Heinäluoma muistuttaa sotessa piilevästä isosta pommista: Voi sisältää peruuttamattoman riskin

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) luonnehtii perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa eräin osin tyrmääväksi hallituksen sote-hankkeen toteutustavalle.

– Vaikka itse sote-uudistusta pidetään tarpeellisena, tähän on sotkettu mukaan piirteitä, jotka nyt ovat osoittautuneet perustuslain vastaisiksi. Näihin kuuluu muun muassa yhtiöittämispakko, josta siis täytyy luopua.

– Samalla perustuslakivaliokunta on tehnyt sen aika järisyttävän havainnon, että kiire saattaa vaarantaa jopa koko perusterveydenhoitojärjestelmän toimivuuden ja sitä kautta kansalaisten perusoikeuksia.

Heinäluoma toteaa lausunnon olevan poikkeuksellisen kriittinen. Uudistuksessa on sekä paljon lakiesityksiä että kohtia, jotka ovat ristiriidassa perustuslain kanssa. Tärkeätä on kuitenkin se, että valiokunnan lausunto on yksimielinen.

– Se on selvä osoitus siitä, että ongelmat ovat todellisia ja objektiivisia ja nyt ne täytyy korjata. Tämä laittaa hallituksen piirrustuksia suurelta osin uusiksi ja pakottaa hallitusta tekemään uuden valmistelun niin sanotussa valinnanvapauslainsäädännössä, Heinäluoma summaa.

Heinäluoma nostaa ison riskin keskusteluun: ”Erittäin vaikea peruuttaa”.

Jo eilen valmistui tarkastusvaliokunnan valinnanvapauslakia koskeva mietintö. Heinäluoma on valiokunnan puheenjohtaja. Myös tarkastusvaliokunnan mietintö on erittäin kriittinen. Siinä käydään lävitse, millaisia riskejä valtiontaloudelle ja tuleville maakunnille voi olla, jos sote-järjestelmä vietäisiin markkinoille. Käytännössä nimittäin markkinoille meno ei ole peruutettavissa.

– Eli jos osoittautuu, että valittu malli on kallis ja johtaa korkeisiin kustannuksiin tai palveluongelmiin, sitä on erittäin vaikea peruuttaa. Tämä johtaa siitä, että tarkastusvaliokunnan kuulemisissa kävi ilmi se, että yksityisille toimijoille, sekä kansainvälisille että kotimaisille, syntyy korvausvaademahdollisuus olosuhteissa, joissa heidän bisnes lopetetaan. Tämä koskee sekä korvausmahdollisuutta tehtyihin investointeihin että myös vuosikymmenten ajalta saamatta jääviin tuottoihin.

Heinäluoma toteaakin, että tätä puolta ei ole riittävästi tähän mennessä avattu keskusteluissa.

– Tarkastusvaliokunnan kuulemisissa ensimmäistä kertaa tätä riskiä käytiin lävitse.

– Samaten perustuslakivaliokunnan arvio on, että luvattuja kolmen miljardin säästöjä ei ole tällä tietoa lähivuosina näköpiirissä. Todennäköisempää on, että kustannukset tulevat kasvamaan eli tässä hankkeessa on huomattavia heikkouksia sekä erittäin raskaan perustuslakivaliokunnan yksimielisen kannanoton pohjalta että myös tarkastusvaliokunnan nimenomaan taloudellisiin riskeihin liittyvän arvioinnin pohjalta. Laittaa aika lailla miettimään asioita uusiksi, Heinäluoma sanoo.

Hänellä onkin hallitukselle toive.

– Toivon, että tämä tuo vähän lisää nöyryyttä valmisteluun ja luovutaan yrityksistä väkisin runnoa lävitse isoja asioita, jotka ovat ihan ratkaisevia ihmisten perusoikeuksien ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta.

”Aikataulu pitäisi kokonaisuudessaan arvoida uusiksi.”

Heinäluoman mukaan sote- ja maakunta-aikatauluja pitää nyt miettiä uusiksi.

– Ainut järkevä päätös mielestäni olisi, että nyt aikataulu mietittäisiin uusiksi ja otettaisiin voimaantuloon lisää aikaa ja porrastusta. Sitä kaikki asiantuntijat, myös perustuslakiasintuntijat, ovat toivoneet. Tekemällä vaiheittain ehditään korjaamaan virheitä ja riskit pysyvät paremmin halllinassa. Kyllä se silloin mielestäni tarkoittaa myös sitä, että pitäisi arvioida tammikuun maakuntavaalien ajankohta-asia uusiksi.

Heinäluoman mukaan hallituksen pitäisi nyt nopeasti tehdä tilannearvio.

– Täällä tähän mennessä lausuttu näyttää puoltavan sitä, että aikataulu pitäisi kokonaisuudessaan arvioida uusiksi myös maakuntavaalien osalta, Heinäluoma sanoi Demokraatille perustuslakivaliokunnan lausunnon julkistamisen yhteydessä.

– Tässä täytyy nyt toimia, että hallitus toimii vastuullisella tavalla ja tekee arvion irrallaan puoluepoliittisista näkökohdista. Työtyylin täytyy muuttua. Täytyy lähteä siitä, että katsotaan oikeutettua kritiikkiä asiallisella tavalla ja ollaan valmiita ottamaan se huomioon. Sen täytyy nyt koskea myös aikataulua.

Valiokuntalausunnot tarkoittavat käytännössä sitä, että hallitus joutuu nyt valmistelemaan valinnanvapauslakia uusiksi. Myös maakuntalakiin ja eräisiin muihin lakeihin pitää tehdä muutoksia.

– Kun nämä kaikki päätökset nyt siirtyvät syksyyn, kysymys kuuluu, että onko mitään järkeä yrittää kuukaudessa runnoa uusia muutoksia. Eikö olisi nyt parempi miettiä tämä rauhassa. Kansalaisten kannaltahan ei tapahdu mitään vaurioita, jos voimaantulo lykkääntyy vaikkapa vuodella tai kahdella, Heinäluoma toteaa.

Lue tarkastusvaliokunnan mietintö tästä linkistä:

Näin tarkastusvaliokunta muun muassa lausuu:

”Valiokunta pitää tarkastusviraston tavoin sote -uudistuksen kolmen miljardin euron kustannussäästötavoitetta suuruudeltaan ja aikataulultaan erittäin kunnianhimoisena. Se tarkoittaa yli kymmenen prosentin säästöä sote-palvelujen tuottamiseen käytettävistä menoista nykytasoon verrattuna. Riskinä on myös, että kustannusten hillitseminen valtion talousohjauksen keinoin voi supistaa palveluvalikoimaa tai palvelutasoa. Hallituksen esityksen mukaan menojen kasvua hillitsevien toimien odotetaan realisoituvan vasta useiden vuosien kuluttua. Näitä toimenpiteitä ovat mm. kalliiden laitospalvelujen vähentäminen, perustason palvelujen tuottavuuden kasvattaminen, kalliissa erikoistuneissa terveyspalveluissa laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä resurssitarpeen vähentäminen koko järjestelmässä digitalisaation ja sähköisten palvelujen avulla. Asiantuntijakuulemisen mukaan säästöjä ei ole voitu valmisteluvaiheessa varmuudella todentaa.”

”Johtopäätöksenään saatujen selvitysten perusteella valiokunta toteaa, että valtion taloudellinen riski näyttää muodostuvan siitä, jos lainsäätäjä tulevaisuudessa haluaisi palauttaa jo kertaalleen yksityistetyt palvelut julkisen tahon tuotettaviksi. Tällöin valtio/maakunnat joutuvat varautumaan maksamaan korvauksia niin kotimaisille kuin ulkomaisille yksityisille toimijoille. Epätietoisuus korvausten määrästä tai pelko huomattavista korvauksista voi tosiasiallisesti johtaa siihen, että markkinoiden avaaminen jää pysyväksi.”

Ylen kysely: Alkoholilaista tulee jännitysnäytelmä – nelosoluen kauppamyynti repii ryhmiä

Kuva: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kansanedustajat äänestävät alkoholilakipaketista marraskuussa. Ylen kyselyn perusteella eduskunnassa on odotettavissa jännitysnäytelmä.

Puolet sen tavoittamasta 128 kansanedustajasta kannattaa nelosoluitten ja muiden vahvempien alkoholijuomien tuomista ruokakauppoihin, kioskeihin ja huoltamoille, joka kuuluu kiistanalaisimpiin lain ehdotuksiin.

Nykyään ruokakaupoista saa korkeintaan 4,7 prosentin vahvuisia alkoholijuomia, hallitus olisi nostamassa rajaa 5,5 prosenttiin.

Hallituspuolueet ovat antaneet Ylen mukaan edustajilleen vapauden äänestää asiassa omantuntonsa mukaan, joten opposition yhtenäinen vastustus voisi kaataa alkuperäisen esityksen.

Ylen kyselyyn vastanneista 128 edustajasta 53 kannattaa hallituksen esitystä nykyistä vahvempien juomien tuomisesta kauppoihin, 47 vastustaa ja 28 ei vielä halua tai osaa määritellä kantaansa.

Eduskuntaryhmien yhtenäisyys vaihtelee suuresti kyselyssä. Kokoomukselta, SDP:ltä, sinisiltä, vihreiltä ja kristillisdemokraateilta löytyvät yhtenäisimmät eduskuntaryhmät.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kokoomuslaiset (vastanneita 24), siniset (10) ja perussuomalaiset (14) kannattavat nykyistä vahvempien juomien tuomista ruokakauppoihin. SDP:ssä (18), vihreissä (10) ja kristillisdemokraateissa (5) muutoksen vastustus on suurinta.

Kun kulutus kasvaa, niin se lisää haittoja.

Kyselyyn vastanneista 18 demarista 14 vastustaa esitystä, kaksi on epävarmoja kannastaan ja kaksi antoi tukensa esitykselle. Yksi muutoksen vastustajista on demarikansanedustaja Joona Räsänen.

– On tutkittu, että kun alkoholin saatavuutta lisätään, niin se lisää myös kulutusta. Kun kulutus kasvaa, niin se lisää haittoja. Kun haitat kasvavat, niin se lisää kustannuksia, hän perustelee Ylellä.

Räsänen viittaa asiantuntija-arvioihin, joiden mukaan ehdotus lisäisi sekä sosiaali- ja terveys- että poliisimenoja kymmenillä miljoonilla euroilla vuosittain. Demareiden lähes yhtenäisen vastustuksen ehdotukselle Räsänen arvioi johtuvan asiantuntijalausunnoista.

– Pitkin matkaa sosialidemokraatit ovat sanoneet, että tässä kannattaisi ottaa asiantuntijoiden neuvot huomioon. Ja sitä hallitus ei ole nyt tehnyt.

Demarit käyvät valiokuntakäsittelyn jälkeen keskenään alkoholilain uudistusta läpi.

”Kokoomuksen härski vedätys on tuhoamassa palvelut” – SDP:n Rinne vetoaa vakavasti Sipilään

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on lukenut tarkkaan hallituksen esityksen sote-uudistuksen valinnanvapaudesta.

– Valinnanvapaus on kaunis sana, mutta hallitus peittää sen alle todella karmean tulevaisuuden, hän varoittaa Facebookissa.

Rinne pelkää, että ”uudistus” tulee johtamaan siihen, että veronmaksajat saavat entistä paljon kalliimman järjestelmän. Lisäksi asiakasmaksut nousevat merkittävästi ja ihmisten saamat palvelut vähenevät pitkällä aikavälillä, kun palvelut pirstaloituvat.

Rinne on erityisen pöyristynyt, että jopa neuvolat pistetään markkinoille tuottamaan voittoa yrityksille.

– Meidän maksamamme verot pitää käyttää tehokkaasti tuottamaan ihmisille laadukkaita ja saatavissa olevia palveluita. Emme me veroja maksa siksi, että jotkut niillä rikastuvat.

SDP:n puheenjohtaja muistuttaa perusasioista: Ihmisten pitää päästä lääkäriin ja ikäihmisillä on oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoivaan.

– Kokoomuksen härski vedätys on tuhoamassa ihmisille tärkeät palvelut. Pääministeri Sipilä, älkää alistuko kokoomuksen tahtoon, Rinne vetoaa Juha Sipilään (kesk.).

 

”Ei osata mitään, opiskelijat jätetään oman onnensa nojaan” – amis-koulutuksesta annettu yksipuolinen kuva

Kuva: lehtikuva / sari gustafsson

Ammatillisesta koulutuksesta on luotu liian yksipuolinen kuva, kuusi järjestöä harmittelee. Ne myös kritisoivat mediaa siitä, että se keskittyy enimmäkseen yksittäisiin epäonnistumisiin.

– Ammatillinen koulutus uudistuu. Muutos on mittava, ja huolenaiheita riittää. Etenkin, kun samaan aikaan oppilaitokset ovat myös suurten rahoitusleikkausten kohteena.

– Väitteet siitä, että ammatillisessa koulutuksessa ei tarvitse osata mitään tai että opiskelijat jätetään oman onnensa nojaan, eivät pidä paikkaansa, Sivistystyönantajat, Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke, Suomen yrittäjät, Suomen ammattiin opiskelevien Liitto Sakki ja Suomen opiskelija-Allianssi Osku painottavat.

Niiden mielestä koulutusvalintoja tekevien nuorten, aikuisten ja ammatillista osaamista tarvitsevien yritysten kannalta on tärkeää tuoda esiin muitakin näkökulmia.

– Yritykset ja elinkeinoelämä ovat osallistuneet pitkäjänteisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, muun muassa osaamisen arviointiin, tutkintojen kehittämiseen ja ammatillisen koulutuksen uudistamiseen.

Ammatillisen koulutuksen ongelmia ei pidä sivuuttaa, mutta…

Amisbarometrin (2015) mukaan taas 80 prosenttia opiskelijoista pitää opiskelusta ammatillisessa oppilaitoksessa ja 75 prosenttia pitää opetusta enimmäkseen hyvänä. Heillä oli selkeä suunnitelma kohti työelämää. Suomalaiset nuoret ovat myös vuodesta toiseen kärkisijoilla kansainvälisissä ammattitaitokisoissa.

– Ammatillisen koulutuksen ongelmia ei pidä sivuuttaa, mutta julkisessa keskustelussa on myös muistettava, että oppilaitokset kehittävät jatkuvasti ratkaisuja. Esimerkkinä voidaan mainita erilaiset toimintamallit, joiden avulla enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat valmistuvat ja työllistyvät, järjestöt muistuttavat.

Keskustelussa on jäänyt sivuraiteille järjestöjen mielestä myös se tosiasia, että kaksi kolmasosaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia. Joka vuosi kymmenet tuhannet työntekijät, työttömät ja yrittäjät pitävät yllä osaamistaan koulutuksen avulla.

– Työelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa ja opiskelijat osaamista, joka mahdollistaa työllistymisen. Ammatillisen koulutuksen laatu, arvostus ja vetovoima eivät parane sillä, että koulutusta koskevasta uutisoinnista puuttuu faktojen toinen puoli, järjestöt korostavat.

Väyrynen syyttää Niinistöä lähes kaikesta: ”Maamme itsenäisyys on vakavasti uhattuna”

Kuva: LEHTIKUVA / HANNU RAINAMO

Europarlamentaarikko, Suomen presidentiksi halajava Paavo Väyrynen harmittelee, että hänen viime viikolla julkaisemansa kirja jäi ”harmillisesti muun julkisuuden varjoon”. Suomen linja 2017 kertoo Sauli Niinistön (kuvassa) toiminnasta tasavallan presidenttinä.

– Jokaisen Suomen tulevaisuudesta vastuuta kantavan olisi hyvä siihen perehtyä, Väyrynen kehottaa Uuden Suomen puheenvuorossaan.

Kirja osoittaa Väyrysen mukaan , että Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlinnan keskellä maamme itsenäisyys ja puolueettomuus ovat vakavasti uhattuina.

– Pahinta on, että Sauli Niinistön johdolla Suomea on viety liittoutumispolitiikan tielle.

Hän arvioi, että Sauli Niinistö on toiminut kuuden vuoden takaisten vaalilupaustensa mukaisesti: ”EU:n yhteistä puolustusta pyritään kehittämään niin pitkälle kuin suinkin mahdollista ja jos tätä kautta ei päästä riittävän pitkälle, liitytään Natoon. Niinistö on antanut vahvan tuen jopa EU:n yhteisen armeijan muodostamiselle”.

Väyrynen näkee Niinistön toimissa salavihkaisuutta:

– Niinistö näyttää edistävän Suomen sotilaallista liittoutumista samaan tapaan kuin hän on ajanut maamme jäsenyyttä euroalueessa – hivuttamalla ja todelliset tarkoitusperät kätkien.

Niin olisi käynyt Suomessakin, jos kansa olisi saanut asian ratkaista.

Hän ihmettelee Niinistön toimia myös valtiovarainministerinä vuonna 1997.

– Päätös liittymisestä euroalueeseen tehtiin perustuslain vastaisesti. Asiasta ei järjestetty kansanäänestystä, eikä eduskunnalle annettu edes lakiehdotusta, vaan ainoastaan tiedonanto. Ruotsissa ja Tanskassa kansanäänestys järjestettiin, ja molemmissa maissa jäsenyys tuli hylätyksi. Niin olisi käynyt Suomessakin, jos kansa olisi saanut asian ratkaista.

Väyrynen näkee myös ilmeisenä, että istuva presidentti puuttui viime kesäkuussa hallituspolitiikkaan ensi sijassa edistääkseen Suomen mukanaoloa, kun euroaluetta ryhdytään viemään yhteisvastuullisen liittovaltion suuntaan.

– Tukemalla kokoomuksen pyrkimyksiä syrjäyttää Jussi Halla-ahon johtamat perussuomalaiset hallituspolitiikasta Niinistö avasi tietä Suomen taloudellisen ja lopulta myös valtiollisen itsenäisyyden kaventamiselle.

Väyrynen pistää Niinistön ”mieskohtaiselle vastuulle” sen, että Suomi ei syksyllä 2015 palauttanut Itävallan ja Saksan tapaan osittaisia rajatarkastuksia.

– Vastikään muut Pohjoismaat jatkoivat jälleen tarkastuksiaan. Suomi ei ole palauttanut niitä vieläkään. Viime vuonnakin Suomeen tuli yli 6000 uutta turvapaikanhakijaa. Vielä viime kesänä Sauli Niinistö vastusti ”rajojen sulkemista”, Paavo Väyrynen kirjoittaa puheenvuorossaan.

”Oikeuslaitos pätevä päättämään” – KSML: Haavisto luopuisi presidentin oikeudesta armahtaa

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Vihreiden presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston mielestä tasavallan presidentin armahdusoikeus on vanha jäänne, josta voitaisiin luopua. Haavisto kommentoi asiaa Keskisuomalaisen haastattelussa.

– Presidentin armahdusoikeus ei ole enää ajanmukaista. Itse luottaisin siihen, että oikeuslaitoksemme on pätevä päättämään armahduksista, Haavisto sanoo lehdelle.

Haaviston mukaan presidentin pitäisi ainakin perustella läpinäkyvyyden vuoksi armahduspäätöksensä. Haaviston mukaan armahduspäätösten taustalla voi olla poikkeuksellisia syitä, joista kertominen auttaisi kansalaisia ymmärtämään, miksi jotkut rikolliset pääsevät vapauteen ennen aikojaan.

Presidentit ovat armahtaneet esimerkiksi rikollisia, joilla on ollut jäljellä vain vähän elinaikaa.

Keskustelua aiheesta