MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

FSUD: Fel att straffa arbetslösa

Rebecca Åkers, ordförande för FSUD.

Aktiveringsmodellen är ett uttryck för regeringens nedlåtande attityd där arbetslösa anses vara lata.

DEBATT

Regeringens aktiveringsmodell har väckt starka åsikter runt om i Finland. Krafter för att häva beslutet har lett till ett medborgarinitiativ som på rekordtid samlat mängden namn som behövs för att medborgarinitiativet ska tas upp till behandling i riksdagen. Medborgarinitiativet tar fasta på att regeringens förslag om att aktivera de som inte har ett jobb för tillfället innebär att med hot om att sänka deras utkomst tvinga dem “aktivera sig”, och att kraven för aktivering är för höga. Kraven innefattar att den arbetssökande inom tre månader måste hitta någon typ av jobb eller en arbetsfrämjande utbildning på minst en vecka.

 

Aktiveringsmodellen är ett uttryck för regeringens nedlåtande attityd där arbetslösa anses vara lata. Situationen ser dock inte ut som den gör för att arbetssökande skulle vara lata eller undvika söka jobb. Orsaken är helt enkelt att det inte finns tillräckligt med lediga arbetsplatser. Exempelvis i november 2017 fanns det hela 271 000 arbetssökande. Samma tid fanns det endast 46 000 lediga jobb. Det fanns alltså lediga jobb endast för 17% av de arbetssökande. Och då förbiser vi även att många av dess jobb inte är möjliga för den arbetslösa att söka utan tidigare arbetserfarenhet eller lämplig utbildning.

 

Det är därför felriktat av regeringen att straffa människor som är arbetslösa för att de är arbetslösa. Ingen skulle straffa sjuka för att de är sjuka eller spädbarn för att de inte kan gå. Om orsaken till arbetslösheten är extern, är det oetiskt att straffa den arbetslöse för det.

 

Alla tycker dock inte att regeringens aktiveringsmodell är en dålig idé. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo citeras i lördagens (30.12) Vasablad under rubriken “Regeringen gör ändå något”. Där framhåller han i något positiva ordalag regeringens försök att aktivera människor.

 

Ingo talar dessutom varmt för Danmarks arbetsmarknadsmodell, och för en så kallad “flexibilitet” i arbetslivet där det är lätt att avskeda anställda. SFP har även länge talat för lokala avtal i arbetslivet. En sådan lösning tycker vi inom unga socialdemokrater är väldigt problematisk. Finlands hela arbetsmarknad bygger på förhandlingar och avtal som görs mellan arbetstagare, arbetsgivare och stat. Så har vi under stora delar av vår hundraåriga historia kommit överens om våra löner, våra semestrar, åtta timmars arbetsdag, föräldraledighet och annat. Samtidigt som systemet garanterat samhällsfred och tydliga spelregler på arbetsmarknaden, vilket vårt näringsliv mått gott av.

 

Om arbetsavtal istället avgörs lokalt läggs ansvaret helt på den enskilde löntagaren. Människor i en svag förhandlingsposition eller med otillräckliga kunskaper om sina möjligheter, vilka kan inkludera unga, invandrare och kvinnor, blir totalt överkörda i förhandlingsprocessen och ojämlikheten på arbetsmarknaden riskerar öka dramatiskt.

 

Vi vill även framhålla att en aktiv arbetsmarknadspolitik som den i Danmark kräver mångfaldigt ökade resurser till TE-centralen, så att de arbetssökande verkligen kan ha en personlig handläggare och tas emot väl när de söker jobb, vilket inte är fallet idag.

 

Vi håller med om att arbetsmarknaden måste förnyas, och att det finns problem där stöden och skattesatserna inte är anpassade till den nuvarande situationen där många har fler jobb än ett eller arbetar mer ibland och mindre under andra tider.

 

SDP har presenterat flera modeller och idéer för högre sysselsättning som inte inkluderar att straffa de som har det sämst. Tvärtom har vårt parti velat undersöka och stöda arbetslösas hälsa, lansera tjänster för arbetsmatchning, samt göra det lättare för egenföretagare att anställa sin första anställda. Därtill vill vi satsa på utbildningen och möjligheten att fortbilda sig.

 

Om det är flexibilitet som eftersträvas, kan jag även tala varmt för den socialdemokratiska Yleisturva-modellen, som är en basinkomst-liknande flexibel socialskyddsmodell som fungerar som ett skyddsnät samtidigt som det belönar aktivitet i olika former. Christoffer Ingo kan ta och bekanta sig med den modellen innan han i fortsättningen säger att socialdemokratiska modeller skulle skapa flitfällor.

 

Finlands Svenska Unga Socialdemokrater

Rebecca Åkers, Ordförande

Diskussion

FSD Österbotten: Landskapen bör få egen beskattningsrätt

”Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.”

 

DEBATT

 

SDP har alltid talat för att service på patientens modersmål bäst tryggas genom en god offentlig vård.

För att de nya landskapen, som den borgerliga regeringen vill införa, ska kunna planera och utveckla sin verksamhet behöver de ha en stark självbestämmanderätt och beskattningsrätt.

Som förslagen nu är framlagda kommer landskapen att vara helt beroende av statens välvilja och kriterier för finansieringen. I många fall kommer landskapen inte att ha andra alternativ än att skära i servicen för att balansera budgeten. FSD Österbotten anser att om vi här i Finland menar allvar med att inrätta autonoma och livskraftiga landskap så är det alldeles självklart att landskapen borde få egen beskattningsrätt.

Regeringen har gett antydningar om att beskattningsrätten ska komma i något skede, men det är fortsättningsvis oklart när. Det räcker inte med att tillsätta en utredning. Regeringen bör genast ge över ansvar och beskattningsrätt till landskapen.

Landskapen måste redan från början kunna välja mellan att skära i utgifter eller att öka inkomsterna. Ett landskap med beskattningsrätt kan arbeta för att höja sysselsättningen och öka tillväxten i regionen för att därmed öka skatteinkomsterna.

Då det kommer till vårt landskap Österbotten ser det ut som att den statliga finansieringen kommer att skäras ner med mer än åtta miljoner på sex år enligt den senaste beräkningen.

Och det är bara beräkningar. Det kan ännu bli mycket större nedskärningar.

Vi inom FSD Österbotten anser att detta är både orättvist och galet. Landskapen borde få möjlighet att finna sin roll och utveckla sin verksamhet i lugn och ro. Att inrätta en helt ny förvaltningsnivå och börja med stora nedskärningar är inget framgångsrecept.

 

FSD Österbotten

 

Läskunnigheten halkar efter

Kuva: Jari Soini

I fjol firade man 500-årsjubileet för reformationen. En av de viktigaste värderingarna som den lutherska läran medförde var idén om jämlikhet, om att alla människor är jämlika. Man ville till exempel att alla ska kunna läsa. För att få folk att lära sig läsa, belönades läskunniga med lov att ingå äktenskap. Förr lärde kyrkan både kvinnor och män att läsa på husförhör, senare tog folkskoleväsendet över denna viktiga uppgift.

 

Luthers läror stämmer i dag mer än på länge, för antalet svaga läsare och skrivare har ökat redan i två decennier. Denna oroande trend kom fram i de senaste PISA-mätningarna från 2015. Finland placerar sig fortfarande i läskunnighet på toppnivå, fjärdeplats, i jämförelse med 73 länder. Samtidigt finns det ändå ungefär 6 000 unga, det vill säga 11 procent av finländska ungdomar, som slutar grundskolan fastän de förstår och tillgodogör sig texten så dåligt att de inte klarar sig i vardagliga situationer. De har så svaga läskunskaper att det kan sätta stopp för vidareutbildning och arbetslivet. Andelen svaga läsare har ökat bland både flickor och pojkar, men särskilt gäller det pojkar. Hur är det möjligt att nio år i grundskolan ger så svaga resultat?

 

Varför är läskunnigheten då så viktig? Läsning och skrivning är metakunskaper som behövs när man studerar olika läroämnen och i livet överhuvudtaget. Vi lär oss genom att läsa och gör våra kunskaper synliga genom att skriva. Det är svårt att svara på skrivna uppgifter i matematik om man inte på riktigt förstår vad som sägs i texten.

 

Läskunnigheten utvecklar förmåga att tänka, uppfatta och förstå stora, komplicerade helheter samt ger kunskaper att se orsakssammanhang och skaffa sig information. Den utbreder förståelse för världen och förbättrar förmåga att upptäcka vad som är sant och vad som är lögn. Det sistnämnda är särskilt viktigt i den nuvarande digitala världen där rätta nyheter och alternativa sanningar konkurrerar om läsarens uppmärksamhet.

 

Läs- och skrivkunskaper behövs i alla skeden i livet. Hela det organiserade samhället grundar sig på information. Allt fler tjänster kommer att flytta till nätet där man ska kunna sköta sina ärenden på e-formulär via självbetjäning. Enbart det att man vill sköta ett ärende  på folkpensionsanstalten, FPA, kräver språkliga kunskaper. Vad händer då för dem som inte har dessa kunskaper?

 

På individuell nivå säkerställer läskunnigheten barns och ungas möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den är nyckeln utan vilken man inte kan öppna dörrar till ett meningsfullt liv. Läskunnigheten förhindrar också känslan av utanförskap och utslagning samt social ojämlikhet.

 

Luthers krav på att var och en har rätt till att kunna läsa och dess betydelse för jämlikheten är mycket aktuellt också idag. Trots att föräldrars och familjers betydelse för att läsa för barnen och för att uppmuntra läsning är viktiga, kan läskunnigheten inte lämnas endast till deras ansvar, eftersom det leder till ojämlikhet bland barnen.

 

Läskunnighet är en sådan sak som samhället och skolan bör ta huvudansvaret för. En central lösning för att förbättra läskunnigheten bör vara uppdatering av läroplanen och undervisningsmetoderna. Ett bra exempel på att främja saken kunde vara att enligt Norges modell grunda centrum för läsning och skrivning, som skulle samla ihop olika parter för att göra försök, skapa material och lärmiljöer samt öka förståelse för läs- och skrivkunnigheten. Låt oss sträva efter att var och en ungdom har ordet i sin makt!

 

Skribenten är riksdagsledamot för SDP och ledamot av riksdagens kulturutskott

Diskussion

Feminism i fredsarbetet

Nedrustning, jämställdhet och samarbete har krävts av feminister i internationellt fredsarbete.

Lue lisää

Diskussion

För att kunna leva

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Medan jag tittar på strösändningar från olympiska spelen i Sydkorea, i PyeongChang undrar jag… Vadå? Jo, jag undrar hur grannlandet Nordkorea uppfattar det hela?

Enligt nordkoreanska resonemang är Sydkorea en kloak, en utfattig koloni till de amerikanska svinen. Amerikaner omtalas aldrig bara som amerikaner, det är för respektfullt. Amerikanska svin är den korrekta benämningen.

Jag läser detta i en bok av Yeonmi Park, In Order to Live, från 2015. Den svenska utgåvan är från 2016 och heter För att kunna leva – en nordkoreansk flickas resa till frihet. Boken är en grym vittnesbörd, en brutal historia om svält, sjukdom, okunskap, avgudadyrkan av ledarna och grova förvrängningar av hur världen utanför landet ser ut och fungerar.

Ett ord som KÄRLEK existerar inte, om du undantar den dyrkan som ägnas tre generationer av diktatorer, Kim Il Sung, Kim Jong Il och Kim Jong Un.

År 2007 lyckas Yeonmi fly över Yalufloden tillsamman med sin mamma. Hon är då 13 år gammal. Hennes två år äldre syster Eunmi har försvunnit tidigare under flykt till Kina. Flickornas pappa har dött i cancer, kremerats och samlats ihop medan askan ännu var varm och begravts på en bergssluttning. Ingen urna används, ben och aska samlas i en papplåda med faderns fotografi.

 

Flickorna drömde om att få äta sig mätta. En hink med bröd, tyckte Yeonmi. Tio hinkar med bröd, tyckte Eunmi. Nej, hundra hinkar med bröd, tyckte Yeonmi. Deras barndom var en ständig kamp mot svält, kyla, brist på elektricitet och rent vatten. De kunde stå i timmar i kö med ett ämbar för att få det fyllt.

De lärde sig leva med ett dubbelseende, på morgonen kritik av kapitalismen, på eftermiddagen köande för att kanske skaffa illegalt insmugglad sydkoreansk kosmetik.

När deras pappa fängslas och torteras för smuggling reser deras mamma för att hjälpa honom. Hon lämnar flickorna en månad ensamma, 8 och 10 år gamla med en säck ris och lite matolja. Och hoppas att de skall klara sig. Riset tog förstås slut. Och utan hjälp av grannar som delade med sig av det lilla de hade så hade flickorna svultit ihjäl. På den här tiden låg döda spädbarn i gränderna. Och bakom sjukhusen staplades liken upp som en vedtrave medan råttorna tuggade på dem. De började med ögonen, för de var mjuka.

 

Yeonmis resa mot friheten innebär så många fasor att det är ofattbart att flickan, senare kvinnan, klarat sig med förståndet i behåll. Hon såldes som slav, utsattes för våldtäkter av människosmugglare, arbetade med trafficking (hennes egen mamma såldes), var själv offer för trafficking, arbetade med en sexchat på nätet. Och tar sig slutligen genom Gobiöknen i 40 minusgrader vidare.

 

Fem år senare är hon toppstuderande vid ett universitet i Seoul med polisadministration som huvudämne. Och har förenats med både sin mamma och sina storasyster.

Hon behövde inte mera drömma om en hink med bröd.

Vid 21 års ålder är hon en kämpande människorättsaktivist. Men Nordkoreas propaganda har stämplat henne som “En giftig svamp som växte ur en sophög”!

Bokens titel För att kunna leva är ett citat av författaren Joan Didion: För att kunna leva berättar vi historier för oss själva.

Yeonmis bok tillägnas henne familj och alla i världen som kämpar för frihet.

 

Diskussion