Internationellt

Hoten mot Stillahavsöar i fokus på Fiji-möte

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Små östater under utveckling är några av världens mest utsatta – både ekonomiskt och miljömässigt. Det uppmärksammas under ett pågående möte i Fiji som är ett av de största för civilsamhällets ledare.

 

FN uppger att de små östaterna, dit 57 stycken räknas i världen, är sårbara främst på grund av att de är små till ytan, ligger på avlägsna platser, har knappa resurser och en liten export samt exponeras för yttre ekonomiska chocker, en rad effekter av klimatförändringarna och potentiellt mer frekventa och intensiva naturkatastrofer.

Som en följd av detta hotas de av stigande havsnivåer och ofta förekommande orkaner och tyfoner som medför förödande konsekvenser för den sociala och ekonomiska utvecklingen

International Civil Society Week som hålls från 4 till 8 december i Fiji samlar företrädare för civilsamhällesorganisationer från fler än 100 länder. Mötet kommer i år ha ett särskilt fokus på situationen för små östater under utveckling som finns i Stillahavsområdet.

Av de små östaterna är 37 medlemsstater i FN och av dessa finns 16 i Karibien, 13 i Stillahavsområdet och 8 i Atlanten, Indiska Oceanen, Medelhavet och Sydkinesiska havet.

International Civil Society Week anordnas varje år av Civicus, som är en global paraplyorganisation för ett stort antal organisationer inom civilsamhället. Det utgör en mötesplats som syftar till att ge det civila samhället och andra aktörer möjlighet att på ett konstruktivt sätt hitta gemensamma lösningar på globala utmaningar.

−De som kämpar mot klimatförändringarna i Stillahavsområdet använder ofta uttrycket ”vi drunknar inte, vi för en kamp”. För mig återspeglar det andan och styrkan i hur befolkningar i Stillahavsområdet bemöter klimatförändringar – vilket är något som kan inspirera resten av världen, säger Dhananjayan Sriskandarajah, generalsekreterare för Civicus.

−Även om mötet hålls i Stillahavsområdet är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är östater här som påverkas av klimatförändringarna. Vi har just haft en helt förödande orkansäsong i Karibien. Andra länder som ligger i riskzonen är länder med floddelta eller berg eller länder som är utsatta för torka. De människor som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna är de som redan tillhör de mest utsatta grupperna i världen.

Dhananjayan Sriskandarajah menar att det ofta glöms bort att det ofta är dessa grupper som själva sitter på lösningarna.

−Vi måste se till att ge dem möjlighet att utföra sitt arbete, säger han till IPS.

Bland annat kommer ledare från ursprungsbefolkningar, som bland annat siouxindianerna i Standing Rock i USA, att närvara under mötet i Fiji.

−Vi kommer att ha möjlighet att få förstahandsinformation från några miljöförsvarare som tillhör ursprungsfolken och som alltför ofta möter våld och till och med död när de skyddar naturresurser från exploatering, säger Dhananjayan Sriskandarajah.

I fråga om finansiering är problemet att medel inte når fram till rätt mottagare, menar han. För lite når fram till de människor och organisationer som arbetar på lokal nivå för att ta itu med dessa frågor. Endast en bråkdel – cirka två procent – av internationella humanitära fonder går till lokala eller nationella organisationer i länder där humanitära kriser uppstår.

Medel för anpassning till klimatförändringarna går främst till medelinkomstländer och inte de allra fattigaste länderna som fortfarande saknar grundläggande tillgång till elektricitet och som direkt skulle kunna gå över till att satsa på förnyelsebar energi, enligt Dhananjayan Sriskandarajah.

Han menar att mötet också ger deltagare möjlighet att diskutera de beslut som fattades vid FN:s klimatmöte COP23 i Bonn i november, där Fiji stod för ordförandeskapet.

−Vi kommer att kunna höra från representanterna från Fiji om nästa steg när det gäller frågan om utsatta länders möjlighet att begära kompensation för förluster och skador till följd av klimatförändringarna. Vi hoppas också kunna bidra till att stärka de ungas röster. Nya initiativ kommer också lanseras i fråga om att fler tvingas på flykt på grund av klimatförändringarna. En global standard för ansvarighet för organisationer i det civila samhället kommer att presenteras. Insatsens syfte är att stärka effektiviteten hos det civila samhällets organisationer, säger Dhananjayan Sriskandarajah.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast