garantera utbildning av hög kvalitet för alla.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa