Huvudnyheter

Församlingsvalet inleds – ”Kyrkan kan växa och moderniseras”

Caroline Lång
Ann-Sofis bästa minne från kyrkan är somrarna som spenderades vid “hemmet vi havet - Pörkenäs”.
Caroline Lång
Ann-Sofis bästa minne från kyrkan är somrarna som spenderades vid “hemmet vi havet - Pörkenäs”.
Caroline Lång
Ann-Sofis bästa minne från kyrkan är somrarna som spenderades vid “hemmet vi havet - Pörkenäs”.

Församlingsval står för dörren och ABL tar tempen på två kandidater i Österbotten.

Nu i november är det församlingsval i den evangelisk-lutherska kyrkan. Ann-Sofi Storbjörk och Bjarne Strengell ställer upp i församlingsvalet i Jakobstads svenska församling för första gången. De ställer upp på listan ”en kyrka för alla”. Listan är grundad av Jakobstads socialdemokrater men listan är ändå opolitisk. I år ställer sig fem kandidater till förfogande för den svenskspråkiga församlingen och en kandidat till den finskspråkiga församlingen i Jakobstad.

 

För Ann-Sofi och Bjarne kändes tidpunkten rätt för en kandidatur.

 

– Jag kände att jag kunde stå bakom listan och namnet ”en kyrka för alla”, det låter bra och det är något som jag tror på, säger Ann-Sofi Storbjörk.

 

Bjarne har länge varit aktiv inom församlingen, han har bland annat lett söndagsskola, sjungit i gospelkör och deltagit i Alphakurser.

 

– Församlingen är viktig för mig och det kändes som en bra tidpunkt att kandidera, säger Bjarne Strengell.

 

Att vara troende och syssla med politik är inte svårt.

– SDP:s och kyrkans värdegrund och syn på människan är den samma. Vi vill varandra väl och det är kärnan i allt, säger Ann-Sofi.

 

Men båda kandidaterna är noga med att ändå hålla politik och kyrka åtskilt.

 

– Kyrkan är en trosgemenskap och politik är en åsiktsgemenskap. Det är viktigt att man håller det i åtanke som förtroendevald, säger Ann-Sofi.

 

– SDP är ett politiskt organ och kyrkan icke-politisk. Men jag vill ogärna bland ihop politik och kyrka. I kyrkan är representanterna jämlika och vi representerar inte partipolitik utan man är där på mandat för kyrkan, säger Bjarne.

 

Båda kandidater beskriver att de vuxit upp i ett kristet hem. Ann-Sofi tycker det är viktigt att kyrkan tar vara på traditioner så som, dop, konfirmation, bröllop och begravning. Hon hoppas att unga kandidater i församlingsvalet får chans att påverka inom sin församling.

 

– Det behövs förstås också de äldre som har erfarenheten men de unga kan komma med nya idéer. Det blir en kyrka för alla då alla får vara med och påverka.

 

Bjarne önskar att flera skulle hitta till kyrkbänken.

 

– I kyrkan får man lasta av sina bekymmer och hitta ro och sinnesfrid.

 

Han funderar om mera musik och körer kunde locka fler besökare till kyrkan.

 

– Eller kanske vi borde ha inkastare som man har i södern till barer? Vi borde bli bättre på att marknadsföra det fina som vi har, det kunde man göra via sociala medier eller djungeltelegrafen, säger Bjarne.

 

Vigsel av samkönade i kyrkan?

Sedan den könsneutrala äktenskapslagen trädde ikraft har kyrkans vigselrätt diskuterats. Ska kyrkan följa den jämlika äktenskapslagen och viga samkönade par?

Enligt församlingens valkompass är årets kandidater liberalare än tidigare, 44 procent säger sig stödja kyrklig vigsel av samkönade par. I en enkät från 2015 var 25 procent av de förtroendevalda redo att viga samkönade par.

 

Bjarne och Ann-Sofi säger ja till kärlek men varken ja eller nej till frågan om vigsel av samkönade par.

 

– Det är förstås en svår fråga men kärlek är känslor och jag ville inte stänga ut någon från kyrkan. Men jag önskar att kyrkan kunde ha en öppen debatt, säger Ann-Sofi.

 

– Jag är kanske konservativ och gammalmodig. Men alla får ju göra som de vill, huvudsaken är att man bryr sig om varandra, säger Bjarne.

 

Ann-Sofi hittar likheter mellan diskussionen vigselrätten och kvinnopräster.

 

– Kvinnopräster var tabu tidigare, men idag skulle ingen reagera på en kvinnlig präst. Så kyrkan kan växa och moderniseras.

 

Nationella frågor för kyrkan

Minskande medlemsantal är en stor fråga för kyrkan.

Bjarne hoppas att kyrkan kunde locka tillbaka en del församlingsmedlemmar genom att visa att man vädrar smutstvätten offentligt.

 

– Det är viktigt att man tar tag i problemen som finns och diskuterar dem öppet. Vi ska inte mörklägga våra problem.

 

Båda tror också man kan få tillbaka medlemmar genom att visa allt man får för kyrkoskatten.

 

– Församlingen bjuder på bred verksamhet där det helt säkert finns något för alla. Man kan också få hjälp med flera saker, allt från själavård till ekonomiska problem och problem inom familjen, säger Bjarne.

 

På det nationella planet önskar Ann-Sofi att kyrkan skulle ta avstånd i frågan om eutanasi.

– Frågan hör till vården och inte till kyrkan. Det finns bra vård i livets slutskede och med 30 års erfarenhet som sjuksköterska kan jag säga att döden inte är traumatisk, döden är lika naturlig som livet och den är unik. Kyrkan behöver inte alls ta ställning i frågan.

 

Jakobstads svenska församling

Bjarne Strengell uppskattar arbetet som de frivilliga gör inom församlingen. Han har också via sina barn fått insyn i barn-och ungdomsarbete.

 

– Det sköts bra och man märker att personalen är engagerad. Från min dotters konfirmandgrupp är det hälften som fortsätter i hjälpledarskola, det är fint och det ska vi värna om.

 

I valprogrammet skriver kandidaterna bland annat, att församlingarna ska ha ett inkluderande budskap, utrymmena och gravgårdarna ska vara välskötta, att digitala verktyg ska välkomnas i arbetet samt att ekonomin ska vara i balans.

 

Ann-Sofi håller speciellt fram att gravgårdarna ska skötas om.

 

– En liten sak som att räta upp en gravsten ska inte få kosta utan det ska ingå i kyrkoskatten.

 

I församlingsvalet har man rösträtt från 16-års ålder. Valdagen är 18.11 och förhandsröstningen pågår 6-10.11.

 

ANN-SOFI STORBJÖRK

Familj: Man, och 3 vuxna söner

Ställer upp i området: Bonäs

Yrke: sjukskötare och kurskoordinator

Favorithögtid: Julen

Kandiderar i: församlingsrådet och kyrkofullmäktige

 

BJARNE STRENGELL

Familj: frun Marina, 2 döttrar, Alexandra 15 år och Gabriella 12 år. Till familjen hör också en hund och katt.

Ställer upp i området: Killingholmen

Yrke: Fastighetsskötare och avdelningschef

Favorithögtid: Julen

Ställer upp i: församlingsrådet och kyrkofullmäktige

I den kyrkliga gemenskapen ryms alla som vill vara med “porten är hög och bred”, säger Bjarne.

 

 

 

 

 

Församlingsvalet i siffror

 

Om: Församlingsvalet 2018

  • Valdag 18.11 (förhandsröstning 6-10.11)
  • De förtroendevaldas mandatperiod är 4 år
  • Rösträtt har församlingsmedlemmar över 16 år.
  • I kyrkliga samfälligheter väljs förtroendevalda till församlingsrådet och kyrkofullmäktige. I självständiga församlingar förrättas ett val.

 

Valdeltagande 2014

  • I församlingsvalet 2014 var valdeltagandet 15,7% i Borgå stift.
  • I Jakobstads svenska församling var deltagandet 13,6% i senaste val.
  • Av de svenskspråkiga församlingarna var deltagande högst i Esse församling, med 40,9%.

 

Caroline Lång

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast