ehdokasmainos

”Hallituksen kannattaisi oppia viime syksystä” – Rinne: Ovi on edelleen auki ratkaisulle

Kuva: Kari Hulkko
Antti Rinne muistuttaa, että neuvotteluiden varjona vaikuttaa edelleen hallituksen uhkaus palkkojen leikkaamisesta ja työehtojen heikentämisestä.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mielestä työmarkkinajohtajien ilmoitus neuvotteluvalmiudesta on osoitus siitä, että ovi on edelleen auki ratkaisulle.

Rinne kommentoi Facebookissa, että maan hallituksen kannattaisi kuitenkin oppia viime syksystä ja ottaa etäisyyttä työmarkkinapöydästä.

Rinteen mukaan neuvotteluiden varjona vaikuttaa edelleen hallituksen uhkaus palkkojen leikkaamisesta ja työehtojen heikentämisestä. Neuvottelut eivät hänen mielestään siinä mielessä ole muuttuneet syksystä.

Työmarkkinajärjestöt yrittävät näillä näkymin vielä kerran neuvotella yhteiskuntasopimuksesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti tänään muille järjestöille, että se on valmis uuteen tunnusteluyritykseen. Neuvotteluiden avaaminen sai tuoreeltaan kannatusta palkansaajapuolelta, mutta muodollisesti järjestöt käsittelevät asiaa vielä hallinnoissaan.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly sanoi tänään, että hän toivoo uutta yritystä, vaikka asiat eivät ole muuttuneet yhtään helpommiksi kuin marras-joulukuussa.

 

Teenko työtä, vai oleilenko? – Työ ja vapaa-aika sekoittuvat omaishoitajilla

Kuva: Jukka-Pekka Flander
omaishoito
Omaishoitajien työtä on monenlaista. Ei ole helppo tietää, milloin on töissä, milloin vapaalla.

Omaishoitajalla on lakimuutoksen ansiosta kuukaudessa vähintään kaksi vapaapäivää. Määrä voi kuulostaa pieneltä, mutta toisinaan omaishoitajuus muistuttaa vapaa-aikaa: yhdessäoloa läheisen kanssa.

– Milloin vietän aikaa poikani kanssa äitinä ja milloin omaishoitajana? pohtii alakouluikäistä Mikael-poikaansa hoitava Monica Björkell-Ruhl.

Joskus vapaa-aika on kaukana. Mikaelin perinnöllinen kromosomipoikkeama aiheuttaa muun muassa lievän kehitysvamman, sydänvian ja uniongelmia. Päiväkoti-ikäisenä Mikael oli jatkuvasti sairaalassa. Vaikeita leikkauksia tehtiin useita. Lapsi saattoi saada milloin tahansa silmittömän raivokohtauksen ja nukkui yönsä huonosti. Äiti kamppaili unenpuutteen ja oman jaksamisensa kanssa.

15 prosenttia ilman vapaita

Ennen lakimuutosta noin 15 prosentilla omaishoitajista ei ollut lainkaan vapaapäiviä. Laki tuli voimaan heinäkuun alussa, ja sen toteutuminen tarkastetaan 1. huhtikuuta.
Omaishoitajaliiton mukaan tietoa muutoksen toteutumisesta on vielä niukasti.

– Sen olen kuullut, että puuttuvat vapaapäivät on lisätty joihinkin sopimuksiin, kertoo järjestöpäällikkö Merja Purhonen Omaishoitajaliitosta.

Muun muassa palkkion suuruuden määräävän omaishoitosopimuksen tekee hoidettavan kotikunta.

Jos hoitaja on jatkuvasti sidottu hoitoon, oikeus vapaaseen on vähintään kolme vuorokautta. Monica Björkell-Ruhlilla on yhteensä kuusi vapaapäivää kuukaudessa, koska pojan hoitaminen on niin kuormittavaa.

Äidin vapaapäivinä Mikael on hoitopaikassa, jossa on muitakin lapsia. Björkell-Ruhlin mukaan pääasia on, että vanhemmat saavat levätä, mutta hoitopaikka on hyvä myös pojalle.

– Lapset tekevät kaikenlaista: käyvät jumppaamassa, museoissa, puistoissa. Se on vähän kuin harrastus.

Uudistus liittyy hallituksen kärkihankkeeseen ikäihmisten kotihoidon kehittämisestä ja omaishoidon vahvistamisesta. Omaishoitoa aiotaan tukea muun muassa tarjoamalla valmennusta, terveystarkastuksia, kuntoutusta ja vapaiden sijaistuksia.

 

STTK:n tutkimus: Mitä alempi palkka, sitä halukkaampi purkamaan palkkasalaisuuden

Palkkasalaisuus on paitsi lailla säädetty, myös monelle myyttinen asia.

Enemmistö (58 %) suomalaisista olisi valmis poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi. Naiset (64 %) ovat miehiä (51 %) valmiimpia salaisuuden purkamiseen. Tämä selviää STTK:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 776 suomalaista syyskuussa.

Ikäryhmittäin valmiimpia palkkasalaisuuden purkamiseen ovat 35–64-vuotiaat, joista myönteisellä kannalla on 62 prosenttia vastaajista. Ammattiryhmittäin vaihtelut ovat hyvin pieniä, eniten palkkasalaisuuden purkamisen kannattajia on työntekijöissä (60 %).

Toisin sanoen näyttää siltä, että  mitä alempaan palkkaryhmään kuuluu, sitä valmiimpi ihminen on purkamaan palkkasalaisuutta.

Suomen lainsäädännön perusteella yksittäisen työntekijän palkkatiedot ja niiden osat eivät ole julkisia.

– Yhteistoimintalaki edellyttää, että työnantajan on kerran vuodessa annettava kunkin henkilöstöryhmän edustajalle tilastot tämän edustaman henkilöstöryhmän palkoista. Tiedot on mahdollista pyytää myös ammattiryhmittäin eriteltynä, mutta yksittäisen työntekijän palkkatietoja ei ole lupa kertoa. Tämä on johtanut siihen, että työpaikoilla on hyvin vaikea sopia palkankorotuksista ja siksi yleiskorotukset ovat tyypillisin tapa sopia niistä, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa.

STTK:n mielestä palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi palkoista sopimista paikallisesti ja myös palkkatasa-arvon toteutumista. Se olisi myös askel kohti parempaa tuottavuutta.

Jotta näin tapahtuisi, luottamushenkilöillä tulisi olla oikeus saada edustamiensa työntekijöiden palkkatiedot ja –perusteet. Kuitenkin jokaisella työntekijällä on edelleen oltava oikeus kieltää omien palkkatietojensa julkistaminen, Murto esittää.

Murron mielestä myös nykyistä avoimemmat tulos- ja bonuspalkkajärjestelmät edistäisivät tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Periaatteista olisi aina sovittava työpaikkatasolla.

Saksa purkaa palkkasalaisuutta

Hiljattain Saksassa hallitus on sopinut, että yli 200 henkeä työllistävien yritysten työntekijöillä on oltava mahdollisuus vertailla miesten ja naisten nimettömiä palkkatietoja. Uuden säännön arvellaan koskevan noin 14 miljoonaa työntekijää yksityisellä ja julkisella puolella. Lain voimaantulosta ei ole vielä päätetty.

Murto arvioi, että Suomessa palkkasalaisuuden poistaminen ei ole helppoa ja herättäisi aluksi myös epäluuloja.

– Hyvien käytäntöjen edistäminen vähentäisi epäluuloja sekä lisäisi oikeudenmukaisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä työpaikoilla. Lainsäädäntöä tulisi tarkastella tältä osin, mutta pakottamalla ei palkkasalaisuutta pidä ensisijaisesti lähteä murtamaan, Murto korostaa.

Palkkausjärjestelmät ovat usein monimutkaisia. Työntekijä ei välttämättä edes aina tiedä, mistä kokonaispalkka muodostuu, miten työn vaativuutta on arvioitu tai mikä on henkilökohtaisen palkan osuus työkavereihin verrattuna.

– Tämä ei luo kuvaa oikeudenmukaisesta palkkauksesta eikä palkitsemisjärjestelmien toimivuudesta. Myös esimiesten ja johtajien osaamista vahvistamalla oikeudenmukaisuus palkkauksessa ja palkitsemisessa lisääntyisi, Murto arvioi.

STTK on nostanut loppusyksyn teemaksi työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Aihetta käsitellään eri näkökulmista mm. STTK:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä sekä viestintäkanavissa. Teema on #tasavertainen, jolla viitataan sekä tasa-arvoon että yhdenvertaisuuteen. Ketään ei saa syrjiä millään perusteella.

SAK saanut useita yhteydenottoja – kannustaa työnantajia sopimaan myös englanniksi

Kuva: Lehtikuva/Kalle Parkkinen
LKS 20160606  - SAK:n kolmepäiväinen edustajakokous Tampereella 6. kesäkuuta 2016. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN

Palkansaajakeskusjärjestö SAK toivoo, että yrityksen tarjoaisivat mahdollisuutta englanninkieliseen työsopimukseen palkatessaan ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Keskusjärjestö kertoo saaneensa useita yhteydenottoja, joissa on pyydetty kääntämään suomeksi laadittu työsopimus englanniksi.

– Englanninkielinen sopimus vähentäisi väärinkäsityksiä työpaikoilla. Ei ole työnantajan eikä työntekijän etu, jos vieraskielinen yrittää selvittää sopimuksensa sisältöä esimerkiksi netin automaattikääntäjällä, Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies Anna-Liisa Häkkinen tähdentää.

Lisäksi ulkomaalaistaustaiset ottavat keskusjärjestöön yhteyttä esimerkiksi palkkaan, työaikaan tai työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Maahanmuuttajilla on hyvin samanlaisia työelämäpulmia kuin kantasuomalaisilla, mutta ne ovat vaikeammin hoidettavissa kielivaikeuksien vuoksi, Häkkinen sanoo.

Englanninkielisiä sopimuksia solmivat SAK:laisilla aloilla yleensä suuret yritykset, joissa työkielenä on englanti.

Muidenkin työnantajien olisi Häkkisen mukaan helppo tarjota englanninkielisiä vaihtoehtoja. Käännöksiä löytyy muun muassa joidenkin alojen työehtosopimusten liitteistä sekä Työsuojelun verkkosivuilta.

– Käännetyn version näyttäminenkin auttaa jo ymmärtämään sovitun. Lopullista työsopimusta ei siis tarvitse tehdä englanniksi, Häkkinen selvittää.

Juttua on täydennety SAK:n tiedotteella.

AVAINSANAT

HS-gallup: SDP nousi jälleen suurimmaksi ohi keskustan

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
rinne

SDP on ohittanut niukasti keskustan Suomen suurimpana puolueena, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä kannatusmittauksesta.

Gallupin mukaan SDP:n kannatus on kasvanut 21,3 prosenttiin, kun keskustan suosio on pysynyt ennallaan 20,9 prosentissa. Kolmantena on kokoomus 17,7 prosentilla.
SDP kasvatti suosiotaan syyskuuhun verrattuna 1,1 prosenttiyksikköä.

SDP näyttää HS:n mukaan vieneen kannattajia etenkin vasemmistoliitolta ja myös vihreiltä. Kummankin lukemat ovat nyt vajaan prosenttiyksikön alemmat kuin viimeksi. Vihreillä 11,8 ja vasemmistoliitolla 7,9.

– SDP pystyy nyt ehkä puhuttelemaan vähän paremmin esimerkiksi ammattiyhdistysliiketaustaista väkeä kuin vasemmistoliitto. Myös vasemmistoliiton ja vihreitten rajapinnassa on liikettä molempiin suuntiin, arvioi johtaja Sakari Nurmela TNS Gallupista Helsingin Sanomille.

Perussuomalaisten kannatus HS:n gallupissa on 9,7 prosenttia.

TNS Gallupin toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 2 300 ihmistä. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttia suuntaansa suurimpien puolueiden osalta.

Juttua päivitetty klo 18.53

AVAINSANAT

”En ole kuullut, että kukaan sellaista olisi esittänytkään” – Yle: Sipilä torppaa nollatuntisopimusten kieltämisen lailla

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander
sipilä-pm

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ole kuullut, että kukaan olisi esittänyt nollatuntisopimusten kieltämistä lailla.

– Sen kieltämisessä ei varmaankaan ole mitään järkeä. Se ei ole varmaankaan kenenkään intressissä, hän totesi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Kuitenkin työmarkkinajärjestöistä esimerkiksi SAK haluaa kieltää lailla sopimukset, joissa työntekijälle ei voida taata viikottaista työaikaa.

Sipilä tulkitsee omalla tavallaan 10-kohtaista muistiota, jonka työmarkkinajärjestöt ja hallitus ovat yhdessä laatineet. Sen on määrä olla pohjana jatkotyölle, jonka hedelmiä katsastetaan puoliväliriihessä. Mukana ovat muun muassa nollatuntisopimukset.

Se ei ole varmaankaan kenenkään intressissä.

Sipilän mukaan hallitus on valmis tarkistamaan pelisääntöjä. Hänen mielestään ei ole oikein, että työntekijä joutuu työttömyysturvassa karenssiin, jos hänellä ei ole ollut toimeksiantoja pitkään aikaan, ja hän haluaa irtisanoa nollatuntisopimuksen.

– Mutta monet haluavat tehdä juuri tällaisella toimeksiantopohjalla töitä, esimerkiksi opiskelijat, Sipilä perustelee.

Hallituksen työllisyystyöryhmät istuvat parhaillaan pohtimassa työllisyyskysymyksiä. Niitä valmistellaan osin kolmikantaisesti.

– Toivomme ja uskomme, että löydämme yhdessä ratkaisut kuten löysimme kilpailukykysopimuksessakin, Sipilä huomauttaa.

Hän on saanut jatkuvasti kiitoksia, viimeksi Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerilta:

– On tämä Suomi ihmeellinen paikka, että siellä pystytään sopimaan, Sipilä kertoi Junckerin ihastelleen.

Työllisyystyöryhmissä ei Sipilän mukaan ole kovin isoja ristiriitoja. Hän olevansa valmis perustamaan seurantaryhmän, joka seuraa työllisyystoimien vaikutuksia. Sipilä kaavailee, että se voisi olla virkamiesvetoinen.