MENY

Haatainen: Utrikespolitik handlar om mer än militärövningar

Kuva: Meeri Koutaniemi

SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen efterlyser en bred samhällsdebatt.
– Människor oroar sig för konsekvenserna av klimatförändringen, fattigdom och utslagning.

 

– Utrikes- och säkerhetspolitik handlar inte om enbart jaktplansanskaffningar och militärövningar. Det är dags att även finländare diskuterar globala säkerhetshot. Människor oroar sig för konsekvenserna av klimatförändringen, fattigdom och utslagning, sade Haatinen då hennes pamflett Suomen paikka maailmassa (Finlands plats i världen) offentliggjordes i Åbo på lördagen.

Enligt Haatainen är utrikespolitik är inte fikonspråk, om man inte med avsikt vill göra det därtill.

– Vi måste föra en bred samhällsdebatt om säkerhet. När människor inte har utbildning, arbete eller hopp om en bättre framtid, tar otryggheten och jakten på syndabockar lätt över. Därför är jag enig med president Ahtisaari om att ojämlikhet leder till konflikter såväl i hemlandet som världen, sade Haatainen.

Hon lyfter fram att Finland måste vara med där man söker sätt att öka den globala rättvisan, motverka klimatförändringen, koordinera utvecklingssamarbetet och förebygga skatteflykt.

– Trotsiga ställningstaganden leder inte till lösningar i utrikespolitiken. Diplomati är förmåga till dialog. Jag understryker alla kvinnors rätt och med det menar jag inte bärplockning eller metning, utan att kvinnor ska tas med i fredsprocesser och återuppbyggning sida vid sida med männen. Endast så når man beständig och hållbar utveckling.

Enligt Haatainen ser vi farliga tendenser i dagens värld där populistiska ledare i demokratiska länder spelar i samma liga med diktaturer.

Samtidigt har internationella organisationers ställning försvagats. Haatainen efterlyser en aktiv roll för Finland i internationella sammanhang.

– Finlands styrkor är medlingskunskaper och kvinnors och mäns jämlika deltagande i samhället. Finland är inte Finland utan jämställdheten. Det har man lagt märke till även utomlands och Finland får tack för jämställdheten.

 

Tuula Haatainens pamflett Suomen paikka maailmassa hittas här.

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Grattis Finland 100 år!

Kuva: Foto: Pixabay

I en sammanfattning av Finlands 100 år av självständighet kan man ta fast på många olika saker. I denna artikel plockar vi ut årtal och händelser med fokus på reformer och ärenden som ökat jämställdheten.

Lue lisää

Diskussion