Hiilinielujen kohtalonäänestys EU-parlamentissa huomenna – Kumpula-Natri: ”Vielä on pitkä matka”

Kuva: LEHTIKUVA / HANDOUT / YRJÖ NISKANEN

Euroopan parlamentissa äänestetään huomenna Suomen kannalta pitkästä aikaa merkittävimmästä asiasta, kun metsien hiilinielujen laskentatapaa käsittelevä esitys tulee parlamentin käsittelyyn.

– Huomiseen on vielä pitkä matka, ja asiaa käsitellään varmasti vielä tämän illan aikana monessa parlamentin ryhmässä, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) toteaa Demokraatille.

EU-maat neuvottelevat parasta aikaa säännöistä, joilla pidettäisiin metsät vastakin hiilinieluina. Parlamentin käsittelyyn on huomenna tulossa esitys, jonka mukaan metsien hiilinielujen säilymistä valvottaisiin vertaamalla tulevia hakkuita vuosien 2000–2012 hakkuihin. Mikäli vuotuisesta metsien kasvusta hakataan enemmän kuin vertailuvuosina, jäsenmaa joutuu ostamaan päästöoikeuksia saman verran kuin hiilinielu pienenee.

Aikaisemmin Euroopan komission tekemässä alustavassa ehdotuksessa vertailuvuodet olivat 1990–2009. Vertailuvuodet muuttuivat sittemmin Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa.

Historiaan pohjaava vertailu on nähty Suomelle epäedullisena. Suomalaisia kismittää etenkin se, että vertailu asettaa EU-maat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Esimerkiksi Ruotsi on hakannut Maaseudun tulevaisuuden laskelman mukaan 73 prosenttia metsien vuotuisesta kasvusta vuosina 2000–2012, kun Suomen hakkuut ovat jääneet 61 prosenttiin. Vertailu voisikin johtaa siihen, että Suomi joutuisi ostamaan hiilinielukiintiöitä muilta mailta.

Valtaosa Suomen mepeistä sekä Suomen päättäjistä ei haluakaan tiukkoja, historiaan pohjaavia laskentasääntöjä, koska hakkuiden määrää on tarkoitus nostaa lähivuosina merkittävästi muun muassa kasvavan biotalousalan takia.

Lähes kaikki parlamentin ryhmät ovat hajoamassa äänestyksessä.

Parlamentissa on viime päivinä valmisteltu ympäristövaliokunnasta tulevalle esitykselle suomalaisille otollisempaa muutosesitystä. Huomenna ympäristövaliokunnan esityksen tullessa äänestykseen mepit voivat vielä äänestää muutosehdotuksen puolesta.

Suomalaisten tukemassa muutosesityksessä vertailtaisiin yhä metsien tulevaa käyttöä vuoden 2000–2012 tietoihin. Laskelmassa ei kuitenkaan enää vertailtaisi intensiteettiä eli hakkuiden osuutta metsien kasvusta.

– Ehdotuksen mukaan jäsenmaat voivat kasvattaa hakkuitaan, mikäli ne kykenevät takaamaan kestävän metsänhoidon jatkumisen. Tärkeää on, että metsät säilyvät jatkossakin nieluina. Ehdotus täyttää Pariisin ilmastosopimuksen ehdot. Komissio voi lisäksi antaa poikkeuksia jäsenmaakohtaisesti, mikäli maa kykenee osoittamaan, että sen talous on metsävientivetoinen, Kumpula-Natri kertaa muutosesitystä.

– Vaihtoehtona on vielä myös viedä istuntosaliin suullinen vaihtoehtoinen ehdotus. Tällä hetkellä ryhmissä haetaankin yhteisymmärrystä.

Kumpula-Natrin mukaan sosialidemokraattien S&D ryhmässä näyttää tällä hetkellä kuitenkin siltä, että ryhmä äänestää ympäristövaliokunnan esityksen mukaisesti. Ryhmän sisällä esiintyy silti hajontaa.

– Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lähes kaikki parlamentin ryhmät ovat hajoamassa äänestyksessä, Kumpula-Natri toteaa.

Tulevassa äänestyksessä ratkaistaan Euroopan biotalouden tulevaisuus.

Parlamentissa käytiin aiheesta jo maanantaina kiivasta keskustelua, ja puheenvuoron käytti saman keskustelun aikana peräti kuusi suomalaismeppiä. Heistä ainakaan vihreiden Heidi Hautala ja kokoomuksen Sirpa Pietikäinen eivät aio äänestää muutosehdotuksen mukaisesti.

STT uutisoi, että esimerkiksi keskustan Hannu Takkulan mukaan komission alkuperäinen esitys, jota ympäristövaliokunnan esitys on hyvin lähellä, estäisi hakkuumäärien kasvattamisen ja puuta jouduttaisiin tuomaan Suomeenkin ulkomailta.

– Tulevassa äänestyksessä ratkaistaan Euroopan biotalouden tulevaisuus.

Vihreiden Hautala puolestaan haukkui eilen suomalaisten tukeman muutosehdotuksen epäselväksi.

– Luen sitä itse niin, että koko metsän kasvu olisi hakattavissa ja metsän hiilinielun annettaisiin pienentyä vuoteen 2049 saakka. Tähän ei ole aikaa, Hautala sanoi STT:n mukaan.

Kumpula-Natrin mukaan monen suomalaismepin tukema muutosehdotus tuntuu sopivan kuitenkin esimerkiksi Ruotsin vihreille.

Äänestys on muuttunut hyvin mustavalkoiseksi.

Varmaa tällä hetkellä lienee ainoastaan se, että tulevan vajaan vuorokauden aikana Euroopan parlamentissa käydään voimakasta lobbaamista puolin ja toisin. Huominen äänestys ei myöskään ratkaise asiaa lopullisesti. Huomenna äänestetään parlamentin kannasta, jolla parlamentin neuvottelijat lähtevät EU:n ministerineuvoston, parlamentin ja komission välisiin neuvotteluihin, joissa kannat sovitetaan yhteen. 

Tämän jälkeen neuvottelulos hyväksytään vielä ministerineuvostossa ja parlamentissa. Kumpula-Natri huomauttaakin, että mikäli huomisessa äänestyksessä käy huonosti, myöhemmissä neuvotteluissa voidaan vielä löytää parempi ratkaisu.

Ongelmallista huomisessa äänestyksessä hänen mukaansa on, että keskustelu hiilinieluista on muuttunut hyvin mustavalkoiseksi.

– Jos äänestät ympäristövaliokunnan esityksen puolesta, olet ympäristöihminen. Jos taas muutosehdotuksen, niin olet mustan teollisuuden kannalla. Ajatukseni mukaan lakiesityksen muut kohdat ovat tärkeitä. On Pariisin ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen mukaista, että metsät toimivat hiilinieluina, Kumpula-Natri toteaa Demokraatille.

– Mutta on tärkeää kohdella jäsenmaita tasa-arvoisesti. Euroopan niin sanottuja metsämaita, joihin myös Suomi vahvasti lukeutuu, tulee silti kohdella yhtenäisesti. Eurooppalaisia metsiä ei saa pilkkoa jäsenmaarajojen mukaisesti. Se ei ole kestävyyden perusta markkinoille eikä ilmastolle.

Juttua on korjattu klo 20:19.

”Terrorismi pelottaa. Mutta järki käteen nyt.” – SDP:n presidenttiehdokas Haatainen korostaa rajat ylittävää yhteistyötä

Kuva: LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN

SDP:n presidenttiehdokas, kansanedustaja Tuula Haatainen puolustaa Facebook-kirjoituksessaan kansainvälistä yhteistyötä, EU:ta ja YK:ta.

– Tarvitsemme toisiamme. Tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä. Siksi EU ja siksi YK ovat välineitä, joita pitää entistä paremmalla yhteistyöllä trimmata vastaamaan vakavien ongelmien ratkaisemiseksi, Haatainen kirjoittaa.

– Ongelmiin on olemassa ratkaisuja, mutta niiden toteuttamisessa emme pärjää yksin.

Haatainen ottaa kirjoituksellaan kantaa lauantaina julkisuudessa velloneeseen keskusteluun.

– Tämä viikonloppu on syksyn ainoa vapaa viikonloppuni. Maaseudun rauha ja metsän syksyinen kuulaus antavat ajatuksille tilaa. Tunnelman rikkoi lauantain uutisointi. Tuntuu, että ilmatila täyttyy toinen toistaan älyttömämmistä esityksistä.

EU näyttäytyy ainoana järkevänä vaihtoehtona Suomen kaltaiselle pienelle maalle.

Hän korostaa, että 2010-luvun maailmassa EU näyttäytyy ainoana järkevänä vaihtoehtona Suomen kaltaiselle pienelle maalle.

– Terrorismi pelottaa. Mutta järki käteen nyt. Iskujen ehkäisemisessä Euroopan laajuinen viranomaisten yhteistyö on ratkaisevaa ja keskeistä. Sitä on nyt tiivistettävä ja jäljitettävä täällä toimivat terroristien solut.

EU-alueen yhteisten ulkorajojen valvonta on Haataisen mielestä myös mahdollista toteuttaa tehokkaasti, kun siihen on olemassa EU:n yhteinen tahtotila

– Jos EU:ta ei nyt olisi, se pitäisi nopeasti keksiä. Se on käytännön apparaatti, jota voi hyödyntää rajat ylittävien ongelmien ratkaisussa. Sellainen on ilmaston vaarallinen lämpeneminen.

Ilmasto lämpenee kovaa vauhtia.

Haatainen ilmaisi kirjoituksessaan lisäksi huolensa ilmastonmuutoksesta.

– Ilmasto lämpenee kovaa vauhtia. Sen seurauksena Grönlanti ja jääkentät sulavat pelottavalla vauhdilla.

Hän kertoo, että viettäessään vapaa-aikaansa luonnon keskellä hänessä kasvaa joka kerta yhä suurempi halu suojella suomalaista luontoa.

– Esitykset irrottautua Pariisin ilmastosopimuksesta kuulostavat samalta kuin päättäisimme irrottautua yhteiseltä maapalloltamme. Seuraukset ilmastonmuutoksesta näkyvät jo nyt hirmumyrskyineen. Merenpinta nousee ja toisaalla kuivuus kasvattaa nälänhätää.

– Yhteisen maapallomme kohtaamiin ongelmiin ei voi vastata piiloutumalla metsään, kallion suojaisaan luolaan toivoen että paha maailma pysyy muualla.

HS: Valtuustoissa 395 kuntapoliitikkoa, joilla tuore rikostuomio – lähes 100 saanut vankeusrangaistuksen

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
Äänestylippuja Kunnantoimiston pöydällä tarkistusta varten Sipoossa.

Viime kevään kuntavaaleissa valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista lähes 400:lla on tuore rikostuomio, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden tekemän selvityksen mukaan kunnanvaltuustoissa on yhteensä 395 paikallispoliitikkoa, jotka ovat viiden viime vuoden aikana syyllistyneet yhteensä 705 lainvoimaiseen rikokseen.

Lisäksi heistä lähes sata on saanut vankeusrangaistuksen joko ehdollisena tai ehdottomana.

Suurimmassa osassa kuntia ainakin yksi valtuutettu tai varavaltuutettu on saanut rikostuomion. Lehden selvityksen mukaan vain 30 prosenttia kunnista on sellaisia, joissa kuntapoliitikoilla ei ole rikostuomiota.

Neljännes kaikista selvityksessä olleista rikoksista on tapahtunut liikenteessä. Paikallispoliitikot ovat jääneet kiinni ylinopeudesta tai rattijuopumuksesta.

Perussuomalaisissa ei ole välttämättä kiinnitetty paljoa huomiota ehdokkaiden taustaan.

Puolueittain verrattuna rikoksista tuomittujen osuus on suhteellisesti suurin perussuomalaisten riveissä. Perussuomalaisista valtuutetuista ja varavaltuutetuista yli 5 prosentilla on rikostuomio.

Lehti ei ottanut selvityksessään huomioon kesällä tapahtunutta sinisen ryhmän erkaantumista perussuomalaisista.

Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin suunnittelija Hannu Niemi arvelee lehden haastattelussa, että perussuomalaisissa ei ole välttämättä kiinnitetty paljoa huomiota ehdokkaiden taustaan, koska puolue on kasvanut nopeasti.

”Islannissa, Ruotsissa ja Norjassa seksin osto on kriminalisoitu” – Joukko keskustalaisia kansanedustajia vaativat lain tiukennusta

Kuva: LEHTIKUVA / LINDA MANNER

Joukko keskustan kansanedustajia vaatii seksin oston kieltävän lain tiukennusta. He ovat jättäneet asiasta eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen, jossa haluavat tietää, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä seksin oston kriminalisoimiseksi.

Suomen nykylain mukaan seksin ostaminen parituksen kohteelta tai ihmiskaupan uhrilta on rangaistavaa, vaikka ostajan teko ei olisi tahallinen. Ostaja voidaan siis tuomita siitä huolimatta, ettei hän tiennyt parituksesta tai ihmiskaupasta.

Uusi laki tuli voimaan kesällä 2015. Sitä ennen teko oli rangaistava vain tahallisena.

Seksibisnekseen liittyy ihmiskauppaan.

– Suomen lain mukaan seksin osto on kriminalisoitu, jos seksin myyjä on alaikäinen tai ihmiskaupan uhri. Muissa tapauksissa seksin osto on sallittu. Islannissa, Ruotsissa ja Norjassa seksin osto on kriminalisoitu, kansanedustaja Ulla Parviainen toteaa.

Kirjallinen kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös keskustan kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttila, Hannakaisa Heikkinen, Elsi Katainen, Eeva-Maria Maijala, Aila Paloniemi ja Mirja Vehkaperä.

– Seksibisnekseen liittyy ihmiskauppaa, vapauden riistoa, alistamista, häpeää ja hyväksikäyttöä. Prostituutiota pyörittävät usein ulkomailta käsin kansainväliset toimijat, ja se on merkittävä osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Kyse on toiminnasta, missä rikas käyttää hyväksi köyhää, kansanedustajat huomauttavat.

He täydentävät perusteluitaan myös toteamalla, että seksin ostajat tuskin haluavat äitinsä, vaimonsa, tyttärensä tai poikansa työskentelevän prostituoituna.

Aalto: ”Pystymme parempaan” – Vihreät kannattaa pakolaiskiintiön nostamista

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander
Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto piti linjapuheen vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Riihimäellä.

Vihreät kannattaa pakolaiskiintiön nostamista ja perheenyhdistämisen helpottamista, sanoi puheenjohtaja Touko Aalto vihreiden puoluevaltuustossa lauantaina.

Aallon mukaan hallituksen turvapaikkapolitiikka jatkuu yhtä kylmänä kuin se oli ennen hallituskriisiä, vaikka keskusta ja kokoomus eivät halunneet arvojen takia jatkaa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

Se on melko tasan sen verran kuin manner-Suomen pienimmässä kunnassa.

– Suomi ottaa tällä hetkellä 750 kiintiöpakolaista vuosittain. Se on melko tasan sen verran kuin manner-Suomen pienimmässä kunnassa, Keski-Suomen Luhangassa, on asukkaita. Me pystymme parempaan, Aalto sanoi.

Aallon mielestä nykyisen hallituksen säätämät tulorajat perheen saamiseksi turvaan ovat kohtuuttomat.

– Maailmassa on eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan, mutta virallinen Suomi ummistaa tältä silmänsä, kääntää selän hätää kärsivien edessä, Aalto sanoi.

Kannatusta pitää aina katsoa viimeisimpään realisoituneeseen vaalitulokseen.

Vihreät putosi kolmanneksi Helsingin Sanomien kannatuskyselyssä, mutta se ei puolueen puheenjohtajaa lannista. Hän sanoo olevansa äärimmäisen iloinen siitä, että kannatus on yhä niin korkealla.

– Kannatustahan pitää aina katsoa viimeisimpään realisoituneeseen vaalitulokseen. Siihen nähden kannatus on edelleen valtavan korkealla.

– Iloista on sekin, että 76 prosenttia vihreille kuntavaaleissa äänensä antaneista toimisi samoin, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Se oli korkeampi kuin esimerkiksi gallupykkösellä kokoomuksella, Aalto riemuitsee.

Puolue nousi edellisessä mittauksessa Suomen toiseksi suorimmaksi puolueeksi 17,5 prosentin kannatuksella, mutta nyt kannatus on laskenut 16,7 prosenttiin.

– Olemme niiden ihmisten ääni, jotka ovat huolissaan luonnonsuojelun puolesta, ilmastonmuutoksen tilasta, köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvusta ja tuloerojen kasvusta. Näiden ihmisten luottamuksen varassa toimimme.

Puheenjohtajan mukaan vihreitä haastetaan gallupkannatuksen takia enemmän kuin aiemmin. Se kertoo hänen mielestään siitä, että vihreiden vaihtoehto kiinnostaa.

– Kaikissa asioissa kaikista suunnista vihreiden vaihtoehtoa haastetaan, ja se kiinnostaa. Olen hyvin otettu siitä, että niin moni eri puolueen edustaja puhuu paljon enemmän vihreiden linjasta kuin omasta linjastaan. Kai se pitää ottaa jonkinlaisena kunnianosoituksena ja tehdä parhaansa, että näin on myös jatkossa.

Juttua on täydennetty klo 14:28.

Feministinen puolue haastaa presidenttiehdokkaat historiansa ensimmäisessä puoluekokouksessa

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Puheenjohtaja Katju Aro feministisen puolueen historian ensimmäisessä puoluekokouksessa Espoossa.

Feministinen puolue kertoo päättäneensä, ettei se asetu kenenkään yksittäisen presidenttiehdokkaan taakse historiansa ensimmäisessä puoluekokouksessaan lauantaina. Puolue haastaa sen sijaan kaikki presidenttiehdokkaat ottamaan voimakkaammin kantaa ihmisoikeuksien puolesta.

– Kun demokratiaa haastetaan, siihen on vastattava entistä suuremmalla avoimuudella ja inhimillisyydellä. Ihmisoikeuksilla ei ole arvoa, ellei niitä puolusteta juuri silloin, kun ne ovat eniten uhattuina, puolueen puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

– Tätä nykyinen presidentti ei ole mielestäni ääripää-puheessaan ymmärtänyt.

Presidentin tulee kuunnella osattomuutta kokevia.

Feministisen puolueen mukaan presidentin tulee olla arvojohtaja, joka on ihmisoikeuksien aktiivinen puolustaja eikä taivu poliittisen painostuksen alla. Presidentin tulee heidän mielestään tuomita rasismi selväsanaisesti ja pyrkiä laajentamaan keskustelun tilaa, ei kaventamaan sitä.

– Presidentin tulee kuunnella osattomuutta kokevia ja niitä, joita yhteiskunnan jakautuminen pelottaa tai suoraan uhkaa, puolue kertoo tiedotteessaan.

Feministinen puolue haastaa ehdokkaita kertomaan, miten he presidenttinä parantaisivat inhimillistä turvallisuutta. Puolueen mukaan inhimillisen turvallisuuden takaamisen ja aktiivisen edistämisen tulee olla Suomen turvallisuuspolitiikan ensisijainen tavoite.

Miten presidenttiehdokkaat ratkoisivat näitä ongelmia?

– Turvallisuuspoliitiikka on perinteisesti pyrkinyt suojaamaan valtioita ja niiden rajoja. Samaan aikaan Euroopan rajoilla kuolee ihmisiä, Suomi on Euroopan toiseksi vaarallisin maa naisille ja Pohjoismaat myyvät aseita ihmisoikeuksia loukkaaville valtioille, Aro toteaa.

– Miten presidenttiehdokkaat ratkoisivat näitä ongelmia?

Feministisen puolueen puoluekokous järjestetään viikonloppuna Espoossa. Presidenttiehdokkaista keskusteltiin kokouksessa lauantaina, ja sunnuntaina äänestetään puolueen puheenjohtajistosta ja puoluekokousaloitteista.

Feministinen puolue perustettiin kesällä 2016. Puolue sai kevään kuntavaaleissa 0,3 % koko maan äänistä ja historiansa ensimmäisen valtuustopaikkansa Helsingissä. Puolueen ruotsalainen sisar nousi otsikoihin europarlamenttivaaleissa vuonna 2014 saatuaan yli 5 prosenttia ruotsissa annetuista äänistä.