MENY

FSD Österbotten: Dags att öppna ögonen och agera

Kuva: Foto: Johanna Överfors
Jonna Lindqvist.

Finlandssvenska Socialdemokrater i Österbotten tar starkt avstånd från alla typer av trakasserier och kräver att problematiken lyfts upp på alla samhällsnivåer.

 

Det går inte längre att blunda för det faktum att en stor del av kvinnorna under någon gång i sitt liv har blivit utsatta för fysiska eller psykiska övergrepp. Här i veckan har uppropen kommit från nära håll bland annat genom berättelserna från Vasa Övningsskola. Idag kan man även läsa om kampanjen #dammenbrister som innefattar 6000 namnteckningar, fler än 800 vittnesmål.

– Jag beundrar modet hos de människor som vågat dela med sig av sina svåra upplevelser. Låt det modet bli en kraft, med vilken alla ska bekämpa trakasserier och övergrepp i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen. Var modiga och kämpa för de som inte har kraft eller möjlighet att själva berätta om det som de har blivit utsatta för, säger vice ordförande Jonna Lindqvist.

FSD Österbotten tar starkt avstånd från alla typer av trakasserier och kräver att problematiken lyfts upp på alla samhällsnivåer. Nu måste det tas ansvar och resurser måste läggas på att förebygga så att inga fler trakasserier och övergrepp sker. Och de brott som redan har skett ska undersökas.

– Det måste bli tydligt att kvinnor inte kan behandlas hur som helst. Attityderna och sättet hur kvinnor behandlas visar att något är alvarligt fel. Dessa snedvridna attityder får sitt fotfäste redan i barndomen och fortsätter upp i vuxenålder. Därför måste diskussionen om och arbetet mot trakasserier och övergrepp föras från vaggan till graven. Varenda människa förtjänar respekt, säger Lindqvist.

Året som gått med Arbetarbladet

Finlands jubileumsår har varit minst sagt händelserikt även för SDP och ABL som önskar alla en fridfull Jul och gott nytt år och återkommer i januari! Men först är det dags för en sammanfattning.

Lue lisää

Diskussion

Lipponen om dagens språkpolitik: Det här är ohållbart!

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– Det är en minoritet som tycks bestämma, kommenterade Paavo Lipponen regeringens språkpolitik i samband med att den nya FSD-historiken diskuterades i Helsingfors på luciadagen.

Lue lisää

Furstenborg: Facket behövs!

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Hagnäs torg med dess många fackförbundskontor är en mycket bekant plats för Jan Furstenborg.

Facket behövs nu och i framtiden. Fackföreningsrörelsen måste alltid också vara beredd att förnya sig. Man ska vara beredd att acceptera förnyelse men också själv skapa nytt. Det säger Jan Furstenborg, finlandssvensk facklig veteran och numera aktiv pensionär.

Lue lisää

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää