Hiilinielujen kohtalonäänestys EU-parlamentissa huomenna – Kumpula-Natri: ”Vielä on pitkä matka”

Kuva: LEHTIKUVA / HANDOUT / YRJÖ NISKANEN

Euroopan parlamentissa äänestetään huomenna Suomen kannalta pitkästä aikaa merkittävimmästä asiasta, kun metsien hiilinielujen laskentatapaa käsittelevä esitys tulee parlamentin käsittelyyn.

– Huomiseen on vielä pitkä matka, ja asiaa käsitellään varmasti vielä tämän illan aikana monessa parlamentin ryhmässä, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) toteaa Demokraatille.

EU-maat neuvottelevat parasta aikaa säännöistä, joilla pidettäisiin metsät vastakin hiilinieluina. Parlamentin käsittelyyn on huomenna tulossa esitys, jonka mukaan metsien hiilinielujen säilymistä valvottaisiin vertaamalla tulevia hakkuita vuosien 2000–2012 hakkuihin. Mikäli vuotuisesta metsien kasvusta hakataan enemmän kuin vertailuvuosina, jäsenmaa joutuu ostamaan päästöoikeuksia saman verran kuin hiilinielu pienenee.

Aikaisemmin Euroopan komission tekemässä alustavassa ehdotuksessa vertailuvuodet olivat 1990–2009. Vertailuvuodet muuttuivat sittemmin Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa.

Historiaan pohjaava vertailu on nähty Suomelle epäedullisena. Suomalaisia kismittää etenkin se, että vertailu asettaa EU-maat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Esimerkiksi Ruotsi on hakannut Maaseudun tulevaisuuden laskelman mukaan 73 prosenttia metsien vuotuisesta kasvusta vuosina 2000–2012, kun Suomen hakkuut ovat jääneet 61 prosenttiin. Vertailu voisikin johtaa siihen, että Suomi joutuisi ostamaan hiilinielukiintiöitä muilta mailta.

Valtaosa Suomen mepeistä sekä Suomen päättäjistä ei haluakaan tiukkoja, historiaan pohjaavia laskentasääntöjä, koska hakkuiden määrää on tarkoitus nostaa lähivuosina merkittävästi muun muassa kasvavan biotalousalan takia.

Lähes kaikki parlamentin ryhmät ovat hajoamassa äänestyksessä.

Parlamentissa on viime päivinä valmisteltu ympäristövaliokunnasta tulevalle esitykselle suomalaisille otollisempaa muutosesitystä. Huomenna ympäristövaliokunnan esityksen tullessa äänestykseen mepit voivat vielä äänestää muutosehdotuksen puolesta.

Suomalaisten tukemassa muutosesityksessä vertailtaisiin yhä metsien tulevaa käyttöä vuoden 2000–2012 tietoihin. Laskelmassa ei kuitenkaan enää vertailtaisi intensiteettiä eli hakkuiden osuutta metsien kasvusta.

– Ehdotuksen mukaan jäsenmaat voivat kasvattaa hakkuitaan, mikäli ne kykenevät takaamaan kestävän metsänhoidon jatkumisen. Tärkeää on, että metsät säilyvät jatkossakin nieluina. Ehdotus täyttää Pariisin ilmastosopimuksen ehdot. Komissio voi lisäksi antaa poikkeuksia jäsenmaakohtaisesti, mikäli maa kykenee osoittamaan, että sen talous on metsävientivetoinen, Kumpula-Natri kertaa muutosesitystä.

– Vaihtoehtona on vielä myös viedä istuntosaliin suullinen vaihtoehtoinen ehdotus. Tällä hetkellä ryhmissä haetaankin yhteisymmärrystä.

Kumpula-Natrin mukaan sosialidemokraattien S&D ryhmässä näyttää tällä hetkellä kuitenkin siltä, että ryhmä äänestää ympäristövaliokunnan esityksen mukaisesti. Ryhmän sisällä esiintyy silti hajontaa.

– Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lähes kaikki parlamentin ryhmät ovat hajoamassa äänestyksessä, Kumpula-Natri toteaa.

Tulevassa äänestyksessä ratkaistaan Euroopan biotalouden tulevaisuus.

Parlamentissa käytiin aiheesta jo maanantaina kiivasta keskustelua, ja puheenvuoron käytti saman keskustelun aikana peräti kuusi suomalaismeppiä. Heistä ainakaan vihreiden Heidi Hautala ja kokoomuksen Sirpa Pietikäinen eivät aio äänestää muutosehdotuksen mukaisesti.

STT uutisoi, että esimerkiksi keskustan Hannu Takkulan mukaan komission alkuperäinen esitys, jota ympäristövaliokunnan esitys on hyvin lähellä, estäisi hakkuumäärien kasvattamisen ja puuta jouduttaisiin tuomaan Suomeenkin ulkomailta.

– Tulevassa äänestyksessä ratkaistaan Euroopan biotalouden tulevaisuus.

Vihreiden Hautala puolestaan haukkui eilen suomalaisten tukeman muutosehdotuksen epäselväksi.

– Luen sitä itse niin, että koko metsän kasvu olisi hakattavissa ja metsän hiilinielun annettaisiin pienentyä vuoteen 2049 saakka. Tähän ei ole aikaa, Hautala sanoi STT:n mukaan.

Kumpula-Natrin mukaan monen suomalaismepin tukema muutosehdotus tuntuu sopivan kuitenkin esimerkiksi Ruotsin vihreille.

Äänestys on muuttunut hyvin mustavalkoiseksi.

Varmaa tällä hetkellä lienee ainoastaan se, että tulevan vajaan vuorokauden aikana Euroopan parlamentissa käydään voimakasta lobbaamista puolin ja toisin. Huominen äänestys ei myöskään ratkaise asiaa lopullisesti. Huomenna äänestetään parlamentin kannasta, jolla parlamentin neuvottelijat lähtevät EU:n ministerineuvoston, parlamentin ja komission välisiin neuvotteluihin, joissa kannat sovitetaan yhteen. 

Tämän jälkeen neuvottelulos hyväksytään vielä ministerineuvostossa ja parlamentissa. Kumpula-Natri huomauttaakin, että mikäli huomisessa äänestyksessä käy huonosti, myöhemmissä neuvotteluissa voidaan vielä löytää parempi ratkaisu.

Ongelmallista huomisessa äänestyksessä hänen mukaansa on, että keskustelu hiilinieluista on muuttunut hyvin mustavalkoiseksi.

– Jos äänestät ympäristövaliokunnan esityksen puolesta, olet ympäristöihminen. Jos taas muutosehdotuksen, niin olet mustan teollisuuden kannalla. Ajatukseni mukaan lakiesityksen muut kohdat ovat tärkeitä. On Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen mukaista, että metsät toimivat hiilinieluina, Kumpula-Natri toteaa Demokraatille.

– Mutta on tärkeää kohdella jäsenmaita tasa-arvoisesti. Euroopan niin sanottuja metsämaita, joihin myös Suomi vahvasti lukeutuu, tulee silti kohdella yhtenäisesti. Eurooppalaisia metsiä ei saa pilkkoa jäsenmaarajojen mukaisesti. Se ei ole kestävyyden perusta markkinoille eikä ilmastolle.

Juttua on korjattu klo 20:19.

Ay-johtaja kauhuissaan: ”Voiko joku suhtautua nuoriin ylijäämäihmisinä?” – piikki kokoomuksen Vartiaiselle

Kuva: Lehtikuva

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas ihmettelee, ”elävätkö kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) kaltaiset poliitikot jossakin kuplassa”. Hän ei allekirjoita Vartiaisen laskelmaa siitä, että vain pieni osa työttömistä olisi työkykyisiä.

– Voiko joku hyvällä omallatunnolla suhtautua nuoriin ylijäämäihmisinä, jotka hylätään sovinnolla vanhempien peräkamareihin tai tuttavien nurkkiin, Suokas kysyy blogissaan.

Hän epäilee, ”lisääntyykö maamme hyvinvointi, jos tiputamme sovinnolla rattailta satoja tuhansia työkykyisiä ja valtaosin työhaluisia ihmisiä”.

– Eivätkö nämä ole myös suomalaisia? Heillä voi olla kykyjä vaikka mihin, jos saavat mahdollisuuden sen näyttää, kirjoittaa Suokas blogissaan.

Kaikille ihmisille ei järjestelmässä ollut sijaa.

Suokas muistuttaa, että naapurimaassa juhlitaan 100 vuotta sitten tapahtunutta lokakuun vallankumousta.

– Leninin kirjoituspöydän ääressä kehittelemä talous- ja yhteiskuntajärjestelmä pantiin väkivalloin täytäntöön. Kaikille ihmisille ei järjestelmässä ollut sijaa. Nyt vuosikymmenten jälkeen tiedetään ja Suomessakin uskalletaan puhua siitä, mikä oli näiden sosialistiseen yhteiskuntaan kelpaamattomien ylijäämäihmisten kohtalo.

Suokas korostaa, ettei ”missään tapauksessa” rinnasta Vartiaista naapurimaiden hirmuhallitsijoihin.

– Mutta yhtymäkohtia löytyy suhtautumisessa ihmisiin, jotka eivät sovellu vallanpitäjien oikeaksi julistamaan talousjärjestelmään, Suokas kuitenkin huomauttaa.

”Mitkään uudistukselle asetetuista perustavoitteista eivät toteudu kunnolla” – Kuntaliiton sote-kyselyssä murskaava palaute

Kuva: Marja Luumi
– Epävarmuus uudistuksen vaikutuksista on suurta, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio toteaa.

Suurin osa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista ei usko sote-uudistuksen hillitsevän kustannusten nousua tai kaventavan terveyseroja.

Kuntaliiton kysely tehtiin kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijoille.

Alle kymmenesosa vastanneista uskoo sote-uudistuksen hillitsevän kustannusten kasvua. Joka seitsemäs vastanneista uskoi uudistuksen kaventavan hyvinvointi- ja terveyseroja. Joka neljäs kyselyyn vastanneista uskoi sote-uudistuksen parantavan palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta.

Kuntapulssi-kysely lähetettiin marraskuussa 2017 yhteensä 1 862:lle kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijalle, jotka ovat keskeisessä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Kyselyyn vastasi 278 henkilöä, eli vastausprosentti oli 15.

Kysely tehtiin kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijoille.

– Vastausten perusteella voi todeta, että epävarmuus uudistuksen vaikutuksista on suurta. Valtaosa kyselyyn vastanneista asiantuntijoista katsoo, että mitkään uudistukselle asetetuista perustavoitteista eivät toteudu kunnolla, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kuntaliitto sanoo hyödyntävänsä kyselyssä saamiaan vastauksia omassa lausunnossaan sote-uudistuksen valinnanvapauslaista.

SDP:n Taavitsainen vaatii lakimuutoksella lyhempiä koulumatkoja

Kansanedustaja Satu Taavitsainen.

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti lapsen oikeuksien päivänä 20.11. lakialoitteen koululaisten päivittäisen koulumatkan lyhentämiseksi.

– Nykyisen perusopetuslain mukaan alakoululaisen lapsen päivittäinen edestakainen koulumatka voi kestää jopa 2,5 tuntia ja yläkoululaisen 3 tuntia. Ei ole lasten ja nuorten edun mukaista, että he joutuvat päivittäin istumaan monta tuntia autossa turvavöihin köytettynä, Taavitsainen sanoo.

– Kunnat ovat lakkauttaneet kyläkouluja, kilpailuttaneet ja yhdistelleet kyytejä ja pidentäneet lasten matkustusreittejä. 15 minuutin suora ajomatka venytetään jopa yli tunnin mittaiseksi, sillä kyydit kiemurtelevat pikkuteitä noukkien oppilaita kyytiin, kuvaa Taavitsainen.

Taavitsainen huomauttaa, että lasten ja perheiden kuuleminen ja lapsen edun tarkastelu on laiminlyöty heitä itseään koskevassa asiassa.

– Lasten oikeus leikkiin, harrastamiseen ja vapaa-aikaan on jäänyt vain sivuseikaksi. Tämä pitää muuttaa, hän vaatii.

Asian korjaamiseksi Taavitsainen esittää perusopetuslakia muutettavaksi siten, että alakoululaisen oppilaan päivittäinen koti-koulu-koti koulumatka kyydin odotuksineen voisi kestää enintään 1,5 tuntia ja yläkoululaisen odotuksineen enintään 2 tuntia.

Tuula Haatainen lapsen oikeuksien päivänä: Lastensuojelun resurssit viipymättä kuntoon

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen vaatii blogissaan lastensuojelun resursseja viipymättä kuntoon. Tänään on lapsen oikeuksien päivä.

Haatainen painottaa, että tulevaisuuden kannalta keskeistä on suojella lapsia, eli huolehtia ja auttaa heitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia.

– Lastensuojelu on ollut jo pitkään monin paikoin aliresursoitua. Emme voi enää luottaa siihen, että yhteiskunta suojaa heikoimpiaan, hän kirjoittaa.

Käytännön lastensuojelutyössä joudutaan keskittymään vaativimpiin asiakastapauksiin, jotka edellyttävät jo lainkin mukaan nopeaa puuttumista.

– Työ on erittäin paineista. Viranomaiset käyttävät lastensuojelun valvonnan lähtökohtana 30–40 asiakasta työntekijää kohti. Alalla toteutettujen kyselyiden mukaan sosiaalityöntekijällä saattaa kuitenkin olla pahimmillaan jopa satakunta asiakasta.

– On selvää, että tällaisessa tilanteessa on mahdotonta huolehtia jokaisesta asiakkaasta riittävällä tavalla. Yhteiskuntamme ei kanna tässä asiassa vastuutaan kunnialla, haatainen toteaa.

Kentällä ollaankin vahvasti sitä mieltä, että lakiin on kirjattava pikaisesti asiakasmäärät. Se on Haataisen mielestä paras tapa auttaa kuntia kohdentamaan resurssit oikein.

– Asiakasmäärät eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Asiakastapausten vaativuus vaihtelee suuresti ja eri kaupungit tilastoivat asiakasmääriä eri tavoin. Tämä täytyy pystyä ottamaan huomioon paikallistasolla.

Jos asiaa ei ratkaista hyvin nopeasti, maksamme kasautuvien ongelmien kasvavaa laskua vielä pitkään.

Monessa kunnassa on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkoja avoinna. Niihin ei kuitenkaan löydy työntekijöitä.

– Tällä alalla pätevistä tekijöistä on huutava pula kaikkialla Suomessa. Jos asiaa ei ratkaista hyvin nopeasti, maksamme kasautuvien ongelmien kasvavaa laskua vielä pitkään. Eikä näistä asioista seuraavan inhimillisen kärsimyksen määrää voi millään rahassa mitata.

Tilanne on kuitenkin haataisen mukaan korjattavissa, jos pureudutaan ongelman juurisyihin.

– Ensisijaista on mitoittaa resurssit oikein. Työntekijäpulaa korjataan vaikuttamalla lastensuojelun työntekijöiden työoloihin. Se edistää työntekijöiden pysyvyyttä ja saatavuutta.  Erittäin vaativaakin työtä jaksaa tehdä, jos puitteet ovat kunnossa.

– Asiakasmääristä huolehtimisen lisäksi on otettava käyttöön koko työnantajan keinovalikoima. Lastensuojelun matala palkkataso on eräs keskeinen ongelma. Käytännössä huomiota kannattaa kiinnittää myös joustaviin työaikoihin, koulutusmahdollisuuksiin ja hyvään johtajuuteen.

Nykyisessä tilanteessa heikoimmalle jää ennaltaehkäisevä työ, vaikka juuri se olisi inhimillisesti ja taloudellisesti vaikuttavinta.

Haatainen linjaa, että on taloudellisesti rationaalista investoida lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin ja sitä kautta perheisiin ja lapsiin.

– Lastensuojelun ennaltaehkäisevä työ vähentää inhimillistä kärsimystä, mutta tuo myös taloudellista säästöä, hän päättää bloginsa.

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Vuonna 2016 YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti 25 vuotta Suomessa. Vuoden 2017 teemana on yhdenvertaisuus.

EU:n lääkeviraston sijoituksesta äänestetään tänään Brysselissä

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Euroopan lääkeviraston Helsingin toimitilaksi ehdolla oleva talo rakenteilla Vallilassa.

Tänään ratkeaa, mikä kaupunki vie voiton ja saa itselleen EU:n lääkeviraston. Jopa 19 kaupunkia havittelee virastoa, joka siirretään Britanniasta brexitin takia.

Eurooppaministerit, heidän joukossaan Sampo Terho (sin.), äänestävät lääkeviraston sijainnista tänään Brysselissä.

Äänestystapa on sovittu tarkasti etukäteen. EU-maat muistavat vuosien väännön elintarvikeviraston sijainnista, eikä kukaan halua samanlaista farssia.

Helsinki ei ole pyörinyt ennakkoveikkailuissa toisin kuin vaikka Amsterdam tai Ranskan Lille.

Päinvastoin Suomen mahdollisuuksia on pidetty heikkoina ainakin sen jälkeen, kun lääkeviraston nykyiset työntekijät arvottivat Helsingin yhdeksi ikävimmistä kaupungeista muuttaa.

Viraston tekemän kyselyn mukaan yli 70 prosenttia työntekijöistä jättäisi työpaikkansa, jos virasto sijoitetaan Helsinkiin. Yhtä kovan tuomion saivat Ateena, Bratislava, Bukarest, Malta, Sofia, Varsova ja Zagreb.

Mieluiten työntekijät muuttaisivat Amsterdamiin, Barcelonaan, Kööpenhaminaan, Milanoon tai Wieniin.

On silti muistettava, ettäkyselyn tulos tai edes komission tekemä kattava arviointi jokaisesta hakijasta ei välttämättä vaikuta jäsenmaiden äänestysvalintoihin.