MENY

Haatainen: Utrikespolitik handlar om mer än militärövningar

Kuva: Meeri Koutaniemi

SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen efterlyser en bred samhällsdebatt.
– Människor oroar sig för konsekvenserna av klimatförändringen, fattigdom och utslagning.

 

– Utrikes- och säkerhetspolitik handlar inte om enbart jaktplansanskaffningar och militärövningar. Det är dags att även finländare diskuterar globala säkerhetshot. Människor oroar sig för konsekvenserna av klimatförändringen, fattigdom och utslagning, sade Haatinen då hennes pamflett Suomen paikka maailmassa (Finlands plats i världen) offentliggjordes i Åbo på lördagen.

Enligt Haatainen är utrikespolitik är inte fikonspråk, om man inte med avsikt vill göra det därtill.

– Vi måste föra en bred samhällsdebatt om säkerhet. När människor inte har utbildning, arbete eller hopp om en bättre framtid, tar otryggheten och jakten på syndabockar lätt över. Därför är jag enig med president Ahtisaari om att ojämlikhet leder till konflikter såväl i hemlandet som världen, sade Haatainen.

Hon lyfter fram att Finland måste vara med där man söker sätt att öka den globala rättvisan, motverka klimatförändringen, koordinera utvecklingssamarbetet och förebygga skatteflykt.

– Trotsiga ställningstaganden leder inte till lösningar i utrikespolitiken. Diplomati är förmåga till dialog. Jag understryker alla kvinnors rätt och med det menar jag inte bärplockning eller metning, utan att kvinnor ska tas med i fredsprocesser och återuppbyggning sida vid sida med männen. Endast så når man beständig och hållbar utveckling.

Enligt Haatainen ser vi farliga tendenser i dagens värld där populistiska ledare i demokratiska länder spelar i samma liga med diktaturer.

Samtidigt har internationella organisationers ställning försvagats. Haatainen efterlyser en aktiv roll för Finland i internationella sammanhang.

– Finlands styrkor är medlingskunskaper och kvinnors och mäns jämlika deltagande i samhället. Finland är inte Finland utan jämställdheten. Det har man lagt märke till även utomlands och Finland får tack för jämställdheten.

 

Tuula Haatainens pamflett Suomen paikka maailmassa hittas här.

Diskussion

Feldt-Ranta: Sverige inför karens för beslutsfattare som går över till näringslivet – även Finland borde vidta åtgärder

Kuva: Johan Kvarnström

– Problemet är synligt för alla och nu lyder frågan: vad tänker man göra åt saken? säger Maarit-Feldt-Ranta om samlingspartisters övergång till vårdbolag och -organisationer.

Lue lisää

Diskussion

Min färd i rörelsen del 8: Grundlagsutskottet

Kuva: Foto: ABL-arkiv
Jacob Söderman.

”Frågan gäller om det finns en tönt här i salen och vi har två inblandade om jag förstått rätt: ledamöterna Juuso Häikiö och Veikko Vennamo.”

Lue lisää

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion