Politiikka

Hallituksen riitaisan jättiuudistuksen kiistellyimmästä koukusta tiukka arvio: ”Siihen sisältyy merkittäviä ns. kieroja kannustimia”

Suomalaista yhteiskuntaa mullistavaan jättimäiseen sote-uudistukseen on haudattu monta koukkua, joista on kiistelty niin hallituksen sisällä kuin sen ulkona. Uudistukseen kytketty valinnanvapausmalli on herättänyt erityistä närää.

SDP:n kuntavaaliehdokas, lakimies Valtteri Aaltonen selittää blogikirjoituksessaan, miksi soten valinnanvapaus ei toimi.

”Taloudessa kannustimella tarkoitetaan mitä tahansa tekijää, joka ohjaa tai motivoi toimijoita toimimaan tietyllä tavalla. Markkinoilla toimivien yritysten tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa, joten yritysten toimintaa ohjaavat kannustimet liittyvät ensisijassa voitontavoitteluun. Niiden kannustimet ohjaavat niitä toimimaan tavalla, joka tuottaa parhaiten voittoa.”

Aaltosen mukaan hänellä ole mitään sitä vastaan, että terveyspalveluilla tehdään voittoa, jos se samalla tuottaa suomalaisille paremmat terveyspalvelut.

”Hallituksen valinnanvapausmallin ongelma kuitenkin on, että siihen sisältyy merkittäviä ns. kieroja kannustimia, eli kannustimia, jotka tosiasiallisesti ohjaavat yritysten toimintaa muuhun kuin haluttuun suuntaan. Näiden kierojen kannustimien vuoksi yritykset tekevät mallissa voittoa parhaiten muilla tavoilla kuin tuottamalla juuri sellaisia palveluita, joita yhteiskunta maksajana niiltä haluaisi saada.”

Asiakkaasta palveluntarjoajalle maksettu summa ei kasva, vaikka asiakas tarvitsisi paljon palveluita.

Aaltosen mukaan hallituksen malli luo yrityksille kannustimen alihoitamiseen.

”Asiakkaasta palveluntarjoajalle maksettu summa ei kasva, vaikka asiakas tarvitsisi paljon palveluita. Siksi jokainen asiakkaalle tehty tutkimus ja toimenpide pienentää yritykselle asiakkaasta jäävää voittoa. Tämä luo yrityksille kannustimen alihoitamiseen. Alihoitaminen voi tarkoittaa konkreettisesti vähäisiä tutkimuksia ja toimenpiteitä tai se voi toteutua esim. lähettämällä potilas kevyin perustein julkisen erikoissairaanhoidon piiriin, jolloin hoidon kustannukset maksaakin suoraan julkinen puoli.”

Aaltosen mukaan kannustimet ohjaavat yritysten toimintatapoja ja toimintakulttuuria tavalla, joka väistämättä heijastuu myös yksittäisten työntekijöiden toimintamahdollisuuksiin.

”Hallituksen suunnitelmissa yritykset kilpailevat asiakkaista laadulla ja tekevät voittonsa volyymillä, sekä tehostamalla palvelujaan. Se kilpailuetu, mitä toiminnan tehostamisella voidaan saavuttaa, on kuitenkin tosiasiassa varsin rajallinen ja asiakasmäärän kasvaminen varsinkaan kovin nopeasti ei välttämättä ole voiton maksimoinnin kannalta tarkoituksenmukaista. Paljon suuremman kilpailuedun ja suuremmat voitot yritys pystyy valinnanvapausmallissa tekemään onnistumalla haarukoimaan ja poimimaan ne asiakkaat, jotka tuovat eniten rahaa suhteessa palveluntarpeeseensa, saamalla toisen ääripään edustajat ohjattua muualle.”

Aaltosen mukaan hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa puhutaankin osuvasti ”kermankuorinnasta”.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat