Kotimaa

Helsingissä linjattiin: Kirkko voi vihkiä kaikki parit

Helsingin hiippakuntavaltuuston näkemyksen mukaan kirkon tulee sopeutua avioliittolain muutokseen siten, että se alkaa vihkiä ja siunata kaikki avioparit, jotka tätä seurakunnalta pyytävät.

Hiippakuntavaltuuston mukaan ihmisiä ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kirkko ei ole asettanut omassa lainsäädännössään rajoituksia vihittävien sukupuolelle. Näistä seuraa, että sekä yksilöitä että aviopareja on kohdeltava yhdenvertaisesti myös kirkossa.

Hiippakuntavaltuusto hyväksyi torstaina kannanoton, jossa se ilmaisi tahtotilansa asiassa. Kannanotto hyväksyttiin äänin 13—6 (yksi tyhjä, yksi poissa).

Kannanotto sisältyy hiippakuntavaltuustolle tehdyn jäsenaloitteen käsittelyn yhteydessä hyväksyttyyn ponteen.

Aiemmin syksyllä piispainkokous ilmaisi kantanaan kirkkokäsikirjan teksteihin nojautuen, että kirkko ei voi vihkiä samasukupuolisia aviopareja eikä siunata heidän liittojaan käsikirjan kaavaa soveltaen.

Hiippakuntavaltuusto korostaa, että asiassa ei ensisijaisesti ole kyse pappien oikeuksista tai velvollisuuksista vihkiä tai siunata tai olla niin tekemättä. Asiassa on kyse seurakuntalaisten elämästä, heidän palvelemisestaan ja seurakunnan mukanaolosta elämän tärkeissä käännekohdissa.

Hiippakuntavaltuusto pitää valitettavana, että kirkon säädöstöä ei ole ajoissa korjattu uutta tilannetta vastaavaksi ja yksiselitteiseksi. Tämä tehtävä kuuluu kirkolliskokoukselle.

– Vastakkainasetteluille ei ole tarvetta. Kirkko on keskusteleva yhteisö, ja tässä tilanteessa kaikkien asiasta kiinnostuneiden on tuotava esiin eri tulkintamallit ja vaihtoehdot, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen sanoo.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat