Politiikka

Hiusalalle peräti neljän vuoden sopimus – korotukset sovitaan vuosittain, paikallinen sopiminen helpottuu

Suomen Hiusyrittäjät ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat solmineet hiusalalle nelivuotisen työehtosopimuksen, joka on voimassa vuoden 2021 maaliskuun loppuun saakka. Alan palkoista ja työaikalisistä neuvotellaan vuosittain. Vuoden 2017 palkkojen korotuksista neuvotellaan syksyllä.

Hiusalalle tehtiin 4-vuotinen sopimus, joka sisältää useita isohkoja muutoksia. Työehtosopimuksen sisällössä huomioitiin myös työlainsäädäntöön tulleet muutokset.

Sopimus lisää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja määrittelee samalla tarkasti paikallisen sopimisen lähtökohdat. Lisät nousevat ja pitkissä työsuhteissa lomat paranevat. Palkankorotuksista sovitaan marraskuussa.

– Provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan. Myös sairausajan palkkojen maksuun tehtiin muutoksia. Päivittäisistä työajoista ja työaikajärjestelyistä voidaan jatkossa sopia yrityksessä paikallisesti, jolloin voidaan huomioida paremmin hiuspalveluiden kysynnän painottuminen ilta-aikoihin, kertoo sopimuksen keskeisimmistä sisällöistä Suomen Hiusyrittäjien toiminnanjohtaja Arja Laurila.

Uusi sopimuskausi on 1.5.2017–31.3.2021. Sopimuksen mukaan työntekijöiden iltalisä nousee 3 euroon ja lauantai- ja aattolisä 4,90 euroon tunnilta 1.11.2017 alkaen. Marraskuun alussa tulee myös palkankorotukset, joista sovitaan syksyn aikana.

Palkankorotusajankohdat ovat sopimuskauden loppuun asti joka vuoden marraskuun alku. Jos korotuksista ei päästä sopimukseen, PAM tai Suomen Hiusyrittäjät voivat kumpikin irtisanoa sopimuksen päättymään tuohon päivään.

Provisiopalkkaisten myyjien takuupalkan maksukäytäntöä muutetaan niin, että työntekijä pystyy paremmin ennakoimaan kuukausitulojaan.

Uudet raamit paikalliselle sopimiselle

Uuden työehtosopimuksen myötä hiusalalla on mahdollista sopia paikallisesti työehtosopimuksesta poiketen muutamassa kohdassa. Työehtosopimus antaa mahdollisuuden sopia rajoitetusti enintään 10 tunnin työpäivän käyttämisestä kerran viikossa. Jos 10 tunnin työpäivästä ei ole sovittu, voidaan paikallisesti sopia kolmen viikon aikana enintään 9 yli 8 tunnin työpäivää. Lisäksi paikallisesti voidaan sopia jatkossa muun muassa työhönsidonnaisuusajasta ja tietyin ehdoin poikkeuksellisesti viikonloppuvapaiden sijoittumisesta .

– Pidän hyvänä sitä, että samaan aikaan kun paikallisen sopimisen mahdollisuudet lisääntyivät, päästiin yksimielisyyteen myös selvästä marssijärjestyksestä, jota paikallisesti sopiessa noudatetaan. Missään ei ole pakko sopia työehtosopimuksesta poiketen. Pystyimme sopimaan asiasta hyvässä hengessä Suomen Hiusyrittäjien kanssa, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo.

Paikallisia sopimuksia voidaan työehtosopimuksen mukaan tehdä vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat