Huvudnyheter

FSD-kongressen är öppnad – ”Vårt parti går i bräschen”

Johan Kvarnström
Johan Kvarnström
Johan Kvarnström

FSD:s 105 kongress har öppnat med bland annat kallande av hedersmedlemmar och ett unikt hederspris till Alf-Erik Helsing.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock steg tiotiden upp på scenen för att hälsa alla välkomna till Finlands äldsta politiska organisations kongress i Borgå. Men först var det dags för en tyst minut för att hedra de kamrater som gått bort under året.

 

I själva öppningstalet välkomnade Kock framför allt Antti Rinne – “Finlands nästa statsminister”. Men…

 

– Antti får ursäkta. Det finns en som är viktigare för kongressen och alla FSD:are. Hjärtligt välkommen till din 55:e kongress Lennart Svensson! sade Kock, varpå Svensson, den legendariska gästen och glädjespridande kamraten från Sverige fick applåder.

 

Viktor Kock tog vidare upp de motioner som kongressen ska behandla. De är 21 till antalet, vilket “visar att vi har en väldigt aktiv medlemskår”. Kock betonade att den gemensamma nämnaren är att motionerna sätter medborgarna i första hand, inte kapitalet.

 

– De följer alltså den demokratiska socialismens principer och är därför lätta att föra vidare till partiledningen. Jag ser fram emot en livlig diskussion om motionerna samt i den allmänpolitiska debatten, sade Kock som sedan vände blicken mot vårens riksdagsval.

 

Även om förberedelserna redan är i full gång anser han att helgens kongress blir ett startskott då de första kandidaterna fastställs.

 

– Jag vet att vi är redo att kämpa för att SDP ska bli största parti.

 

– Att bli statsminister parti är ändå inget självändamål. Det är vad vi gör i den positionen som är det viktiga, sade Kock och gick igenom regeringens högerpolitik som bland annat omfattat en avreglering av taximarknaden och en strävan efter en omfattande privatisering av vården, samt skattelättnader riktade till höginkomsttagare och nedskärningar inom utbildning.

 

– Samtidigt har man beskyllt arbetslösa för arbetslöshet, sjuka för deras sjukdomar, åldringar för ålderdomen och ungdomar för att de utbildar sig eller skaffar familj. Det här har man gjort genom att rikta nedskärningar till dessa grupper, sade Kock som sedan tog upp regeringens insats för att förstöra förtroendet på arbetsmarknaden.

 

Kock ser hellre initiativ i stil med Vapaiden Valtakunta (saknar ännu svensk översättning).

 

– Nästa regering har många utmaningar. Den främsta är att återvinna medborgarnas förtroende. Här vill jag hävda att vårt parti går i bräschen genom att tydligt signalera vad vi vill genomföra i kommande regering,. Vi har bland annat modeller för hur socialskyddet kan förenklas och för en reform av familjeledigheterna, sade Kock som vidare nämnde en förlängning av läroplikten, avgiftsfri småbarnspedagogik och satsningar på forskning.

 

En annan konkret satsning är SDP:s strävan efter att se till att även Vasa centralsjukhus ska ha omfattande jour.

 

– Vårt budskap är tydligt, vi vill utveckla såväl välfärds- som avtalssamhället, inte avveckla dem. Vi är partiet med visioner för framtiden och vi har beredskap att genomföra nödvändiga reformer. Tillsammans ska vi se till att SDP blir största parti i vårens riksdagsval. Jag vill därför fråga er alla i salen, är ni redo för kampanj?

 

Ja-svaren dånade förstås i Lyceiparkens skola där kongressen pågår. Innan kongressen blickade mer framåt var det dags att hedra några av de kamrater som arbetat för att vi är där vi är i dag.

 

Viktor Kock hade äran att få kalla in några kamrater för att bli hedersmedlemmar i FSD: Matti Nuutti (Borgå), Anita Spring (Borgå), Nancy Lökfors (Sibbo), Ole Ström (Sibbo) och Henrik Löflund (Lovisa).

 

– Jag är mer rörd än jag trodde jag skulle vara, sade Nancy Lökfors som tackade å alla nya hedersmedlemmars vägnar.

 

– Stort tack för äran! Vi fortsätter arbeta för att regeringen inte ska göra samhället till ett nattväktarsamhälle. Kampen fortsätter kamrater!

 

Nya hedersmedlemmar i FSD! Foto: Johan Kvarnström

 

 

 

Sedan följde ytterligare en hedersbetygelse, en sådan av unik art. FSD:s historikkommitté har arbetat för att med hjälp av donationer skapa ett hederspris på 7 000 euro till Alf-Erik Helsing.

 

Helsing, som i många år ledde Arbetarbladet och därtill skrivit två FSD-historiker och ett tiotal föreningshistoriker, fick priset för historieskrivningen om den finlandssvenska arbetarrörelsen.

 

– Hans bägge storverk är banbrytande för förståelse av socialdemokratins roll för Svenskfinland, sade kommitténs ordförande Kaj Bärlund.

 

Helsing sade sig vara både överväldigad och förundrad. Han lyfte i sitt tacktal upp att han varit del av en helhet bestående av många goda kamrater:

 

– Denna hyllning vill jag dela med er, tack!

 

Alf-Erik Helsing får ett hederspris på kongressen i Borgå. Kaj Bärlund vid mikrofonen. Foto: Johan Kvarnström

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast