Politiikka

Harkimo: ”En voinut uskoa tätä todeksi” – Keskustan pää-äänenkannattajan pääkirjoitus herätti somen, Jungner veti keskusteluun mukaan jopa etelävaltiolaiset ja orjat

Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Liike Nytin perustajajäsen Harry ”Hjallis” Harkimo närkästyi keskustan pää-äänenkannattaja Suomenamaan pääkirjoitukselle, jossa ruoditaan Harkimon päätöstä äänestää sote-uudistusta vastaan.

”Harkimo on ym­mär­tä­nyt edus­tuk­sel­li­sen de­mok­ra­ti­an pe­ri­aat­teen vää­rin, tai sit­ten hän on vain lap­sel­li­sen si­ni­sil­mäi­nen ja ko­ke­ma­ton – tahi vain lais­ka”, lehden pääkirjoituksessa muun muassa kirjoitetaan.

Kirjoitus viittaa Harkimon sote-päätöksen taustalla vaikuttaneisiin perusteluihin. Harkimo on perustellut päätöstään Liike Nyt:in verkkosivuilla teetetyllä äänestyksellä, jossa Sipilän (kesk.) hallituksen ajama uudistus suoranaisesti lytättiin. Harkimon tiedotteen mukaan äänestykseen otti osaa 4 144 vastaajaa ja heistä 88,5 prosenttia äänesti hallituksen esitystä vastaan.

Pääkirjoituksessa huomautetaan, miten Suomen perustuslaissa kyllä määrätään, että valta kuuluu kansalle ”ja val­ti­o­päi­vil­le ko­koon­tu­nut edus­kun­ta vain edus­taa tätä kan­san val­taa”.

”Mut­ta sa­mal­la kun kan­sa on an­ta­nut val­tan­sa edus­ta­jien­sa käyt­töön, kan­sa on an­ta­nut edus­ta­jal­leen myös vas­tuun. Vas­tuu­ta ei kan­sa­ne­dus­ta­ja voi siir­tää ta­kai­sin kan­sal­le. Ei, hä­nen it­sen­sä on pe­reh­dyt­tä­vä pää­tet­tä­vik­si tu­le­viin asi­oi­hin ja opis­kel­ta­va ne niin hy­vin kuin voi.”

Suomenmaan pääkirjoituksessa tuodaan esiin, miten kansaedustajien pitää tietysti olla yhteydessä äänestäjiinsä.

”Mut­ta käy­tän­nön ky­sy­myk­sis­sä, vaik­ka­pa so­tes­sa, kan­sa­lai­sil­la ei ole mi­tään mah­dol­li­suuk­sia tie­tää riit­tä­väs­ti.”

Lehti korostaa, miten Harkimo on todennut tämän itsekin Ylen haastattelussa. Suomenmaa huomauttaa myös, miten verkkosivuilla tehdyt kyselyt ”ovat epä­var­mim­pia kei­no­ja saa­da kan­sa­lais­ten mie­li­pi­tei­tä esiin” ja miten niitä voidaan manipuoloida helposti.

”Har­ki­mol­la ja kump­pa­neil­la saat­taa ol­la ihan­teel­li­sia aja­tuk­sia liik­keen­sä kans­sa, ja hy­vin he ovat saa­neet mie­li­ku­vi­aan mark­ki­noi­duik­si­kin. De­mok­ra­ti­aa ne ei­vät kui­ten­kaan li­sää, ei­vät­kä pa­ran­na kan­san­val­lan toi­min­taa”, lehti vielä paaluttaa.

Harkimon reaktio oli voimakas.

Harkimon reaktio kirjoitukseen oli voimakas.

– Uskomatonta, hän kommentoi jakaessaan pääkirjoituksen Twitterissä.

– Suomenmaa on keskustan lehti jolla 11 000 levikki. En voinut uskoa tätä todeksi kun luin pääkirjoituksen, hän vielä kirjoitti.

Pääkirjoituksesta on herännyt keskustelua myös toisen Nyt Liikkeen perustajajäsenen, Mikael Jungnerin, julkaisun kautta. Jungner itse tuntui suhtautuvan kirjoitukseen ainakin aluksi enemmänkin huumorilla.

– Legendaarinen pääkirjoitus 😂, Jungner kirjoitti viitaten pääkirjoitukseen.

Tämän jälkeen Jungner vertasi erään keskustelijan esittämää näkemystä äänestäjistä jopa Yhdysvaltojen ”etelävaltiolaisten näkemyksiin orjista 1800-luvulla”.

– ”Ei ne pysty, ei ne osaa, ei ne kykene”. Mikäpä siinä, sinulla on täysi vapaus seurata sokeasti puolueiden viisautta jos se sinut onnelliseksi tekee, Jungner kirjoitti.

Myös esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sekä Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ottivat osaa keskusteluun.

– Kyllä on keskustan hätä suuri ja rima matala näissä pääkirjoituksissa. Henkilöön menevää nälvintää ja myötähävettävän vanhakantaista ja huonoa analyysia, Aalto linjasi.

– Harkimo on niitä harvoja edustajia, jotka ovat puhuneet sotesta asia-argumentein eikä mene ryhmän selän taakse, hän vielä esitti.

Fjäder puolestaan kehotti Liike Nyt:iä ja Jungneria kestämään erilaisia mielipiteitä.

– Mikael, sananvapaus on tärkeä asia. Ymmärsin että Nyt Liike kunnioittaa kaikkia mielipiteitä, ja ”porukka” muodostaa kannat. Kyllä tämäkin pääkirjoitus teidän tulee kestää.

– Kestää? Minähän retwiittasin sen. Ihan helmi, ansaitsee tulla arkistoiduksi, Jungner kuitenkin vakuutti Fjäderille.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 49 Demokraatti
KEVYET TULOKSET - Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa
LIISA JAAKONSAARI- Konkarimeppi kertoo oppineensa ainakin yhden asian -
TARKKA JA LENNON - Kirja-arvioissa muistelmia
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Mikko Salmi

”Perkele, ne jätteet on ajettava Suomesta”
10.12.2018

Luetuimmat


Uusimmat