Huvudnyheter

Hållbar utveckling och framtidsreformer på tapeten på partifullmäktige

lehtikuva / mika kanerva

”Vetenskap och kunskap ska komma till heders igen efter Sipiläs regering.” Det sade Antti Rinne till SDP:s partifullmäktige på lördagen.

Johan Kvarnström

 

 

SDP:s partifullmäktige har samlats i Tavastehus för att bland annat diskutera aktuella politiska frågor och besluta om en del av partiets kandidater i EU-valet. På programmet står också en paneldebatt om principprogrammet och kampanjkoncept för riksdagsvalet. Därtill skall årets förtroendevalda utses.

 

Dagen inleddes med att partifolk och -ledning samlades på torget för att träffa människor och diskutera. Efter lunch började sedan det formella mötet.

 

Partifullmäktiges ordförande Sirpa Paatero öppnade mötet med att tala om hur denna regeringsperiod tydligt visat att det har betydelse vem som sitter i regeringen och att skillnaderna mellan partierna är uppenbara.

 

Hon tog vidare fasta på oroväckande resultat i undersökningar om barn och ungas välbefinnande och sade att satsningar och åtgärder behövs – de får inte förbli endast tomma fraser i festtal.

 

Rinne betonade klimatet

SDP:s ordförande Antti Rinne inledde, precis som på FSD:s kongress i början av månaden, sitt anförande med att tala klimatpolitik. Rinne lyfte fram behovet av en ambitiösare klimatpolitik och betonade vikten av att både minska utsläppen och binda mer kol. För det senare föreslår SDP bland annat, som en dellösning, att en miljon hektar skogsmark ska anvisas till att tjäna detta ändamål.

 

– Finlands koldioxidutsläpp i atmosfären är dryga 60 miljoner ton om året. Finlands jord, skogar och vattenområden absorberar ungefär 30 miljoner ton koldioxid om året. För att Finland ska bli kolneutralt till 2035 förutsätts att utsläpp och binding är ungefär samma tal. Då har vi gjort vår andel, sade Rinne.

 

Att han hänvisade mycket till forskning var ingen slump utan i sig ett ställningstagande för vetenskap. Han underströk att vetenskap och kunskap ska komma till heders igen efter Sipiläs regering och gav tre exempel:

 

– Det första är att grundforskningens resurser stärks. Det andra är extra satsningar på tillämpad forskning, produktutveckling och innovationsverksamhet. För det tredje ska Finlands vetenskapssamfund byggas så att det är internationellt attraktivt. Forskare ska garanteras möjlighet att koncentrera sig på forskarens arbete genom att minska onödig byråkrati och exempelvis tid som går åt till ansöka om finansiering, sade Rinne.

 

Men vare sig vi talar om forskning eller klimat behövs en fungerande modern välfärdsstat som grund och förutsättning. Ur det perspektivet sade Rinne att han anser att Finland, med mindre än ett halvår kvar till valet, har två alternativ.

 

Det ena är, enligt Rinne, inget riktigt alternativ utan bara en fortsättning på den regeringspolitik som nu förs. Det andra är SDP:s alternativ med framtidsinvesteringar i form av bland annat förlängd läroplikt, avgiftsfri utbildning på andra stadiet, familjeledighetsreform, förnyande av sociala skyddet i form av en allmänntrygghetsmodell och en skattereform.

 

SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta och partifullmäktigeledamot Mikael Hiltunen i Tavastehus, november 2018. Foto: Hildur Boldt.

 

 

“Föds för lite barn i Finland”

I debatten som följde tog även SDP:s vice ordförande Ville Skinnari upp behovet av att uppdatera Finlands energi- och klimatstrategi för att motsvara de fakta och utmaningar som den internationella klimatpanelen lagt fram.

 

Från FSD tog Mikael Hiltunen och Karita Blom till orda.

Hiltunen tog fasta på den befolkningsprognos för Finland som publicerades på fredagen och beskrev den som alarmerande.

 

Det föds allt för lite barn i Finland. Hoppas detta är en väckarklocka i Finlands familje- och sysselsättningspolitik. SDP har lyft fram denna problematik redan länge sedan.

 

– Om IPCC:s rapport var en väckarklocka för klimatpolitiken så borde den färska befolkningsprognosen vara en väckarklocka för hela Finlands familje- och sysselsättningspolitik, sade Hiltunen och gav tidigare talaren Antti Lindtman medhåll i att nuvarande regering har försvårat familjerna situation genom att skära i dagvård och barnbidrag samtidigt som det inte blev något av familjeledighetsreformen.

 

– Inget under, att folk inte vågar skaffa barn i denna atmosfär, sade Hiltunen och tackade för att Paatero lyfte fram barn- och familjepolitik i sitt tal.

 

– Finland ska vara världens bästa land för barn och familjer, sade Hiltunen och slog ett slag för en familjeledighetsreform som utökar pappornas del av familjeledigheten och kostnader fördelas rättvisare mellan föräldrarnas arbetsgivare.

 

Vidare tog Hiltunen upp behovet av fler invandrare.

 

Karita Blom talade i sitt anförande ur sitt eget yrkesperspektiv i universitetsvärlden. Hon konstaterade att studietiden sedan 2005 är begränsad och om man inte avlägger sin examen på sju år, förlorar man sin studierätt och måste anhålla om tilläggstid.

 

– Största orsaken till att studerande inte blir klar inom utsatt tid, i sju år, är arbete som tar tid och koncentration. I den unga vuxnas liv kan även familj och barnafödsel lämna de oklara studierna i skuggan. Egen eller en närstående allvarliga sjukdom kan också vara orsak till att studierna drar ut på tiden, sade Blom som personligen arbetar med dessa frågor och hoppas på en ändring.

 

– En begränsning av studietiden har inte visat sig vara den rätta vägen att få alla studenter utexaminerade snabbare. Om, eller då, undervisningsministern i landets följande regering är en socialdemokrat, hoppas jag att hen tar den här frågan till ny behandling, sade Blom som avslutade med att passa på att gratulera Mikkel Näkkäläjärvi till Folktingsmedaljen för sina insatser för det svenska språket.

 

– Nu har du två minoriteter att ta hand om, Mikkel!

 

Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Tavastehus, november 2018. Foto: Hildur Boldt

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE