Gaza efter den senaste krigsronden

Efter femtio dagar av Hamas raketbeskjutningar från Gazaområdet och Israels bombardemang och markoperationer i Gaza råder en svårtfattbar tystnad i området. Den av Egypten initierade vapenvilans första fas innebär en övervakad öppning av gränsövergången mellan Gaza och Egypten samt Israel och en roll för Mahmoud Abbas i samband med en stor internationell insats i rehabiliteringen av Gazaområdet samt en utvidgat fiskerätt för gazaborna längs deras Medelhavskust.

De svåra frågorna skall behandlas om en månad. Det gäller bl.a. Hamas krav om en hamn för båttrafik och en flygterminal och israelernas krav om att förhindra en förnyad militär upprustning för Hamas del som innebär en förtroendegivande övervakning av materialströmmen vid gränsövergångarna. Abbas föreslås som övervakare ev. tillsammans med EU.

Hamas var inför den senaste kraftmätningen med Israel i en politisk ebb efter att ha förlorat egypternas stöd sen Hamas anklagats av president Abdul al-Sisi för att ha stött den Muslimska broderrörelsen i dess konfrontation med hans regim. Dessutom hade Hamas relationer med Iran svalnat.

Istället för att höja befolkningens levnadsstandard använde Hamas jättesummor för raketer och till att bygga ett nätverk av tunnlar som utmynnar på den israeliska sidan av gränsen för attacker bl.a. mot kibbutzer.

Israelerna hävdar att Hamas använde befolkningen som ”levande sköldar” i kraftmätningen med Israel genom att avfyra raketer bl.a. från tättbefolkade områden. Några journalister, som rapporterat från Gaza under Hamas hotfulla uppsikt, bekräftar detta efter att ha lämnat Gaza. Ett exempel är den indiska TV-kanalen NDTV som visade hur en raket avfyras från hjärtat av ett bostadsområde.

 

Hamas saknade denna gång till sin besvikelse arabländernas stöd förutom Qatar. Israel har haft USA:s och de flesta europeiska ländernas medhåll för sin militära operation mot Hamas raketbeskjutningar och tunnelattacker. Israel har dock varit utsatt för skarp kritik genom att dess flygangrepp mot mål i Gazaområdet har förorsakat ett så stort antal civila offer och en så omfattande förödelse där.

Israel hävdar att eftersom Hamas placerat sina raketavfyrande baser under skolor moskéer och privata hus har detta bidragit till att de israeliska flygattackerna lett till många civila offer. Även om man utgår ifrån att israelerna inte avsiktligen bombarderat bl.a. UNRWA:s skolor dit tusentals palestinier flytt efter att ha blivit uppmanade av israelerna att lämna sina kvarter som valts av dem som mål är frågan dock om israelerna gjorde tillräckligt för att förhindra att UNRWA:s skolor blev träffade av bomber?

Israel står nu inför en våg av protesdemonstrationer på flera håll i världen och samtidigt är judar i en del länder föremål för antisemitiska attacker. Vad som ger vind i seglen för protesterna är en statistiskt missvisande bild. Då man jämför antalet palestinska offer med det ringa antalet offer i Israel kan man bli frestad att tro att Hamas raketer och tunnlar inte förorsakat några problem för israelerna, men så är inte fallet. Israels effektiva antiraketvapen har visserligen förhindrat mera omfattande skador, men en del av raketerna träffade hus och andra befolkade platser.

Detta betydde att israeler som bor nära Gazagränsen hade vid alarmet för inkommande raketer bara 15 sekunder för att hinna till ett skyddsrum för att inte bli träffade av raketer. I södra delen av landet närmast Gaza, där 750 tusen människor bor, var det dagar med ett tiotal alarm vilket hade en förlamande inverkan på det normala livet och gav upphov till en ytterst påfrestande och energitärande spänning. Många, speciellt barn, lider av posttraumatiska fenomen såsom ångest, sängvätning och sömnlösa nätter.

Netanjahu motstod högerflygeln i sitt partis krav att göra ett slut på Hamas regim i Gaza. Han nöjer sig med ett avtal om ett långvarigt lugn vid gränsen till Gaza och en förhindrad ny raketupprustning av Hamas. Abbas strävar till att länka den uppnådda vapenvilan med en av FN sanktionerad plan för lösning av konflikten med Israel på basen av 1967 års gränser på Västbanken.

Detta förutsätter förnyade förhandlingar med Israel som strandade i april. Netanjahu är redo att förhandla, men detta sätter honom i en svår konfrontation med största delen av sitt parti som är emot en palestinsk stat. Det samma gäller för ett religiöst parti som i så fall torde lämna hans regering. Är Netanjahu redo för en så smärtsam politisk kraftmätning; ett stort frågetecken.

Kan Abbas återta kontrollen över Gaza varifrån hans Fatahparti fördrevs med våld av Hamas år 2007? Det beror bl.a. på om det försvagade men dock funktionsdugliga Hamas är berett att samarbeta med Abbas då de inte mera är allenarådande i Gaza.

Det finns tecken på en förnyad spänning mellan parterna som bl.a. kommer till uttryck i en våg av arresterade Hamasmedlemmar på Västbanken.

När detta skrivs vänder sig Abbas till USA och föreslår förhandlingar med Israel under fyra månader om gränserna för den framtida palestinska staten.

Semy Kahan

 

AVAINSANAT

”Nordiska modellen den bästa strategin för globalisering med mänskligt ansikte”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Jesper Bengtsson på Kiasma, Helsingfors, 2018.

Förändringar hör tiden till och kan inte stoppas politiskt, men nog mötas och styras, enligt Jesper Bengtsson som sammanfattar den nordiska arbetarrörelsens rapporter om den nordiska modellen.

Lue lisää

Feldt-Ranta: Sverige inför karens för beslutsfattare som går över till näringslivet – även Finland borde vidta åtgärder

Kuva: Johan Kvarnström

– Problemet är synligt för alla och nu lyder frågan: vad tänker man göra åt saken? säger Maarit-Feldt-Ranta om samlingspartisters övergång till vårdbolag och -organisationer.

Lue lisää

Diskussion

Min färd i rörelsen del 8: Grundlagsutskottet

Kuva: Foto: ABL-arkiv
Jacob Söderman.

”Frågan gäller om det finns en tönt här i salen och vi har två inblandade om jag förstått rätt: ledamöterna Juuso Häikiö och Veikko Vennamo.”

Lue lisää

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää