Gaza efter den senaste krigsronden

Efter femtio dagar av Hamas raketbeskjutningar från Gazaområdet och Israels bombardemang och markoperationer i Gaza råder en svårtfattbar tystnad i området. Den av Egypten initierade vapenvilans första fas innebär en övervakad öppning av gränsövergången mellan Gaza och Egypten samt Israel och en roll för Mahmoud Abbas i samband med en stor internationell insats i rehabiliteringen av Gazaområdet samt en utvidgat fiskerätt för gazaborna längs deras Medelhavskust.

De svåra frågorna skall behandlas om en månad. Det gäller bl.a. Hamas krav om en hamn för båttrafik och en flygterminal och israelernas krav om att förhindra en förnyad militär upprustning för Hamas del som innebär en förtroendegivande övervakning av materialströmmen vid gränsövergångarna. Abbas föreslås som övervakare ev. tillsammans med EU.

Hamas var inför den senaste kraftmätningen med Israel i en politisk ebb efter att ha förlorat egypternas stöd sen Hamas anklagats av president Abdul al-Sisi för att ha stött den Muslimska broderrörelsen i dess konfrontation med hans regim. Dessutom hade Hamas relationer med Iran svalnat.

Istället för att höja befolkningens levnadsstandard använde Hamas jättesummor för raketer och till att bygga ett nätverk av tunnlar som utmynnar på den israeliska sidan av gränsen för attacker bl.a. mot kibbutzer.

Israelerna hävdar att Hamas använde befolkningen som ”levande sköldar” i kraftmätningen med Israel genom att avfyra raketer bl.a. från tättbefolkade områden. Några journalister, som rapporterat från Gaza under Hamas hotfulla uppsikt, bekräftar detta efter att ha lämnat Gaza. Ett exempel är den indiska TV-kanalen NDTV som visade hur en raket avfyras från hjärtat av ett bostadsområde.

 

Hamas saknade denna gång till sin besvikelse arabländernas stöd förutom Qatar. Israel har haft USA:s och de flesta europeiska ländernas medhåll för sin militära operation mot Hamas raketbeskjutningar och tunnelattacker. Israel har dock varit utsatt för skarp kritik genom att dess flygangrepp mot mål i Gazaområdet har förorsakat ett så stort antal civila offer och en så omfattande förödelse där.

Israel hävdar att eftersom Hamas placerat sina raketavfyrande baser under skolor moskéer och privata hus har detta bidragit till att de israeliska flygattackerna lett till många civila offer. Även om man utgår ifrån att israelerna inte avsiktligen bombarderat bl.a. UNRWA:s skolor dit tusentals palestinier flytt efter att ha blivit uppmanade av israelerna att lämna sina kvarter som valts av dem som mål är frågan dock om israelerna gjorde tillräckligt för att förhindra att UNRWA:s skolor blev träffade av bomber?

Israel står nu inför en våg av protesdemonstrationer på flera håll i världen och samtidigt är judar i en del länder föremål för antisemitiska attacker. Vad som ger vind i seglen för protesterna är en statistiskt missvisande bild. Då man jämför antalet palestinska offer med det ringa antalet offer i Israel kan man bli frestad att tro att Hamas raketer och tunnlar inte förorsakat några problem för israelerna, men så är inte fallet. Israels effektiva antiraketvapen har visserligen förhindrat mera omfattande skador, men en del av raketerna träffade hus och andra befolkade platser.

Detta betydde att israeler som bor nära Gazagränsen hade vid alarmet för inkommande raketer bara 15 sekunder för att hinna till ett skyddsrum för att inte bli träffade av raketer. I södra delen av landet närmast Gaza, där 750 tusen människor bor, var det dagar med ett tiotal alarm vilket hade en förlamande inverkan på det normala livet och gav upphov till en ytterst påfrestande och energitärande spänning. Många, speciellt barn, lider av posttraumatiska fenomen såsom ångest, sängvätning och sömnlösa nätter.

Netanjahu motstod högerflygeln i sitt partis krav att göra ett slut på Hamas regim i Gaza. Han nöjer sig med ett avtal om ett långvarigt lugn vid gränsen till Gaza och en förhindrad ny raketupprustning av Hamas. Abbas strävar till att länka den uppnådda vapenvilan med en av FN sanktionerad plan för lösning av konflikten med Israel på basen av 1967 års gränser på Västbanken.

Detta förutsätter förnyade förhandlingar med Israel som strandade i april. Netanjahu är redo att förhandla, men detta sätter honom i en svår konfrontation med största delen av sitt parti som är emot en palestinsk stat. Det samma gäller för ett religiöst parti som i så fall torde lämna hans regering. Är Netanjahu redo för en så smärtsam politisk kraftmätning; ett stort frågetecken.

Kan Abbas återta kontrollen över Gaza varifrån hans Fatahparti fördrevs med våld av Hamas år 2007? Det beror bl.a. på om det försvagade men dock funktionsdugliga Hamas är berett att samarbeta med Abbas då de inte mera är allenarådande i Gaza.

Det finns tecken på en förnyad spänning mellan parterna som bl.a. kommer till uttryck i en våg av arresterade Hamasmedlemmar på Västbanken.

När detta skrivs vänder sig Abbas till USA och föreslår förhandlingar med Israel under fyra månader om gränserna för den framtida palestinska staten.

Semy Kahan

 

AVAINSANAT

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion