Mielipiteet

Huomioita SDP:n ohjelmatyöhön

SDP on aloittanut uuden periaateohjelman uudistamiseen tähtäävän työn laajan työryhmätyöskentelyn kautta. Ohjelmatyöhön haluttiin mukaan mahdollisimman laajasti jäsenistöä, siksi perustettiin kuutta eri politiikan lohkoa käsittelevät työryhmät: teknologinen kehitys ja työn muutos, ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle, demokratian ja osallisuuden tulevaisuus, kansainvälisen politiikan uusjako, talous ja eriarvoistuminen sekä rakennemuutos ja kaupungistuminen. Ryhmät jakaantuvat useampaan alaryhmään. Tässä muutamia mielestäni huomioitavia asioita ohjelmavalmistelusta.

Eritasoisia tavoitteita

Valmistelutyössä on, aivan oikein, lähdetty liikkeelle siitä, että on eritasoisia tavoitteita. Korkeimmat tavoitteemme, kuten vapaus, ovat hyvin abstrakteja ja siksi tarvitaan myös lähiajan konkreettisia tavoitteita.

Lähiajan konkreettisissa tavoitteissa tulee olla joukossa varsin helposti toteutettavia tavoitteita, jopa sellaisia, joista voidaan luopua luopumatta ns. korkeammista päämääristä. Esimerkiksi tavoiteltu yksittäisen tien linjaus voi muuttua ilman, että SDP luopuu koko liikenneverkon kehittämisestä tai muutos jopa palvelee kokonaisetua.

Tavoitteet oikeisiin mittasuhteisiin

Päivittäisessä poliittisessa keskustelussa nousee esiin milloin mitäkin ajankohtaisia asioita. On olemassa riski, että tämä vinouttaa tavoitteenasetteluamme. Emme näe riittävän pitkälle, vaan paisuttelemme mielessämme juuri nyt mediassa esiintyvää asiaa vaikutukseltaan suuremmaksi, kun se todellisuudessa on. Tätä on syytä välttää ja tavoitteet täytyy punnita tämä seikka huomioiden.

Irti vain omasta näkökulmasta

Toisaalta emme varmaan löydä sellaisia tavoitteita, jotka kaikki koskettavat syvästi kaikkia. Täytyy päästä yli omasta, yksilöllisestä, näkökulmasta. Motiivit SDP:hen mukaan tulemiseen ja sosiaalidemokratian kannattamiseen ovat moninaiset: jollekin ihmisoikeuskysymykset ja vähemmistöjen oikeudet, jollekin sosiaalipolitiikka. Joku näkee työelämän kysymykset tuiki tärkeäksi, kun toinen kannattaa SDP:n arvoja yleisellä tasolla ja niin edelleen.

Päämäärien tulee perustua arvoihin

SDP:n eri aikajänteiden tavoitteiden tulee tarjota rakenne, millä puolue perustelee olemassaolonsa. Tärkeimmäksi ohjenuoraksi nousee kuitenkin tämä: SDP:n päämäärien tulee perustua arvoihin ja eritasoiset toimenpiteet tulee olla perusteltavissa puolueen arvolähtökohdista käsin. Vain se on kestävä tie.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat