Haluatko miljonääriksi nousi helmikuussa Nelosen kaikkien aikojen katsotuimmaksi tv-ohjelmaksi

Kuva: Hannu Haapasalo

Nelonen Media kertoo ohittaneensa helmikuussa MTV:n kilpailussa 10–44-vuotiaista katselijoista ensimmäistä kertaa kanavan 19-vuotisessa historiassa. Nelonen Median kanavien katseluosuus oli helmikuussa 37,2 prosenttia ja MTV:n 35,8 prosenttia.

Nelosen mukaan markkinajohtajuuden taustalla ovat sen kotimaiset menestysohjelmat The Voice of Finland, Haluatko miljonääriksi ja Grillit huurussa.

Haluatko miljonääriksi nousi helmikuussa Nelosen kaikkien aikojen katsotuimmaksi tv-ohjelmaksi ohi Vain elämää -sarjan Vesa-Matti Loirin isännöimän jakson, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Nelonen Median kanavia ovat muun muassa Nelonen, Jim, Liv ja Hero. MTV:n kanavia ovat muun muassa MTV3, Sub ja Ava.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

valittu_artikkeli02

Pakkoavioliittojen yleisyys selvitykseen Suomessa – Kansalaisjärjestöt: Vuosittain kymmeniä tapauksia

Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti selvittää oikeusministeriön pyynnöstä avioliittoon pakottamisen esiintymistä ja ilmituloa Suomessa. Pakkoavioliitolla tarkoitetaan yleensä avioliittoa, joka on solmittu vastoin jommankumman puolison suostumusta.

Hankkeen tavoitteena on hankkia tietoa pakkoavioliitosta ilmiönä, minkä avulla voidaan edelleen varmistaa, että viranomaisyhteistyö ja rikosprosessiketju toimivat asianmukaisesti myös avioliittoon pakottamista koskevissa asioissa.

Selvityksessä arvioidaan, kuinka laaja ilmiö Suomessa asuvien henkilöiden avioliittoon pakottaminen on ja millaisia tapaukset ovat. Samoin on selvitettävä muun muassa se, ovatko tapaukset tulleet viranomaisten tietoon, ovatko ne päätyneet esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin sekä miten hyvin ilmiö tunnistetaan lastensuojelussa ja poliisissa.

Avioliittoon pakottaminen on Suomen rikoslain nojalla rangaistavaa ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Teko on rangaistava riippumatta siitä, tapahtuuko pakottaminen Suomessa vai ulkomailla.

Pakkoavioliittojen määristä Suomessa ei ole olemassa virallisia tilastoja. Kansalaisjärjestöt ovat tuoneet esille, että niiden tietoon tulee vuosittain kymmeniä tapauksia, joissa Suomessa asuva henkilö pakotetaan avioliittoon.

Oikeusministeriön tiedossa ei kuitenkaan ole, että avioliittoon pakottamisesta olisi tehty ainakaan merkittäviä määriä rikosilmoituksia. Kuka tahansa voi ilmoittaa rikoksesta poliisille.

Rikoksia saattaa jäädä piiloon eivätkä uhrit ehkä halua raportoida niistä viranomaisille, jotta he eivät joutuisi todistamaan esimerkiksi perheenjäseniään vastaan. Pakkoavioliitot voivat tulla ensi vaiheessa poliisin asemesta myös muiden viranomaisten tai kansalaisjärjestöjen tietoon.

Keskustelua aiheesta

”Muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä” – Alkoholinkäyttö nuorena saattaa olla tiedettyä haitallisempaa

Kuva: Sodapix

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan alkoholin runsas pitkäaikaiskäyttö nuoruudessa muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä.

Nämä havainnot todettiin fyysisesti ja psyykkisesti terveillä nuorilla, jotka käyttivät alkoholia sosiaalisesti normaalilla tavalla eivätkä olleet varsinaisesti päihdehäiriöisiä. Tulokset julkaistiin Addiction Biology -lehdessä.

Nuoret ja alkoholi -hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten runsas nuoruusiän alkoholin käyttö vaikuttaa aivokuoren sähköiseen toimintaan ja ärtyvyyteen.

Seurantatutkimukseen osallistui 27 nuorta aikuista, jotka olivat käyttäneet alkoholia runsaasti nuoruusiästä aikuisuuteen, ja 25 raitista tutkittavaa. Tutkimuksen alkaessa osallistujat olivat 13–18-vuotiaita.

Alkoholin käytön havaittiin olevan yhteydessä merkittäviin muutoksiin sekä sähköisessä että kemiallisessa hermoviestinvälityksessä siitä huolimatta, ettei kukaan tutkittavista täyttänyt päihdehäiriön diagnostisia kriteereitä.

Runsas alkoholin käyttö on erityisen haitallista kehittyville aivoille. Tämän tutkimuksen löydökset haastavat pohtimaan, pitäisikö nuorten päihdehäiriöiden diagnostisia kriteereitä ja hoitoon ohjausta tiukentaa.

Alkoholin käyttö saattaa olla kehittyville aivoille haitallisempaa kuin aiemmin on tiedetty, vaikka nämä haitat eivät näy heti arkielämässä.

Keskustelua aiheesta

Murheellinen joulukuu veti tilastot nousuun – tulipalot vaativat 82 ihmisen hengen 2016

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Tulipalossa kuoli viime vuonna 82 ihmistä, kerrotaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK).

Palokuolemien määrä näytti vielä marraskuussa jäävän edellisvuotta pienemmäksi, mutta joulukuun neljätoista kuolemaa vetivät tilaston nousuun. Kuolleita oli viime vuonna neljä enemmän kuin edellisvuonna.

Keskusjärjestön mukaan heinäkuu oli erityisen positiivinen poikkeus tilastoinnin historiassa. Ensimmäistä kertaa kukaan ei kuollut tulipaloissa kalenterikuun aikana.

SPEKin turvallisuuspäällikön Ilpo Leinon mukaan kaikkiaan paloturvallisuus on muutaman vuoden aikana selvästi parantunut. Leino toteaa, että parantamisen varaa kuitenkin edelleen on, koska suurin osa paloista johtuu ihmisen omasta toiminnasta.

Sekä rakennuspaloja että asuntopaloja oli viime vuonna hienoisesti edellisvuotta enemmän.

Keskustelua aiheesta

”Omistajien käsittämätön rikastuminen on aihe, josta ei haluta puhua — köyhien murjominen on jatkuvasti pop”

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas kirjoittaa blogissaan Oxfam-järjestön eilisestä raportista, jonka mukaan maailman kahdeksan rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin puolet maailman kaikista ihmisistä.

Suokaksen mukaan tämä ei suomalaisia poliitikkoja kiinnosta.

”Omistajien käsittämätön rikastuminen on aihe, josta ei haluta puhua. Syynä voi olla voimattomuus, asia on jo karannut lapasesta. Suurempi syy lienee kuitenkin halu olla suututtamatta rikkaita.”

Suokas sanoo, että köyhien murjominen on sen sijaan jatkuvasti ”pop”.

”Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kirjoittaa laajasti julkaistussa blogissaan neljästä suomalaisesta hölmöydestä, jotka poistamalla saavuttaisimme Ruotsi-tyyppisen onnelan.”

Liittovarapuheenjohtajan mukaan rakentajille yleissitovuuden poisto Vartiaisen mallilla tarkoittaisi yli 50 %:n palkanalennusta.

”Suomen työmailla seikkailee jo nyt kymmeniä tuhansia ulkomaisia reppumiehiä EU:sta. Rajojen avaaminen kehitysmaita myöten tekisi Suomessa asuvien työllistymisen entistä haasteellisemmaksi, kuten nykyään hienosti sanotaan.”

Suokas sanoo vääntäneensä asioista ennenkin Vartiaisen kanssa. Nyt Suokas on tullut johtopäätökseen, jonka mukaan he aidosti näkevät tilanteen eri tavoin.

”Turha etsiä malkaa toisen silmästä. Ihmisten arvomaailmat ovat vain kovasti erilaisia.”

HSL kommentoi paljon porua herättänyttä uudistusta — ”Bussien pysäkkiajat pidentyneet keskimäärin muutamilla sekunneilla”

Kuva: Lehtikuva

HSL:n tutkimusten mukaan enemmistö matkustajista käyttää uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän matkakortinlukijaa ongelmitta. HSL:n mukaan laite on saanut myös moitteita esimerkiksi siksi, että sen on sanottu hidastaneen lipunostoa.

Kun HSL kysyi viime vuoden marraskuussa lähes 550 matkustajan kokemuksia uudesta matkakortinlukijasta, arvolipun osto sujui useimmilta haastatelluilta vaivatta. Vastaajista 74 prosenttia piti lipun hankkimista joko erittäin tai ainakin melko helppona.

Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet siitä, että arvolippu ostetaan uudella lukijalla ei järjestyksessä kuin vanhassa. Arvolipun ostoa uudella lukijalla myös moitittiin monivaiheiseksi, minkä arveltiin hidastaneen lipun ostoa ja matkustamista.

— Bussien pysäkkiajat ovat uusien lukijoitten vuoksi pidentyneet tutkimustemme mukaan keskimäärin muutamilla sekunneilla, hankejohtaja Eero Nikula HSL:stä sanoo.

— Meidän on vielä tutkittava asiaa, ennen kuin voimme varmuudella sanoa, mistä pidennykset johtuvat. Osa viiveistä johtuu lukijalaitteiden teknisistä ongelmista, joita korjaamme. Viiveet hävinnevät, kun kaikki bussit ovat siirtyneet uuteen järjestelmään ja uusi lukija on tullut tutuksi kaikille matkustajille.

HSL toteutti kyselyn busseissa, junissa ja raitiovaunuissa, jotka olivat uuden LIJ-järjestelmän piirissä eli joihin oli jo asennettu uudet lukijat.

HSL myös teetti vuoden vaihteessa sähköpostikyselyn noin 18 000 asiakkaalleen. Vastaajista lähes 80 prosenttia oli käyttänyt uutta kortinlukijaa. Hieman yli puolet uutta lukijaa käyttäneistä osasi mielestään käyttää sitä erittäin hyvin.

— Laitteen käytettävyydessä on ollut ongelmia osalle matkustajista. Käytettävyyttä ovat heikentäneet myös tekniset alkukitkat, joita uuden ja laajan järjestelmän sisäänajossa väistämättä on.

AVAINSANAT