Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Hienoa kehitystä” – kysely: Tupakkatuotteiden hinnankorotukset ovat tehokkain keino vähentää niiden käyttöä

Yli puolet Suomen ASH ry:n kyselyyn haastatelluista arvioi, että tupakkatuotteiden hinnankorotukset ovat tehokkain keino vähentää niiden käyttöä. Hinnankorotusten tehoon uskovat erityisesti alle 25-vuotiaat ja johtavassa asemassa olevat. Valtaosa suomalaisista kannattaa ajatusta savuttomasta Suomesta.

Kantar TNS:n toteuttamassa tutkimuksessa kartoitettiin, miten suomalaiset suhtautuvat tavoitteeseen muuttaa Suomi tupakattomaksi ja nikotiinittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Tutkimusaineisto koottiin Gallup Kanava -internetpaneelissa 10.-19.11.2017. Aiheisto koostuu yhteensä 1007 haastattelusta ja osallistuneiden joukko edustaa 18-74-vuotiasta väestöä.

Neljä viidestä suomalaisesta pitää tavoitetta savuttomasta Suomesta järkevänä. Melkein joka toinen suomalainen, 47 prosenttia, myös uskoo, että Suomi voi muuttua tupakattomaksi ja nikotiinittomaksi vuoteen 2030 mennessä. 39 prosenttia ei pidä tavoitetta realistisena.

Tämä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen.

Savuttoman Suomen kannatus on vahva kaikissa väestöryhmissä. Myös valtaosa tupakkatuotteita satunnaisesti käyttävistäkin kannattaa sitä. Vain tupakkatuotteita säännöllisesti käyttävät kyseenalaistavat tämän tavoitteen.

– Näyttää siltä, että tupakkalakimme tavoite on linjassa väestön asenteiden kanssa. Tupakkatuotteiden haitat tiedostetaan ja tulevia sukupolvia halutaan suojella niiden vaaroilta. Tämä on hienoa kehitystä, toteaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara sanoo tiedotteessa.

Neljä vuotta sitten toteutetussa kyselyssä vastaajista vain 16 prosenttia piti ajatusta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta 30 vuoden kuluessa realistisena.

– Tuolloin erityisesti alle 25-vuotiaat pitivät tavoitetta utopistisena. Tässä on tapahtunut selvä muutos, sillä nyt enemmistö tästäkin ikäryhmästä uskoo tavoitteen saavuttamiseen. Tämä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tulisi pyrkiä vähentämään. Yli puolet haastatelluista arveli, että tuotteiden hinnankorotus puree kulutukseen tehokkaimmin. Näin ajattelivat erityisesti johtavassa asemassa olevat sekä alle 25-vuotiaat, joista yli 60 prosenttia uskoi hinnankorotusten tehoon.

– Tupakkaveron korotuksien on todettu tehoavan erityisesti nuorten tupakkatuotteiden käyttöön. Nuorimmat haastatellut kannattivat muita useammin myös myyntipaikkojen vähentämistä. Nuoret ovat valveutuneita ja tuntuvat tietävän, mitkä asiat vaikuttavat tupakoinnin yleisyyteen.

AVAINSANAT

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Asekaappi lähti varkaiden matkaan Somerolla – rajun ryöstön uhri sidottiin ja silmiin sumutettiin kirvelevää ainetta

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Poliisi kertoo, että ryöstön yhteydessä talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Yksin omakotitalossa Somerolla Varsinais-Suomessa asuva mies on joutunut epäillyn törkeän ryöstön uhriksi, kertoi poliisi lauantaina.

Ryöstäjät tunkeutuivat Kulmalantiellä sijaitsevaan taloon perjantaina aamupäivällä. Miehet sumuttivat tuntematonta, kirvelevää ainetta uhrin silmille, minkä jälkeen hänet sidottiin, poliisi kertoi. Sen jälkeen miehet rikkoivat tavaroita ja penkoivat paikkoja.
Talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Uhri sai itsensä jonkin ajan kuluttua irti ja soitti hätäkeskukseen.

Keskustelua aiheesta

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut

Kuva: Lehtikuva / Reijo Koskinen
Kuvassa Tankmar Horn DDR:n ja Suomen välisen kauppasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Helsingissä 13. huhtikuuta 1965.

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut 93-vuotiaana. Horn kuoli myöhään eilen, kertoi hänen leskensä Kristina Horn STT:lle.

Horn toimi Wärtsilän pääjohtajana vuosina 1970–1976 ja johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 1976 aina vuoteen 1987 saakka. Ennen uraansa Wärtsilässä Horn toimi diplomaattina muun muassa Varsovassa ja Buenos Airesissa.

Hornille myönnettiin ministerin arvonimi vuonna 1972.

Hornin kuolemasta kertoi aiemmin lauantaina Ilta-Sanomat.

Keskustelua aiheesta

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisesti – ministeriö reagoi asiaan

Ensi syksyn ja talven kausi-influenssarokotukset toteutetaan edellistä kattavammalla nelivalenttisella rokotteella. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti asiasta tänään.

Tänä ja viime influenssakautena julkisessa terveydenhoidossa on käytetty pistettävää rokotetta, joka sisältää suojan yhtä B- ja kahta A-influenssaviruskantaa vastaan.

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on tänä kautena esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisina vuosina. Tästä syystä rokotehankinnan pohjana olevaa terveystaloudellista arviota päätettiin päivittää, ministeriö sanoo tiedotteessaan.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä

Noin 1–2 prosenttia oppilaista joutuu kiusatuksi joka päivä, ja poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä. Tämä käy ilmi koulutuksen arviointikeskuksen tekemästä laajasta raportista.

Raportin mukaan 40 prosenttia kahdeksasluokkalaisista vastasi, ettei viihdy oppitunneilla, ja joka viidennen kahdeksasluokkalaisen mielestä vain muutama opettaja osasi ylläpitää työrauhaa. Kouluviihtyvyydellä ja -turvallisuudella on yhteys koulun työrauhaan, raportissa todetaan.

Tulosten mukaan yli 90 prosenttia oppilaista kokee olonsa turvalliseksi oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla.

Arviointikeskus tarkasteli yli viittäsataa koulua ja lukiota, niiden opettajia, kolmas- ja kahdeksasluokkalaisia oppilaita sekä lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoita.

AVAINSANAT