Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Heinäluoma ja Kari huolissaan Supon valvonnan toteutumisesta – Heinäluoma antaisi tiedusteluvaliokunnalle kaavailtua laajemmat valtuudet

Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari
SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma.

Hallitus on esittämässä Suojelupoliisille ja Puolustusvoimien tiedustelulle merkittäviä uusia toimintaoikeuksia. Ne muuttavat perinteistä kansalaisten viestintäsalaisuutta olennaisesti.

Kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) toteaa, että järjestelmä antaisi mahdollisuuden seurata käytännössä katsoen kaikkea viestintäliikennettä Suomessa ja täältä ulospäin.

– Volyymista antaa kuvan, että Supo pyytää sataa uutta virkaa ja armeijan tiedustelu samalla tavalla 50 henkilöä viestinnän seuraamiseen. Kyseessä ei siis ole mikään ihan pieni juttu.

Hallituksen esityksen mukaan tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta vastaisi uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Parlamentaarisesta valvonnasta puolestaan huolehtisi eduskuntaan perustettava uusi 11-jäseninen tiedusteluvalvontavaliokunta.

Koska tiedustelutoiminnasta on tulossa laajaa, Heinäluoma kysyykin parlamentaarisen valvonnan kattavuuden perään. Supon valvonnasta on keskusteltu Suomessa jo toistakymmentä vuotta.

– Tällä hetkellä sitä valvovat hallintovaliokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta ja perustuslakivaliokunta, mutta valvonta on kaikilla valiokunnilla ollut pahnan pohjimmainen asia. Valvonta ei ole ollut Supon jokapäiväiseen työhön ulottuvaa, Heinäluoma kritisoi.

Heinäluoman mukaan Supon valvontaan liittyvät kysymykset ovat olleet esillä myös puhemiesneuvostossa ja keskustelu jatkuu ensi viikolla.

”Johtaa tehottomuuteen ja päällekkäisyyteen ja hämäriin vastuusuhteisiin.”

Uusia tiedustelulakeja säädettäessä keskeinen kysymys on Heinäluoman mukaan, kuuluuko Supon valvonta tiedusteluvalvontavaliokunnalle vain siltä osin kuin uusi laki tuo Supolle uusia tehtäviä vai kattaako valvonta myös Supon muun toiminnan.

– Hallitus näyttää lähtevän siitä, että parlamentaarinen tiedusteluvalvontavaliokunta suorittaa valvontaa vain uusien tiedustelulakien tuomien tehtävien osalta. Sen sijaan vanhojen Supon tehtävien osalta valvonta pysyisi ennallaan. Näin ollen Supoa seuraisi eduskunnassa käytännössä neljä valiokuntaa.

Heinäluoman mielestä tällainen ratkaisu ei olisi onnistunut.

– Se johtaa tehottomuuteen ja päällekkäisyyteen ja hämäriin vastuusuhteisiin. Nyt pitäisi keskustella siitä, eikö kaikki Supon valvonta pitäisi siirtää yhdelle tiedusteluvaliokunnalle. Eli Supon muu valvonta pitäisi ratkaista kiireellisesti, ettei valvonnasta tule sekasikiötä, joka ei johda kansanvallan kannalta parhaaseen lopputulokseen.

– Ehdotukseni on, että koko Supon valvonta siirretään tiedusteluvaliokunnalle. Valiokunnalla pitää olla täysi tiedonsaantioikeus ilman rajoituksia ja sen pitää pystyä seuraamaan paitsi, mitä tietoja kerätään myös mitä tällä tiedolla tehdään.

”On iso kysymys, että Supon toimintaan säilyy luottamus.”

Heinäluoma korostaa, että Supon toimintaa kohtaan pitää olla laaja parlamentaarinen luottamus.

– On iso kysymys, että Supon toimintaan säilyy luottamus ja ettei sinne tulevaa tietoa käytetä väärin.

Hän painottaa, että eduskunnassa ei ole seurattava vain Supon tiedonkeruuta vaan myös sitä, mitä Supo saamallaan tiedolla tekee.

– Tämä liittyy myös Supon roolinmuutokseen. Kun roolia siirretään poliisitehtävien alueelta tiedustelun alueelle, jossa on lainsäädännöllisesti paljon harmaata, parlamentaarinen valvonta korostuu.

Supon valvonnan riittävyydestä keskustelua on herättänyt myös toinen SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari. Hän on yhtä lailla kiinnostunut siitä, onko valvonta riittävää.

– Supo siirrettiin jokin aika sitten poliisin hallinnasta sisäasiainministeriön poliisiosaston alaisuuteen. Se karkasi jo tällöin kauemmaksi poliisitoiminnasta. Nyt sille esitetään varsin laajoja toimivaltuuksia. Kotimainen tiedusteluorganisaatio vahvistuu. Eduskunnan pitäisi käydä laaja keskustelu siitä, tarvitaanko jokin parlamentaarinen elin valvomaan Supoa, Kari totesi Lännen Medialle.

”Nämä on hyvä tiedostaa, ennen kuin laki valmistuu.”

Karillekaan tiedusteluvaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaliokunta eivät riitä. Hän on kaipaillut tiedustelun valvontaan ”kolmatta pilaria”.

– Supoa koskee laillisuusvalvonta ja kulloinenkin hallitus. Olen istunut pian kahdeksan vuotta valiokunnissa ja huomioni on, ettei valiokunnissa pystytä käsittelemään kaikkia asioita sillä syvyydellä kuin mitä pitäisi. On paljon kaikkein herkintä tietoa, joka on vain valiokuntien puheenjohtajiston saatavilla. Valiokuntien työskentelyä leimaa tietty sensitiivisyys. Niillä on pikemminkin yleisvalvojan rooli, Kari sanoi Lännen Medialle.

Demokraatille hän korostaa, että parlamentin ja Supon välille on saatava toimiva yhteys ja parlamentille lisää ymmärrystä Supon tehtävistä.

– Maailmalla on erilaisia sovelluksia, miten parlamentin puolelta saadaan aikaan jatkuvuus, joka mahdollistaa yli hallituskausien menevän pitkäjänteisen suunnittelun. Uskon, että Suomessa tähän voidaan löytää toimiva malli. Nämä on hyvä tiedostaa, ennen kuin laki valmistuu. Jos jotakin ikävää tapahtuu luottamuksen osalta esimerkiksi Supon ja parlamentin välillä, sen perään kyllä huudetaan, että miksei parlamenttia ole syvällisemmin informoitu, Kari huolehtii.

”Tärkeintä on, että tavoite Supon valvonnon lisäämisestä toteutuu.”

Kari haluaa luoda painetta siihen, että mikäli valiokuntamalli päätetään perustaa, valiokunta ei jäisi pelkän unilukkarin rooliin.

– Valiokuntaan pitää pystyä antamaan syvin tieto vaarantamatta viranomaisten ja politiikan välistä tehtävänjakoa. Jos eduskunta ei usko, että tiedusteluvaliokunta saa Suposta riittävästi tietoa valvoakseen sitä, pidän tarpeellisena, että eduskunta pohtii, millä tavalla asia on hoidettavissa.

Kari ei halua määritellä tarkasti, mitä hän valvonnan kolmannella pilarilla tarkoittaa. Hänen mukaansa malleja on monia. Karin mukaan se, että tiedusteluvaliokunta saa valvottavakseen kaiken Supon toiminnan on onnistuessaan hyvä malli.

Kari kuitenkin pohdiskelee, onko 11-jäseninen valiokunta liian suuri luottamuksellisimman tiedon jakamiseen. Yhtenä vaihtoehtona hänen mukaansa voisi olla myös tiedusteluvaliokunnan oman pienemmän jaoston perustaminen valiokunnan yhteyteen. Se voisi varmistaa Supon parlamentaarisen seurannan turvallisuuden kannalta herkimmissäkin asioissa.

– Minulle tärkeintä on, että tavoite Supon valvonnon lisäämisestä sen saadessa lisää valtaoikeuksia toteutuu. Se, mikä malli valitaan, on sinänsä toisarvoista.

”Tulossa raskassarjalainen valiokunta.”

Hallitus esittää, että tiedusteluvalvontavaliokuntaan tulisi 11 jäsenen edustus. Kari pitää jäsenmäärää sopivana siinä mielessä, että se mahdollistaa eri puolueiden edustuksen.

– Mitä sensitiivisempää tietoa, sen korkeammalle tiedusteluvalvontavaliokunta valiokunnan hierarkiassa nousee. Tason määrittelee eduskunta. En mihinkään temppelinharjalle tätä valiokuntaa haluaisi etukäteen asettaa parlamentaarisessa järjestyksessä – valiokunta valiokuntien joukossa, Kari toteaa.

Eero Heinäluoma toteaa jo tässä vaiheesssa, että statukseltaan siitä on tulossa raskassarjalainen valiokunta. Heinäluoman mukaan sen takaa jo se, että valiokunnasta tulee perustuslakiin määräykset.

Kari pitää selvänä, että valiokunnan kokoonpanoon ja rooliin liittyy poikkkeuksellisen suurta mielenkiintoia.

– Ei ylipäänsä ole tavallista, että uusia valiokuntia perustetaan.

Perintö- ja lahjaverosta ei haluta luopua rysäyksellä – SDP:n Harakka: ”Markkinatalouden kannalta paras vero”

Perintö- ja lahjaverosta luopuminen kertaheitolla ei ole keskustan ja kokoomuksen mielestä realistista tässä taloustilanteessa. Molemmat suuret hallituspuolueet tosin mielellään edelleen keventäisivät veroa.

Perintö- ja lahjaverosta luopumista ajava kansalaisaloite on pian saamassa 50 000 kannatusilmoitusta ja etenemässä siten eduskuntaan. Hallitus ennakoi tämän vuoden budjetissa veron tuotoksi 720 miljoonaa euroa.

Näin suurta summaa olisi vaikea saada kasaan muilla korvaavilla veroilla, myöntää kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen.

– Kokoomuksen linjaus on, että perintöverosta pitäisi päästä vaiheittain eroon pitkällä aikavälillä, Jokinen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että hallituksen painopiste on työn ja eläkkeiden verotuksen keventäminen, jota kokoomus haluaa edelleen jatkaa.

Keskustan ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen tyrmää myös verosta kertaheitolla luopumisen. Hänen mukaansa on mahdollista, että yksi keskustan tavoite eduskuntavaaleissa on perintöveron keventäminen.

– Moni kokee perintöveron epäoikeudenmukaiseksi, ymmärrettävästikin, Kaikkonen sanoo.

Nykyhallitus on keventänyt perintö- ja lahjaveron prosentteja kautta linjan, kun taas viime vaalikaudella verotusta kiristettiin.

”Kokonaan poistaminen ei perusteltua” 

Taloustieteilijöiden mielestä perintövero ei ole haitallisimpien verojen joukossa ja siksi he eivät ole innokkaita poistamaan sitä. Vuonna 2015 joukko tunnettuja taloustieteen professoreita ja muita ekonomisteja vetosi silloiseen hallitukseen perintö- ja lahjaveron säilyttämisen puolesta. Tuolloin keskusta ja kokoomus pohtivat verosta luopumista.

– Talouspolitiikan arviointineuvosto on ottanut kantaa, että perintövero on suhteellisen hyvä vero, eikä ainakaan sen kokonaan poistaminen olisi perusteltua. Se tuottaa tällä hetkellä aika paljon verotuloja ja sen korvaaminen muilla veroilla saattaisi olla haitallisempaa, sanoo Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Kärkkäisen mukaan jokainen hallitus tasapainottelee sopivan perintöveroprosentin kanssa.

– Nykyään on – jos ajatellaan suurinta osaa perinnön saajista – jo rintaperillisille ja lähiomaisille kevennyksiä. Toki joudutaan maksamaan veroja, mutta perinnön täytyy olla tosi iso, jotta puhutaan isoista summista.

Suurin oppositiopuolue SDP on taloustieteilijöiden kanssa samaa mieltä, eikä suurin surminkaan halua poistaa veroa.

– Perintö- ja lahjavero on markkinatalouden kannalta paras vero, perustelee SDP:n Timo Harakka, joka on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ryhmävastaava.

Harakka uskoo perintöveron tuoton vain kasvavan väestön ikääntyessä.

STT–SANNA NIKULA

AVAINSANAT

Mikä meno, ex-ministeri Susanna Huovinen? – ”Urho Kekkonen oli kova hiihtomies”

Kuva: Nora Vilva
Kansanedustaja Susanna Huovisen voimaeläin on merikotka. Tällä kertaa sellainen löytyi Mongolian arolta.

Kevätkautta mennään, mikä on meno kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.)?

– Olen valolla käyvä ihminen. On ollut tärkeää, että valon määrä on lisääntynyt. Polaaripyörteen aikana olen käynyt paljon liikkumassa, kuten yleensäkin. Olen etenkin hiihtänyt jäällä, tietenkin perinteisellä tyylillä. Siellä ei tarvitse edes huutaa ”havuja perkele” kun suksi luistaa, Huovinen lausahtaa siteeraten Marjo Matikaista.

Kenen historiallisen henkilön kanssa haluaisit päästä hiihtämään?

– No Urho Kekkosen tietysti. Hänhän oli kova hiihtomies, en ole kuitenkaan varma kävisikö minulle kylmät hänen perässään varsinkin mäkisessä maastossa. Haluaisin puhua hänen kanssaan tietysti myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta myös urheilupolitiikasta.

Mikä on Jyväskylässä parasta, jos Mauri Pekkarista ei saa sanoa?

– *Naurua* Koti. Ja omat läheiset. Olemme mieheni kanssa tasa-arvon kannattajia, päälliköimme siis tasa-arvoisesti!

Omaat taustan pituushypyssä. Kuinka monen kepu-edustajan yli hyppäisit?

– Mielelläni aika monen, mutta en ole varma mihin nykyiset lihasvoimat riittäisivät. Henkisesti tietenkin koen, että me sosialidemokraatit kykenemme hyppimään monen keskustalaisen yli. Ja hypimmekin.

Harva tietää, että olet ministerinä laittanut liikkeelle Helsinki-lentokenttä junaradan. Joko tästä uskaltaa Keski-Suomessa puhua?

– No joo, ehkä niitä keskusteluja pitää uskaltaa käydä. Ajan mielellään junalla lentokentälle, mutta ajan hyvin mielelläni myös Lusi-Vaajakoski-maantietä Jyväskylään. Siinö voin myös nähdä oman ”kädenjälkeni”. Ministerinä pitää peilata asioita myös valtakunnallisesti, sen lisäksi että katsoo vain kotimaakuntaa. Mutta ehkä joku on kenttäradasta kiitollinen, vaikka Mauri ei ehkä vielä ymmärräkään, hän toteaa nauraen.

Mites tämä sote. Saadaanko uudistusta koskaan tehtyä?

– Minun ihana rakas lempilapseni sote… Se oli hyvin iso ja rankka prosessi viime kaudella. En varmaan pääse siitä irti koskaan, enkä edes tiedä pitäisikö. Mutta kyllä sen on pakko valmistua, Suomi tarvitsee uudistusta, mutta ei mitä tahansa. Hallitus on hukannut alkuperäiset tavoitteet, sitä suren.

Mikä on poliittinen voimaeläimesi?

– Se on merikotka. Suomalainen upea eläin, joita on aivan liian vähän. Kuvastaa minulle, että paitsi ihmisestä, niin myös luonnon monimuotoisuudesta tulee pitää huolta. Olen myös itse entinen ”nuori kotka”. Lisäksi politiikassa on hyvä välillä nousta asioiden yläpuolelle ja huomata, mikä elämässä on oikeasti tärkeintä.

Demokraatti selvittää Mikä meno? -haastatteluilla kentän kuulumisia. Tarkoituksena on raottaa rennolla ja humoristisella otteella persoonien työnaamiota ja löytää vaikuttajien sisäinen velmuilija.

Tuomioja pettyi Ruotsin sosialidemokraatteihin: ”On ikävää todeta, että…”

Kansanedustaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.).

SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja suree Facebook-sivuillaan suomen kielen huonoa asemaa Ruotsissa.

Tuomioja viitannee eilen puhuttaneeseen Helsingin Sanomien artikkeliin, joka käsitteli monin surullisin esimerkein vähemmistökielten kuten suomen huonoa ja yhä huononevaa asemaa länsinaapurissamme.

– On harmillista miten Ruotsissa ei edelleenkään haluta riittävästi turvata suomalaisen kielivähemmistön oikeuksia. Kun sosialidemokraateille Suomessa on aina ollut tärkeätä toimia ruotsinkielisen vähemmistömme oikeuksien kunnioittamiseksi, on ikävää todeta että ruotsalaiset toverimme eivät ole osoittaneet samanlaista sitoutumista sikäläisten vähemmistökielien turvaamiseen, Tuomioja toteaa.

– Ja ettei siitä kenenkään tarvitse huomauttaa, olemme me sosialidemokraatit Suomessa toki monissa asioissa tehneet omia virheitämme, myös esim. saamelaisten oikeuksien kunnioittamisessa, Tuomioja päättää Facebook-päivityksensä.

Keskustelua aiheesta

”Siinä mitataan se, onko kokoomuksesta sivistyspuolueena enää mitään jäljellä” – Lindtman Grahn-Laasoselle: Selvitykset seis ja toimiin

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puhumassa eduskunnassa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii kokoomuslaista opetusministeriä Sanni Grahn-Laasosta tuomaan esityksen toisen asteen maksuttomuudesta jo hallituksen kevään kehysriiheen.

– Siinä mitataan se, onko kokoomuksesta sivistyspuolueena enää mitään jäljellä kaikkien koulutusleikkauksien jälkeen, Lindtman summaa Facebookissa.

Lindtman toteaa, että toisen asteen maksuttomuus on tällä hetkellä erityisesti kokoomuksen käsissä, joka on vastustanut oppivelvollisuuden pidentämistä ideologisista syistä.

– Satavuotiaan Suomen menestystarina on perustunut sille ajatukselle, että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Sen on mahdollistanut suomalainen peruskoulu ja osaamistason nousu. Meillä on valtava määrä tutkittua tietoa siitä, että pelkkä peruskoulu ei enää riitä tulevaisuudessa, eikä riitä tälläkään hetkellä työelämässä.

Lindtman muistuttaa, että toisen asteen koulutuksen oppimateriaalien korkeaksi karannut hinta estää tuhansia nuoria suorittamasta toisen asteen koulutusta loppuun. Jopa puolet lukion tai amiksen keskeyttäneistä nimeää rahanpuutteen yhdeksi syyksi.

– Emme yhteiskuntana voi lähteä siitä, että näiden nuorten ensimmäinen osoite on sosiaalitoimisto. Kenenkään ei pitäisi joutua sosiaalitoimistoon koulukirjojen takia, Lindtman sanoo ja viittaa Grahn-Laasosen aiempiin lausuntoihin.

Ministeri Sanni Grahn-Laasoselta kysyttiin hiljattain Ylen Aamu-tv:ssä, millaisen neuvon hän antaa henkilölle, joka on tilanteessa, ettei ole varaa ostaa kirjoja.

– Siinä tilanteessa tietysti sosiaalitoimi on se ensimmäinen osoite, Grahn-Laasonen vastasi.

Lindtman on aiemmin hämmästellyt eduskunnassa lausuntoa todella kovaksi ja ylimieliseksi niille toisen asteen opiskelijoille, jotka tuskailevat rahan kanssa.

– Suomessa on 100 000 alle 30-vuotiasta ilman toisen asteen tutkintoa. Heistä vain neljä kymmenestä on työelämässä. Nämä faktat osoittavat, ettei Suomella ole varaa olla tekemättä tulevaisuuden kannalta merkittävää uudistusta eli oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta, Lindtman toteaa.

Hän sanoo myös, että on hienoa, kun kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta tulee eduskunnan käsiteltäväksi.

– Tämän pitäisi herättää myös Sipilän (kesk.) hallitus ymmärtämään tosiasiat.

– Asiantuntijat, VATT, talouspolitiikan arviointineuvosto ja opettajien ammattijärjestö OAJ ovat kaikki päätyneet samaan analyysiin kuin SDP: oppivelvollisuutta kannattaa pidentää, toisesta asteesta on tehtävä maksuton, Lindtman painottaa.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt selvityksen toisen asteen maksuttomuudesta.

– Ministeri Grahn-Laasoselle minulla on selvä viesti: Selvitykset on jo tehty. Tässä ei enää kaivata lisää selvityksiä vaan päätöksiä, Lindtman sanoo.

”Apteekkilupa on kuin rahanpainolupa” – kokoomusedustaja haluaa kilpailua apteekkialalle

Kuva: Anna-Liisa Blomberg

Kun kaupan aukioloajat on vapautettu ja alkoholilaki uudistettu, on kansanedustaja Jaana Pelkosen (kok.) mielestä aika siirtää katseet apteekkeihin. Pelkonen haluaa avata alan kilpailulle ja luopua apteekkilupien tarveharkinnasta.

– Apteekkitoiminta Suomessa on tällä hetkellä hyvin voimakkaasti säänneltyä, ja apteekit ovat oikeastaan paikallisia monopoleja. Siksi apteekkilupa onkin käytännössä sama kuin rahanpainolupa. Lupien tarveharkinnasta hyötyy vain se, joka on joskus onnistunut saamaan luvan, Pelkonen sanoo tiedotteessaan.

Pelkonen muistuttaa, että nyt Lääkekealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päättää, kuinka monta apteekkia maassa toimii, missä ne sijaitsevat ja kuka niitä saa pitää.

– Apteekkien lukumäärän keinotekoinen rajoittaminen ei ole tätä päivää. Lupa pitäisi myöntää kaikille, jotka täyttävät apteekkitoimiluvan edellytykset, Pelkonen sanoo.

Pelkonen huomauttaa, että nyt hinnat on säädetty samoiksi koko maassa, eikä kilpailua juuri ole. Pelkonen viittaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvitykseen, jonka mukaan muissa Pohjoismaissa itsehoitolääkkeiden hinnat ovat kaupan vapautumisen ja kilpailun lisääntymisen jälkeen laskeneet noin 10-20 prosenttia.

– Apteekkien välinen kilpailu johtaisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä lääkkeiden hintatason laskemiseen, Pelkonen sanoo.

 

Keskustelua aiheesta