Huvudnyheter

FSD samlades till fullmäktige- regeringskritik och världspolitik på agendan

Foto: Lukas Lundin
FSD:s fullmäktigeodförande Folke Sundman.

Den senaste tidens utveckling i världen, familjepolitik och landskapsreformens vara eller inte vara. Dessa ämnen diskuterades flitigt då FSD:s fullmäktige sammanträdde i Helsingfors på lördagen.

Johan Kvarnström

 

Diskussionen präglades från början av nattens händelser i Syrien; redan i sitt öppningstal konstaterade fullmäktigeordförande Folke Sundman att mötet sker i krigets skugga och med en klump i halsen. Sundman påminde också om att händelsen endast är en del i en mycket oroväckande utveckling i världspolitiken.

 

– Den framåtriktade optimism som skapades av den nya agendan för hållbar utveckling 2030 och det globala klimatavtalet på hösten 2015 har nu förbytts till en negativ spiral, präglad av en sanslös krigsretorik och militär upprustning, hot om ett världsomfattande handelskrig och ett djupt ömsesidigt missförtroende mellan stormakterna.

 

Även den socialdemokratiske riksdagsledamoten Maarit-Feldt Ranta uttryckte stor oro för utvecklingen.

 

– Vi befinner oss just nu i ett mycket allvarligt världspolitiskt läge, med en stor risk för att spänningarna mellan stormakterna ökar. Vi måste komma ihåg att det som händer i Syrien inte är något som händer långt bort och därför inte angår oss. Då miljoner människor befinner sig på flykt, då hundratusentals dör och då internationella organisationer och konfliktlösningsmekanismer inte längre hjälper angår det oss alla.

 

Såväl Feldt-Ranta som Sundman uppmanade även FN att reagera starkt. Sundman påminde dock om att detta måste ske i enlighet med de regler som det internationella rättssystemet självt utformat.

 

– Idag lever vi i ett slags Vilda Västern, där alla beskyller alla – oftast med en så fantasifull och färgstark retorik att teaterförfattarna bleknar – och där alla tyckas vara beredda att ta rätten i egna händer.

 

Utvecklingen i Ungern oroar

 

Att inte kasta sten i glashus är dock ett ordspråk som fullmäktigeledamöterna bar med sig – den utrikespolitiska diskussionen berörde även den negativa utvecklingen inom den Europeiska unionen. Feldt-Ranta uppmärksammade redan i sin inledning det moraliska problemet i att medlemsländer som Ungern och Polen strider mot rätsstatens principer och fastslog att de länder som inte följer EU:s principer om fred och demokrati inte heller ska vara berättigade till stöd och bidrag.

 

Fullmäktigeledamoten Tomi Kontkanen från Åboland citerade en text som han själv skrivit redan tidigare, men som åter aktualiserats efter valet i Ungern förra veckan.

 

– Det är moraliskt oansvarigt av Finland och andra EU-länder att sitta still då EU:s grundtanke om självständiga, demokratiska stater hotas. Medborgare i den fria världen borde inte ge efter – EU borde försvara sina principer och grundläggande friheter, sade Kontkanen.

 

Likt Feldt-Ranta uppmanade han till sanktioner och att medlemsländer som inte följer EU:s direktiv bör uteslutas.

 

Regeringskritik

 

Givetvis gav debatten även regeringen Sipilä sin dagliga dos kritik. Feldt-Ranta påminde om riksdagsvalet om exakt ett år och konstaterade att valet kommer att avgöra framtiden för finsk politik. Hon uttryckte sina förhoppningar om en socialdemokratisk regering och kritiserade regeringen Sipilä skarpt.

 

– Det är fråga om en mycket speciell högerregering vars största målsättning har varit att driva sina egna intressegruppers intresse på bekostnad av de mest utsatta i vårt samhälle.

 

Feldt-Ranta räknade upp den s.k. aktivitetsmodellen, den pågående vård- och landskapsreformen samt attackerna mot avtalssamhället som stora brister i regeringens politik. Hon påpekade även att oppositionen med all önskvärd tydlighet visat att det finns alternativ, oavsett vad regeringen själv säger.

 

– Vi i oppositionen har med våra alternativa budgeter visat att det finns alternativ som inte slår ut människor, inte ökar klyftor men ändå tar hand om statsekonomin.

 

– Socialdemokraternas viktigaste budskap är att tillväxten tillhör alla. Det kan inte vara så att tillväxten fördelas till de som inte drabbats av spartalko medan de som drabbats får det ännu svårare

 

Detta budskap var fullmäktige rörande överens om. Ingmar Forne från Kimitoön kritiserade regeringens skattepolitik, Mira Turtonen från Övermalax uttryckte oro över psykoterapins framtid och Marianne Isaksson-Heimberg från Ekenäs betonade vikten av att Kårkullas verksamhet tryggas.

 

Hennes partikamrat från Ekenäs, Ralf Friberg, konstaterade att regeringen aktiv kuvar och utsuger vissa medborgargrupper i vårt land och uppmanade till aktion, både nationellt och internationellt.

 

– Vi måste kunna värna om de grundläggande medborgerliga rättigheterna. Vi behöver en internationell väckelserörelse för mänskliga rättigheter och humanistiska värden.

 

Såväl FSD:s ordförande Viktor Kock som vice-ordförande Anette Karlsson slog ett slag för familjepolitiken, Kock för en reform av familjeledigheten och Karlsson för arbetet mot barnfattigdom. Karlsson uppmärksammade de satsningar som gjorts på barnfamiljer i Sverige och uppmanade de finska socialdemokraterna att ta modell om man får regeringsansvar efter nästa val.

 

– I Finland är vart tionde barn fattigt. Fattigdom får barn att känna sig utanför och skapar en känsla av otillräcklighet och skam – vill vi verkligen ha ett samhälle där barn åtskiljs och kategoriseras på grund av familjebakgrund?

 

Även Folke Sundman tog kraftigt till orda mot regeringen, den värsta sedan efterkrigstiden som han valt att kalla den.

 

– Det är lite svårt att tro att vi verkligen lever i världens lyckligaste land, när vi ser på vad som håller på att ske i vårt eget samhälle, konstaterade han.

 

– Regeringen tycks vara beredd att med en svinnande liten parlamentarisk majoritet genomföra en social- och hälsovårdsreform och en landskapsreform som allvarligt underminerar hörnstenarna i vårt nordiska välfärdssamhälle – det samhällssystem som skapat förutsättningarna för att vi i internationell jämförelse har kunnat utropas till världens lyckligaste land.

 

Blickarna på framtiden

 

Diskussionen var ändå genomgående optimistisk, full av framåtanda och progressivitet. Sundman uppmärksammade den modell för en reform av socialskyddet som partiet lanserade igår, ett förslag som enligt Folke Sundman ger partiet möjligheten att ta det politiska initiativet i just den debatten. Han blickar framåt mot kommande utmaningar.

 

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att omintetgöra det här systemskiftet och allt i vår makt för att  under slutrakan av den pågående riksdagsperioden förhindra en lagstiftning som cementerar en marknadsstyrd välfärdspolitik. Och vi kommer att gå till nästa val med ett program som klart och tydligt visar vad vi vill göra för att reformera välfärdssystemet.

 

Också Maarit-Feldt Ranta har blickarna på framtiden.

 

– Vi måste visa att vi är det seriösa alternativet till regeringens politik. Vi vill ha en reform enligt de ursprungliga målsättningarna: att minska samhällets kostnader men samtidigt minska vårdklyftorna.

 

Hon slår även ett slag för samarbete och det finska avtalssamhället, enligt henne en av våra största tillgångar.

 

– Ett litet land som Finland kan bara klara sig med samarbete, ett samhälle som styrs enligt de starkaste är inte hållbart.

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE