Huvudnyheter

FSD:s styrelse fick ta del av mångsidiga inledningar i Helsingfors

Topi Lappalainen
STTK:s ordförande Antti Palola i sin välkomsthälsning till FSD:s styrelse som samlades för decembermötet på Mikaelsgatan i Helsingfors.

Ordförande Antti Palola välkomnade FSD:s styrelse i STTK:s utrymmen på Mikaelsgatan i Helsingfors. Styrelsemötet gästades även av riksdagsledamot och SDP:s tredje vice ordförande Matias Mäkynen samt projektchef Mikael Hiltunen från Hanaholmens nätverk Svenska nu.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

– Köpkraften och elpriset är de viktigaste samtalsämnena, sade Antti Palola om läget just nu. Han oroade sig för arbetsmarknadssituationen och ansåg att trenden mot lokala avtal leder till svårare förhandlingar och en mindre stabil arbetsmarknad.

– Det finns inget gemensamt manuskript längre. EK vill skrota allmänbindande kollektivavtal och föra överenskommelserna till lokal nivå, konstaterade Palola som har varit STTK:s ordförande i snart nio år.

Arbetsmarknaden har förändrats mycket under Palolas tid som ordförande och hans roll är inte längre vad den var när han började.

– Varför gav EK bort rätten att förhandla om löner? Det är vad som förvånar mig mest. Varför kastade vi bort helhetslösningen som gällde lönebildning? frågade sig Palola.

Han menade att enligt EK var löneglidningen för styv och statisk och den kunde inte motsvara olika sektorers produktivitet. Enligt Palola är löneglidningen ännu styvare nu när man har ändrat på systemet. När andra branscher väntar på teknologibranschens förhandlingsresultat blir också själva förhandlingsprocessen långsammare.

– Lönebildningsmodellen var inte fullständig men den var bra, sade Palola som såg fördelar i att kunna avtala direkt med EK.

– Sällan har jag varit så ense med någon som med Antti Palolas analys om läget och de senaste årens försämringar på arbetsmarknaden, kommenterade FSD:s vice ordförande Peter Sjökvist.

– Som styrelsemedlem i Industrifacket förutspår även jag att vinterns förhandlingar kommer att bli svåra i ett läge med stigande priser, där arbetstagarnas köpkraft måste förbättras, sade Sjökvist.

Matias Mäkynen besökte FSD:s styrelsemöte den 1 december. (Foto: Topi Lappalainen)

Riksdagsledamot Matias Mäkynen kritiserade Samlingspartiets nedskärningsplaner.

– Det blir mycket svårare när det kommer till djupa detaljer i socialskyddet, löner, välfärdsområden och deras finansiering, konstaterade Mäkynen.

– Samlingspartiet vill skära ned i bostadsstödet. Man kan inte ta 350 miljoner varje år från bostadsstödet, annars finns hela systemet inte kvar snart. De måste skära ned från kommuner, välfärdsområden som är underfinansierade redan nu, samt utbildningen och forskningen som de nu säger att de skulle satsa mer på än vad regeringen gör.

Mäkynen lyfte fram hur viktigt det är med kunnande i Finland.

– Europa är stark när det kommer till nya teknologier som väteteknologi. Finland har mycket att vinna på investeringar i grön omställning. Det handlar om arbetskraft, kunnande, samt investeringar i forskning och utveckling.

Mäkynen sade att besparingar kommer att behövas, men hur man får budgeten i balans är genom att skapa högre tillväxt än vad som prognoserna utlovar för tillfället.

Mikael Hiltunen presenterade nätverket Svenska nus verksamhet. (Foto: Topi Lappalainen)

Mikael Hiltunen uttryckte tacksamhet för att han hade fått Folktingets förtjänsttecken och han presenterade verksamheten av Svenska nu för FSD:s styrelse. Kocka på svenska med Michael Björklund och rapworkshops var bland de innovationer Svenska nu har kommit med i syfte att göra svenskan mer attraktiv för finskspråkiga skolelever.

– Vi besökte 347 olika skolor i hela landet år 2021, nämnde Hiltunen som berättade om kvalitativ utvärdering av svenskundervisningen och hur viktigt det är att ta hänsyn till elevernas motivation och intresse.

Läromaterialet Därför svenska är också något Hiltunen lyfte fram. Han påpekade att Dimitri Qvintus och Krista Kosonen finns bland de personer som berättar om sin relation till svenskan på video.

Mitt drömyrke är ett annat läromaterial som Svenska nu har producerat. Där berättar unga finlandssvenskar om sitt yrke och sin egen region. Materialet har kommit till stånd som ett samarbete med svenskspråkiga yrkesskolor och yrkeshögskolor.

Hiltunen nämnde också vänskolprojektet och påverkansarbetet. Det sistnämnda är något Hiltunen själv har hållit på med sedan 2016 när han anställdes av Hanaholmen.

– På nationell nivå handlar det om svenskundervisningen och dess förutsättningar, sade Hiltunen och underströk vikten av svenskundervisningen i högstadiet.

– Jag har dessutom arrangerat 20 beslutsfattarträffar under årens lopp, den senaste var i Salo.

STTK:s ordförande Antti Palola skakar hand med FSD:s verksamhetsledare Nils-Johan Englund. Larserik Häggman från Raseborg i förgrunden. (Foto: Simon Bergman)

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE