Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Hallitus ottaa kymmenen euroa, antaa yhden” – SDP kävi läpi koulutussäästöjen vaikutukset

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Jukka Gustafsson, Antti Lindtman ja Krista Kiuru ovat valmistautuneet hyvin välikysymykseen koulutuksesta.

SDP on tehnyt tarkat laskelmat, miten hallituksen kaavailemat säästöt koulutuksessa vaikuttavat. SDP on tehnyt leikkauksista välikysymyksen yhdessä kolmen muun oppositiopuolueen kanssa. Keskustelu eduskunnassa alkaa näillä hetkillä.

Viime vaalikaudella opetusministereinä toimineet demarikansanedustajat Jukka Gustafsson ja Krista Kiuru korostavat, että hallitus säästi koulutuksesta viime kaudella ”piri pintaan”.

– Hallitus ei korjaa nyt virheitä eikä halua pitää leikkausten määrää edes entisellään. Ymmärrettävästi erityisesti korkeakouluväki ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat käyvät kuumina, Gustafsson huomauttaa.

SDP on vertaillut momentti momentilta, mitä hallitus on tekemässä verrattuna viime vaalikauden päätöksiin. Viime vaalikaudella säästöt olivat 1,7 miljardia, nyt 2,996 miljardia euroa.
Hallitus panosti täsmätoimilla koulutukseen viime kaudella 530 miljoonaa muun muassa koulutustakuulla ja pienentämällä opetusryhmiä. Juha Sipilän (kesk.) hallitus lupaa kärkihankkeissaan koulutukselle 300 miljoonaa euroa.

Ex-opetusministerien mielestä leikkaukset ja satsaamiset (kärkihankkeet) pitää laskea yhteen koko vaalikaudelta, jotta kokonaiskuva on selkeä. Hallitus puhuu säästöistä vuositasolla, mutta koulutukseen kohdistuvat kärkihankkeet taas jakautuvat kolmelle vuodelle. Tämä on omiaan sekoittamaan kuvaa.

– Kun laskee koko vaalikauden yhteen tosiasia on tämä: Hallitus ottaa kymmenen euroa pois ja antaa takaisin yhden euron, Gustafsson ja Kiuru korostavat.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman huomauttaa, että jopa Elinkeinoelämän keskusliitto EK ihmettelee hallituksen intoa säästää koulutuksesta.

– Se kertoo jo aika paljon, kun hallitus on lähes kaikessa toteuttamassa EK:n villeimmätkin unelmat.

SDP haluaa vaihtoehdossaan toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, joilla osaaminen säilyisi yhä Suomen tärkeimpänä kilpailukykyvalttina.

– Mihin katosivat hallituksen rakenteelliset uudistukset? Ainoana näkyy olevan maisterien määrän vähentäminen, Kiuru kysyy.

Jopa EK ihmettelee hallituksen intoa säästää koulutuksesta.

SDP haluaa taata kaikille vähintään toisen asteen tutkinnon, sillä Suomessa on yhä yli 300 000 aikuista, joilta se puuttuu. Tärkeää on myös nopeuttaa korkeakoulutukseen pääsyä sekä sen läpäisyä. Yhdessä korkeakoulujen kanssa toteutettavien toimien avulla voitaisiin tarjota noin 9 000 uutta korkeakoulupaikkaa vuosittain nykyiseen verrattuna.

Varhaiskasvatuksen leikkaukset uhkaavat vähentää lähes 5 000 alan työpaikkaa. SDP haluaa pitää varhaiskasvatuksen hoitajamäärät ja hoitoryhmät entisellään. Puolue tavoittelee varhaiskasvatuksen kokonaisuudistusta, ei silpomista kuten hallitus aikoo.

Hallituksen leikkaukset tarkoittavat SDP:n mukaan sitä, että ensi vuonna kouluissa on lähes tuhat opettajaa nykyistä vähemmän. Opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetulla rahalla heidät voitaisiin pitää töissä.

SDP on valmis säästämään seinistä ja rakenteista eikä opetuksesta ammatillisissa kouluissa hakemalla uutta yhteistyötä ja kustannussäästöjä saman alueen oppilaitosten välillä.

– Kelpaisivatkohan nämä rakenteelliset uudistukset hallitukselle, Gustafsson, Kiuru ja Lindtman kysyvät.

IL paljasti merkittävien sote-vaikuttajien kytkyt terveysbisnekseen – ”Hän totesi, ettei ongelmaa ole”

Kuva: Jari Soini
Professori Heikki Hiilamo.

Viime päivinä niin julkisessa sanassa kuin politiikassakin on puhuttanut paljon Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorin ja hallituksen sote-asiantuntijaryhmän jäsenen Heikki Hiilamo sote-kannat. Niitä on ehditty luonnehtia sote-keskustelun kannalta jopa käänteentekeviksi.

Vielä joulukuussa hän arvosteli Helsingin Sanomissa voimakkaasti hallituksen sote-uudistusta.

Viime sunnuntaina HS:ssä julkaistiin kuitenkin Hiilamon yhdessä THL:n ylijohtajan Marina Erholan ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtajan Katariina Silanderin kanssa tekemä mielipidekirjoitus, jossa katsottiin, että olisi riski pitkittää sote-uudistusta vanhentuneilla väitteillä.

Hiilamon tulkittiin näyttäneen vihreää valoa sotelle, kunnes hän itse tarkensi Uudelle Suomelle tarkoittaneensakin vain keltaista valoa (ks. tviitti alla).

 

Iltalehti paljastaa nyt, että Hiilamo nimitettiin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallitukseen 14. joulukuuta eli neljä päivää Helsingin Sanomissa julkaistun kriittisen kirjoituksen jälkeen.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö taasen on yksityisiä terveyspalveluja tarjoavan Terveystalon 4. suurin omistaja noin 10 prosentin omistusosuudella. Hallituksen ajaman valinnanvapausmallin on arvioitu hyödyttävän Terveystalon kaltaisia suuria terveyspalveluyrityksiä. Silander puolestaan pitää ammatinharjoittajana, ei-työsuhteisena vastaanottoa Terveystalossa.

Sekä Hiilamo että Silander katsovat Iltalehden mukaan, ettei linkki Terveystaloon muodostu ongelmaksi sote-asiantuntijaryhmän jäsenyyden kannalta.

– Olen käynyt asian ryhmän puheenjohtajan kanssa läpi. Hän totesi, ettei ongelmaa ole. En edusta ryhmässä Helsingin Diakonissalaitosta enkä missään tapauksessa Terveystaloa, Hiilamo sanoo Iltalehdelle.

Keskustelua aiheesta

Tiedusteluvaltuutettu saamassa supervaltuudet – ”kontrolloisi presidenttiä” ja näkisi Tiitisen listan?

Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari

Tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtisi uusien tiedustelulakien mukaan uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu.

Tiedusteluvaltuutetun laajat toimivaltuudet ovat herättäneet erilaista keskustelua. Esimerkiksi entinen suojelupoliisin päällikkö ja eduskunnan ex-pääsihteeri Seppo Tiitinen on arvostellut tiedusteluvaltuutetun tehtävää ja vierastanut tämän toimivaltuuksia (Aamulehti 4.1.). Iltalehdessä hän on muun muassa kysynyt, onko valtuutetulla oikeus vaatia tasavallan presidentiltä tai presidentin kanslialta tietoja.

Hallituksen esityksen mukaan valtuutettu voisi suorittaa tarkastuksia muun muassa tiedusteluviranomaisten tai tietoliikennetiedustelussa kytkentätehtävää hoitavien tahojen toimitiloissa ja järjestelmissä.

Tarkastuksissa valtuutetun tulisi päästä kaikkiin valvonnan suorittamisen kannalta välttämättömiin tiloihin ja tietojärjestelmiin. Valtuutetulla tulisi olla pääsy esimerkiksi salassa käytettäviä tiedonhankintakeinoja koskevia päätöksiä, lupia, suunnitelmia, pöytäkirjoja ja muuta dokumentaatiota koskeviin tietojärjestelmiin.

Eräs kiinnostava yksityiskohta asiassa on myös se, pääsisikö tiedusteluvaltuutettu lukemaan niin kutsutun Tiitisen listan. Jos tiedusteluvaltuutetulla olisi käytännössä vapaa oikeus tutustua Supon asiakirjoihin ja asia liippaisi tavalla tai toisella tiedustelutoimintaa, tämä voisi kaiketi olla mahdollista.

Demokraatti kysyi asiaa Suposta. Supo ei ota asiaan suoraa kantaa.

– Hallituksen esityksen mukaan tiedusteluvaltuutetun toimivaltaan tulisi kuulumaan nimenomaan tiedustelutoimintaan liittyvä laillisuusvalvonta. Hänellä olisi tiedonsaantioikeus siis kaikkeen tässä valvontatehtävässään tarvitsemaansa tietoon ja asiakirjoihin. Sitä, voisiko Tiitisen lista tulla tiedusteluvaltuutetun nähtäväksi osana hänen toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä, on ennenaikaista pohtia, Suojelupoliisista todetaan.

– Ns. Tiitisen lista on Suojelupoliisiin kansainväliseltä kumppanilta saamaa vihjetietoa, jota ovat käsitelleet henkilöt, joiden tehtäviin asia on Suojelupoliisissa kuulunut.

Tiitisen lista on nimetty entisen suojelupoliisin päällikön Seppo Tiitisen mukaan.

Suojelupoliisi teki hiljattain päätöksen tutkimuslupahakemukseen, jossa se katsoi, ettei Tiitisen listaa voitu luovuttaa tutkijan käyttöön.

Päätöstiedotteessaan Supo toteaa, että Tiitisen lista on asiakirja, jonka Suojelupoliisi on saanut haltuunsa kansainvälisistä tiedustelulähteistä. Asiakirja sisältää henkilöiden nimiä ja muita yksilöintitietoja. Tiedot ovat luonteeltaan vihjetietoja.

Käytännössä kyse on sellaisten henkilöiden listasta, jotka ovat aikanaan kiinnostaneet Itä-Saksan turvallisuuspalvelua Stasia. Suojelupoliisi sai listan vuonna 1990.

Supo toteaa tutkimuslupaa koskevassa tiedotteessaan, että asiakirja on salassa pidettävä julkisuuslain mukaan ja sen salassapitoaika on 60 vuotta. Asiasta on voimassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös vuodelta 2010. Asiakirja tulee yleisöjulkiseksi 2050.

Keskustelua aiheesta

Sote-palveluiden menot kovassa kasvussa Tampereella

Kuva: lehtikuva / panu pohjola
Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat Tampereella jälleen voimakkaasti.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 tilikauden tulos on 11,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, vaikka vuoden aikana kaupunginvaltuuston päättämissä talousarviomuutoksissa määrärahoja lisättiin yhteensä 31,9 miljoonaa euroa.

Edellisvuoteen verrattuna lautakunnan alaisen toiminnan nettomenot kasvoivat 2,4 prosenttia. Haasteita taloudelle tuovat muun muassa väestön ja sitä myöden palvelutarpeen kasvu, väestön ikääntyminen sekä korkea työttömyys.

Ylityksiä oli sekä kaupungin omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Suurimmat ylitykset olivat erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa, kotihoidossa ja vammaispalveluissa. Henkilöstökulujen ylitykset johtuivat erityisesti kotihoidon palvelutarpeen kasvusta.

Keinoja talouden tasapainottamiseksi etsitään parhaillaan käynnissä olevassa, koko kaupungin kattavassa talouden tasapainottamisohjelmassa.

Keskustelua aiheesta

Raitiotien rakentamisessa alkaa vilkkain työvaihe

Kuva: Tampereen kaupunki
Tampereella alkaa ratikan vilkkain rakennusvaihe.

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta–Tays) rakentamisessa kuluva vuosi tulee olemaan rakennustöiden vilkkain. Tavoitteena on rakentaa uutta kaksoisraidetta viisi kilometriä. Kaduille tulee lisää kiskoja yhteensä kymmenen kilometriä.

Hämeenkadulla töitä tehdään sekä kadun länsi- että itäpäässä. Varikon talonrakennustyöt Hervannassa alkavat syksyllä. Lisäksi rakennetaan valtaosa tulevista raitiopysäkkialueista sekä suurimpia raitiotiesiltoja Hervannan valtaväylän läheisyydessä.

Tänä vuonna rakennetaan myös mittava määrä raitiotien teknisiä järjestelmiä kuten sähkönsyöttöasemia, turvalaitteita, liikennevaloja, valaistusta, sähköliittymiä ja ajojohtoja.

Rakentaminen vilkastuu maalis-huhtikuussa sitä mukaa kun sää lauhtuu. Kylmän talven myötä maa on routaantunut syvältä, mikä voi hieman vaikuttaa töiden suunniteltuihin aloituksiin.

Bussiliikenne kiertoreiteille

Kiintoraidelaattaa ja kiskoja asennetaan tänä vuonna kaikilla työn alla olevilla kaduilla. Esimerkiksi Sammonkadulla tavoitteena on rakentaa radan kiintoraidelaatta valmiiksi koko Sammonkadun pituudelta. Hämeenkadulla työn alla ovat länsipään korttelit Tuulensuusta Keskustorille ja itäpäässä väli Rautatienkatu-Aleksanterinkatu. Hämeensillan ja Keskustorin välillä siirretään vesihuoltolinjaa.

Hämeenkadun länsipään raitiotietöiden vuoksi joukkoliikenne siirtyy 19. maaliskuuta Hämeenkadulla osittain uudelle reitille idästä lännen suuntaan. Bussit alkavat ajaa Raatihuoneen ohitse, Aleksis Kiven katua pitkin Puutarhakadulle, Hämeenpuistoon ja pääkirjasto Metson edestä Pirkankadulle. Lännestä idän suuntaan eli Tuulensuu–Keskustori-välillä bussit ajavat Hämeenkatua.

Myös Hervannassa bussiliikenne kulkee 19. maaliskuuta alkaen kiertotiejärjestelyin Hervannan valtaväylän kautta. Insinöörinkatu suljetaan osin autoliikenteeltä, ja osittain se muuttuu yksisuuntaiseksi. Taksien paikat siirtyvät Duon kauppakeskuksen edustalta Lindforsinkadulle.

Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa työt etenevät kevään aikana siten, että liikenne siirtyy huhti-toukokuussa kulkemaan pohjoista tunnelia länteen ja eteläistä tunnelia itään. Loppukesästä työt siirtyvät eteläiseen tunneliaukkoon ja liikenne kulkee silloin pohjoisaukossa molempiin suuntiin.

Uusia raitiotiesiltoja Hervannan valtaväylän varteen

Kuluvan vuoden aikana rakennetaan raitiotien suurimpia siltoja. Kaikkiaan raitiotiehankkeessa muokataan kahdeksaa nykyistä siltaa ja rakennetaan kahdeksan uutta. Raitiotietä varten rakennettavien uusien siltojen yhteispituus on yli 600 metriä. Puolet silloista eli pääasiassa vanhojen siltojen muokkaukset valmistuivat jo viime vuonna.

Raitiotien osalle 1 rakennetaan useita teknisiä järjestelmiä päällysrakenteen eli kiintoraidelaatan ja kiskojen lisäksi. Tänä vuonna toteutetaan radan sähkönsyöttöön liittyviä järjestelmiä, ohjattaviin vaihteisiin tulevia turvalaitteita sekä katujen liikennevaloja, valaistusta ja raitiotien ajojohtoja.

Ratasähköistyksen osalta on aloitettu sähköliittymien ja sähkönsyöttöasemien rakennustyöt Hervannassa ja Hervannan valtaväylän varrella. Raitiotien ensimmäiselle osalle rakennetaan kymmenen sähkönsyöttöasemaa, jotka sovitetaan nykyiseen katuympäristöön. Itsenäisyydenkadulla sähkönsyöttöasema sijoitetaan katualueen alle.

Kustannuksissa pysytty

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä raitiotien osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus oli 219,018 miljoonaa euroa. Toteutusvaiheen aikana hankkeen sisältö on tarkentunut, ja tavoitekustannus on nyt 232,4 miljoonaa euroa.

Töiden valmiusaste on tällä hetkellä 18 prosenttia ja projektiajasta on käytetty noin neljäsosa. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata kaupungin nettisivuilla.

Raitiotieallianssi on käynnistänyt raitiotien osan 2, (Pyynikintorilta Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen) suunnittelun ja tavoitekustannuksen laskennan. Samalla määritetään tavoitekustannus pistoraiteelle Hiedanrannasta Lielahdenkadulle. Tamperee kaupunginhallitus on asettanut tavoitteeksi, että osan 2 rakentamisesta päätetään viimeistään lokakuussa 2020.

Keskustelua aiheesta

Olen kertakaikkisen väsynyt ”small talkiin”, jonka tarkoitus on vain pitää leukoja liikkeessä – miksi suomalaiset kaipaavat dialogiloikkaa?

Pari viikkoa sitten istuin lentokoneessa matkalla Brysselistä kohti koti-Suomea. Tiistai-illan kone oli tupaten täynnä tärkeää väkeä. Jopa kolme ministeriä oli ahtautunut tavallisen virkamieskansan keskelle. Pohdin, että mikäli kone sakkaisi ilmassa ja mätkähtäisi maahan, Suomessa luultavasti käynnistyisivät hallitusneuvottelut.

Vieressäni istui vilkkaan oloinen keski-ikäinen nainen. Hetken toisiamme mittailtuamme ajauduimme keskusteluun. Pahoittelin aluksi väsymystäni, sillä edellinen kaksi päivää oli kulunut lähes kellon ympäri Brysselin byrokratiaa ihmetellessä. Samaan hengenvetoon totesin, että olen kertakaikkisen väsynyt ”small talkiin”, siis kohteliaaseen puheeseen, jonka tarkoitus on vain pitää leukoja liikkeessä. Nainen hymyili vienosti ja osoitti ilmeellään ymmärtävänsä hyvin, mistä puhuin.

Lentomatka oli siis kaikkea muuta kuin ”small talkia”. Oli kertakaikkisen inspiroivaa puhua ”big talkia” ihmisen kanssa, joka osasi kuunnella ja ruokkia keskustelua taitavilla huomioilla. Uskoisin, että dialogi vei meidät molemmat paremmin ymmärtämään oman ajattelumme juuria ja haastoi laadukkaampaan argumentaatioon. Kaikista asioista ei tarvinnut olla samaa mieltä, mutta pääasia oli, että ymmärsimme, mitä toinen tarkoitti. Siitä hyvässä dialogissa on mielestäni kyse.

Vasta rooleista vapaa vuoropuhelu voi tuoda uusia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tällä viikolla sain käsiini Sitran julkaisun ”Dialogin vuoro”, joka oli kuin teoreettinen tutkielma siitä, mitä lentokoneessa pari viikkoa sitten tapahtui. Sitran pamfletti muistuttaa, että monimutkaisessa maailmassa dialogi on lukutaitoon verrattava kansalaistaito. Jotta saamme digiloikasta parhaan hyödyn irti, yhteiskuntamme tarvitsee dialogiloikkaa. Olennaista on hyvässä dialogissa kyseenalaistaa omia ennakkokäsityksiä ja etsiä luottamukseen perustuvaa ymmärrystä.

Suomalaista yhteiskuntaa on kauan johdettu kovin hierarkisesti. Lähtökohtana on ollut se, että johtajat laativat suuntaviivat, joita kohti edetään ja alaiset toteuttavat johtajien aivoitukset. Tämä malli jättää hyödyntämättä ihmisten monipuolisen kokemusmaailman. Sitran julkaisun mukaan hyvin suunniteltu dialogi voi muuttaa tuon vanhan mallin totaalisesti. Yhteiskunta kehittyy sitä kautta, että ihmiset luopuvat rooleistaan ja ”alistuvat” dialogille. Vasta rooleista vapaa vuoropuhelu voi tuoda uusia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kun Brysselin kone laskeutui, ”big talkia” tuli melkein ikävä.

Miksi me suomalaiset kaipaamme dialogiloikkaa? Pienenä kansakuntana meillä ei ole varaa kadottaa hyviä ideoita. On kapeakatseista ajatella, että vain johtotehtäviin valittujen ihmisten aivoissa syntyy mullistavia ajatuksia. Olennaista on, että parhaat ideat saadaan käyttöön riippumatta siitä, missä ne ovat syntyneet. Dialoginen yhteiskunta ei luota hierarkiaan vaan luovaan kaaokseen.

Dialogiin suostuminen on siis iso yhteiskunnallinen kilpailukykyloikka. Se on lähes poikkeuksetta hyppy tuntemattomaan, jossa vaatteilla tai asemalla ei voi koreilla. Suomalaisen yhteiskunnan todellisen kyvyn uudistua ratkaisee kyky sisäiseen dialogiin. Mikäli siihen on tilaa, yhteiskunta voi hyvin tulevaisuudessakin.

Kun Brysselin kone laskeutui, ”big talkia” tuli melkein ikävä. Mietin, että merkityksetöntä puhetta on tässä maailmassa hämmästyttävän paljon. Merkityksellinen puhe taas on harvassa. Juuri siksi me tarvitsemme dialogiloikkaa!

Keskustelua aiheesta