MENY

FSD Österbotten om skarvplanen: Ett steg i rätt riktning

– Miljöministeriet måste ta åtgärdsplanen på allvar och skrida till verket, säger Jonna Lindqvist.

Finlandssvenska socialdemokrater i Österbotten är positiva till att det nu finns en åtgärdsplan för skarven i Österbotten. Framförallt finner man det bra att tanken är att planen ska uppdateras årligen.

Skarven engagerar, och det att den regionala arbetsgruppen i Österbotten är den första arbetsgrupp i Finland som kommer med en åtgärdsplan visar hur viktig frågan är i regionen.

– Förhoppningsvis kan man nu i enlighet med planen reducera skarvstammen till en hållbar nivå, säger kretsens vice ordförande Jonna Lindqvist.

Bara på senaste FSD Österbottens kretsmöte diskuterades skarvfrågan flitigt och mötets åsikt var att den alltför stora skarvpopulationen utgör ett problem för fiskerinäringen, naturen och vanliga invånare.

– Vi anser också att undantagslov för åtgärder borde beviljas för större områden än i nuläget. Miljöministeriet måste ta åtgärdsplanen på allvar och skrida till verket, säger Lindqvist.

Diskussion

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Grattis Finland 100 år!

Kuva: Foto: Pixabay

I en sammanfattning av Finlands 100 år av självständighet kan man ta fast på många olika saker. I denna artikel plockar vi ut årtal och händelser med fokus på reformer och ärenden som ökat jämställdheten.

Lue lisää

Diskussion

Nu ska kampanjen ta fart – Tuula Haatainen betonar jämställdhet som styrka och ojämlikhet som säkerhetshot

Kuva: Jari Soini
Tuula Haatainen i Helsingfors på måndagen den 4 december.

Tuula Haatainens presidentvalskampanj öppnades på allvar på måndag kväll. På evenemanget i Helsingfors lyfte hon fram bland annat att kvinnors kunskap är världens mest oanvända resurs och att ojämlikhet är det största säkerhetshotet.

Lue lisää